text.skipToContent text.skipToNavigation

Terms and conditions

Termeni si conditii

1. Definiții

Auchan – este denumirea comercială Auchan România SA
Site-ul – domeniul www.auchan.ro și subdomeniile acestuia sunt  proprietatea Auchan România SA(denumită în continuare “Auchan”), cu sediul social în București, sector 6, str. Brașov, nr.25, Camera 1, etaj 4 înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/2731/14.02.2005, cod unic de înregistrare RO 17233051.
Vânzător – Auchan România S.A.
Cumpărător– persoană fizică de peste 18 ani/persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o comandă. 
Client – persoană fizică/persoană juridică care are sau obține acces la site-ul www.auchan.ro de pe orice dispozitiv de comunicare: electronic, telefonic, etc. 
Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, a citit și și -a exprimat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale. 
Cont – O secțiune din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (acestea pot fi, dar nu sunt expres limitate la Comenzi, facturi fiscale, garanții bunuri, liste de cumpărături, etc).
Favorite – O secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își salveze produsul dorit.
Comandă – Un document electronic prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția de a achiziționa produse de pe site și prin care este permisă o formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător.
Produse – Orice bun sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează să fie furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat. 
Campanie – Acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de produse cu stoc limitat pentru o perioadă de timp stabilită de către Vânzător.
Contract – Un contract încheiat la distanță între Vânzător și Cumpărător. 
Conținut – Informațiile care se pot vizualiza sau accesa prin utilizarea unui echipament electronic.
Review – O evaluare redactată de către beneficiarul unui produs sau serviciu, pe baza experienței personale, despre un anumit produs.
Comentariu – O apreciere sau o observație cu scop critic asupra unui produs sau a unui alt comentariu. 
Newsletter – O formă de conținut cu un caracter de informare electronică, trimis prin e-mail sau SMS. În urma abonării, clientul primește informații asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător la un anumit interval de timp.
Tranzacție – Încasarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs de către Auchan România SA, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului, indiferent de modalitatea de livrare.

2. Drepturi de proprietate intelectuală și conținut

Site-ul www.auchan.ro este proprietatea Auchan România S.A, cu sediul social în București, Strada Brașov, nr 25, Camera 1, etaj 4, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/2731/14.02.2005, CUI 17233051. 
Site-ul este destinat vânzării online a produselor alimentare și nealimentare, prin intermediul www.auchan.ro.
Conținutul www.auchan.ro, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Auchan România, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile conferite de lege în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). 
Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Auchan România, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Auchan România asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Auchan România.  Orice conținut la care Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Condițiilor Generale de Vânzare, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un Acord de utilizare specific și valid încheiat între Auchan România și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea SC Auchan România SA cu referire la acel Conținut. 
Cumpărătorul nu poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul în nicio situație, fără acordul prealabil al Auchan România.
În cazul în care Auchan România conferă Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui Acord, acest drept se referă doar la acele conținuturi definite în Acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Site sau a perioadei definite în Acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Auchan pentru respectivul Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
Niciun Conținut transmis către Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație din partea Auchan și/sau al angajatului/prepusului Auchan care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut. 
Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Termeni și condiții sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

3. Exonerare de răspundere

Auchan România S.A. nu garantează că site-ul www.auchan.ro, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la Auchan România SA sunt fără viruși sau alte componente informatice cu potențial dăunător, că nu conține omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau alți factori similari.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Auchan Romania SA are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastre ori o altă persoană.
Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este comerțul electronic. Categoriile de date cu caracter personal, furnizate de client, în momentul crearii contului pe www.auchan.ro sunt: numele și prenumele, sexul, telefonul, adresa de email, adresa (domiciliu/facturare/livrare), data nașterii (opțional), magazinul preferat (opțional).
Sunteți obligat(a) să furnizați aceste date cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru efectuarea și onorarea comenzii.
Refuzul dvs. determină imposibilitatea lansarii unei comenzi pe site-ul nostru.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Auchan România SA, în calitate de operator, înregistrat în Registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal, și sunt comunicate numai următorilor destinatari: providerul de servicii IT care asigură funcționalitatea acestui site, autorități publice centrale/locale, autoritatea judecatorească, organe de urmărire penală și alte instituții abilitate de lege să solicite informații, procesator de plăți, firme de curierat.
Firmele de curierat prin care Auchan Romania SA realizează transportul bunurilor comandate de dumneavoastră sunt Operatori de Date Independenți, scopul colectării datelor de către aceștia, în contractul cu Auchan Romania SA fiind exclusiv onorarea comenzilor, precum și scopurile legale care rezultă din aplicarea legislației naționale în vigoare și conform cerințelor Autorităților Naționale de control competente, după caz.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucarii, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat. Totodată, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la Str. Brașov nr. 25, Sector 6, etaj 4, în atenția Departamentului Inovație/E-commert sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa contact@auchan.ro. Vom răspunde cererii în termen de 15 zile de la data primirii acesteia.
Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți obține consultând pagina noastră de internet www.auchan.ro, secțiunea Protecția Datelor Personale.
Informațiile Dumneavostră personale de identificare nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți, indiferent de motive, fără consimțământul Dvs. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, în speță împuterniciți Auchan care ne asistă în operarea site-ului nostru din punct de vedere tehnic, atâta timp cât părțile păstrează confidențialitatea acestor informații.   Prin utilizarea site-urilor de e-commerce, accepți politica noastră de confidențialitate.  Datele personale se vor putea da doar in scopurile prevazute mai sus atât timp cât este necesar conform legislației fiscale în vigoare. Auchan Romania SA își poate rezerva dreptul de a prelucra, în termen legitim anumite date cu caracter personal mai mult decât prevede legislația fiscală în vigoare, exclusiv în cazul în care Autoritățile Naționale competente pot decide anumite investigații conform termenelor prevăzute în Codului Civil și în Codului Penal. În acest caz prelucrarea se definește ca acces date cu caracter personal de către Autoritățile competente de control.
Alte date cu caracter personal prelucrate de Auchan Romania SA pot fi utilizate doar in cazul în care vă exprimați un consimtamant explicit și granular pe unul dintre site-urile noastre.

5. Newslettere și alerte

În urma solicitărilor, newsletter-ul Auchan România se trimite doar abonaților. Dacă dorești să ne contactezi, pentru sugestii sau pentru mai multe detalii despre produsele disponibile pe site-ul nostru, trimite-ne un mesaj la adresa online@auchan.ro și îl vom citi cu interes. Dacă dorești să nu mai primești informații pe email, te poți dezabona oricând prin trimiterea unui mail la adreasa online@auchan.ro.

6. Înregistrarea ca utilizator

Înainte de a realiza prima comandă, clientul are opțiunea să își creeze cont pe www.auchan.ro, prin furnizarea numelui și prenumelui, a unei adrese de e-mail, un număr de telefon și o parolă formată din minim 6 caractere alfanumerice. În cazul uitării parolei aceasta poate fi resetată, accesând secțiunea contul meu și introducând adresa de mail folosită la crearea contului, urmând ca parola să fie trimisă pe această adresă. Clientul este unicul responsabil de utilizarea parolei, aceasta fiind strict confidențială. Validarea contului de utilizator se va face prin trimiterea unui cod de validare prin intermediul unui sms. Acest cod se introduce în site prin validarea și utilizarea contului curent. 
Etapele înregistrării: vă rugăm să vă înregistrați parcurgând următoarele etape:

Accesează pagina de creare a contului  

Urmează pașii de pe ecran 

Folosește contul creat pentru a plasa o comandă. 

7. Politica de confidențialitate

Auchan România SA va depune diligențe maxime astfel incat nici o informație confidențială cu/despre/și in legatură cu orice cont deschis pe www.auchan.ro să rămană confidențială.
Informațiile transmise vor fi tratate ca informații confidențiale și trebuie folosite doar in scopul pentru care au fost transmise și nu trebuie sa fie folosite pentru alte scopuri fără consimțămantul scris al Dvs., in afara cazului in care:

a) au fost cunoscute de către partea care a primit informațiile, inainte de a-i fi aduse la cunostința de catre partea care dezvaluie informatiile printr-un canal public, astfel ele devenind informații publice;

sau

b) se cere a fi dezvăluită de către legea aplicabilă, decizie judecătorească sau a autorităților competente.

8. Produse și servicii

Lista și caracteristicile produselor prezente pe site-ul www.auchan.ro sunt susceptibile de a fi modificate și adaptate în orice moment pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor clienților. Produsele prezentate pe www.auchan.ro sunt conforme cu legislația română și sunt destinate utilizatorilor finali și nu în scopul revânzării.  
Fișa de produs se găsește pe pagina dedicată produsului comercializat pe site-ul www.auchan.ro. În cadrul acesteia se găsesc informații utile și detaliate despre produsele de pe www.auchan.ro. 
Informațiile sunt însoțite de una sau mai multe imagini de produs precizând denumirea produsului, prețul produsului, caracteristici produs, ingrediente si alergeni, gramajul si conținutul nutrițional (dupa caz). Fișa cu informațiile despre produs are un titlu strict informativ. Pozele produselor sunt cu titlu informativ și nu creează obligații pentru Auchan. 
Recomandăm clienților www.auchan.ro in vederea informării cât mai corecte și complete să consulte datele de pe ambalaj și/sau după caz, să se adreseze producătorului. 
Auchan România SA nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele greșeli sau declarații eronate cu privire la produse, informații luate de pe ambalajul acestora. Conținutul informațiilor despre produs de pe acest site este doar în scopuri de referintă și nu este destinat să înlocuiască sfatul unor specialiști din diverse domenii (nutriție, etc.). 
Clientul rămâne singurul care poate verifica condițiile de compatibilitate ale ofertei produselor disponibile pe www.auchan.ro cu modalitatea de utilizare a acestora și cu produse complementare aflate deja în posesia acestuia. Pentru a asigura disponibilitatea produselor vândute de către Auchan cu privire la clientela sa, mai ales în cazul ofertelor promoționale, Auchan România SA își rezervă dreptul de a  refuza onorarea în tot sau în parte a unei comenzi considerate anormală în raport cu cuantumul de produse comandate în mod normal de către un consumator.  
Produsele și serviciile sunt disponibile la prețurile și în condițiile propuse, așa cum sunt afișate pe site-ul www.auchan.ro (în limita stocurilor disponibile). Informațiile referitoare la disponibilitatea produselor provin direct de la furnizorii noștri și pot fi, în mod excepțional, eronate sau incomplete. Auchan România SA se angajează, în acest caz, să ofere clientului orice alte precizări complementare necesare bunei derulări a comenzii sale. 
În ipoteza excepțională în care informațiile cu privire la disponibilitatea produselor ar fi eronate, Auchan România SA se angajează să informeze clientul asupra acestor aspecte pe e-mail sau prin telefon.

9. Disponibilitate stoc

Disponibilitatea unui produs afișat în cadrul site-ului www.auchan.ro se refera la stocul magazinului selectat cu urmatoarele specificatii :

• “in stoc” – avem mai mult de 2 bucati in stocul Auchan

• “stoc limitat” – avem mai putin de 2 bucati in stocul Auchan

• „disponibil in magazin” – nu se poate comanda on-line, articolul este disponibil pe site cu titlul de prezentare

Exista o limitare de cantitate comandata la nivel de produs, dupa cum urmeaza :

• produse alimentare si nonalimentare – 10 bucati / 10 l / 10 kg

10. Prețul

Prețurile produselor afișate în cadrul site-ului www.auchan.ro sunt cele din magazinul selectat si sunt exprimate în Lei, includ T.V.A. și toate taxele aferente, conform legislației în vigoare.
Prețurile sunt aplicabile în momentul validării comenzii de către client. În cazul în care prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost afișate greșit pe www.auchan.ro, ne rezervăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp posibil despre această situație.
Preturile produselor afisate pe site exclud costurile de transport, care se calculeaza in functie de valoarea si greutatea in kilograme pentru fiecare comanda in parte.
Valoarea transportului vor fi aduse la cunoștința Cumparatorului in momentul finalizării comenzii.
In cazul organizarii de campanii speciale care implica taxa de transport, valoarea comenzii precum si valoarea taxei de transport se vor calcula conform mecanismelor campaniilor promotionale.
Preturile produselor din campaniile de promovare on-line pot fii diferite de pretul produselor din magazinul selectat.

11. Comanda online

Pentru a plasa o comandă online, clientul trebuie să își facă un cont, pe care se va autentifica cu adresa de e-mail și parolă. În cazul în care sunteți client nou veți completa datele dumneavoastră și apăsați butonul de înregistrare. 
Din meniul afișat, clientul poate accesa categoria de produse și va alege produsul dorit. În pagina produsului se poate vizualiza prețul și disponibilitatea acestuia din magazinul Auchan selectat.

Pasii de urmat in procesul de comanda :

Prin butonul «Adaugă în coș», produsul dorit va ajunge în «Coșul Meu». După adăugarea unui produs în «Coșul Meu» situat în partea stânga sus a ecranului, acesta se va actualiza pe măsură ce adăugați produse noi. În meniul «Coșul meu» aveti urmatoarele detalii : lista si pretul produselor adăugate în coș cantitatea comandata si valoarea totala a comenzii.
Simplul fapt de a adăuga Produse în coșul de cumpărături nu echivalează cu validarea comenzii și nu creează nicio obligație pentru Auchan de a proceda la livrarea Produselor.
Accesand meniul „Pasul Urmator” Cumparatorul va selecta urmatoarele : metoda de plata, metoda de livrare, fereastra de ridicare si termenul de livrare cat si detaliile de facturare.
Prin selectarea butonului „Plasează Comanda” Cumpărătorul emite comanda pe site.
Websiteul confirmă înregistrarea comenzii printr-un e-mail si sms automat trimis către Cumparator, prin intermediul căruia i se vor comunica următoarele informații:

• lista cu articolele comandate, preturile produselor, valoarea comenzii, tipul de livrare, data si intervalul orar de ridicare / livrare, adresa de livrare la domiciliu;

• costul transportului

Cumparatorul are posibilitatea de a urmări statusul comenzilor si livrarilor sale de pe Website accesând rubrica „Contul meu” si “Comenzile mele” .

Inlocuirea, anularea produselor din comanda si anularea comenzilor

Poate exista posibilitatea ca o comanda lansata sa nu poată fi onorată din motive obiective. În eventualitatea în care apar dificultăţi de aprovizionare sau dacă produsele nu se mai află în stoc, Auchan isi rezerva dreptul de a informa in cel mai scurt timp posibil Clientul cu privire la posibilitatea inlocuirii produselor respective cu produse de calitate si valoare similara aflate in stoc.

In cazul in care clientul nu doreste inlocuirea produselor se va proceda in felul urmator :

a) daca plata s-a efectuat on-line in avans catre Auchan, produsele sau toata comanda va fi anulata iar contravaloarea acestora se va rambursa integral in termen de 14 zile calendaristice de la anularea comenzii

b) daca plata urmeaza a fi efectuata in magazin la ridicarea produselor, produsele sau toata comanda va fi anulata

Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator, in urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

• neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;

• invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de Auchan, in cazul platii online;

• datele furnizate de catre Client/Cumparator pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

• depasirea termenului de preluare a comenzilor

• in cazul in care clientul nu poate fi contactat si nu este gasit la adresa de livrare

In toate situatiile prezentate mai sus, Cumparatorul va fii informat prin mail in privinta modificarilor de inlocuire sau anulare.

12. Plata, transportul și livrarea produselor

Plata se poate efectua :

a) online cu un card bancar de debit sau credit . Produsele cu „Stoc limitat”pe site se achita direct in magazin la ridicarea produselor si nu pot fi achitate on-line cu cardul.

b) la ridicarea comenzii din magazin

c) in rate prin accesarea cardului Oney pentru comenzile in valoare de peste 300 ron

Nu există o limită inferioară sau superioară de valoare a comenzilor ce pot fi plasate prin intermediul Website-ului. Cu toate acestea, in cazul in care Clientul alege sa plateasca in numerar valoarea totala a comenzii, respectiva valoare a comenzii nu va putea depasi plafoanele prevazute in Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată sau in orice alt act normativ aplicabil care reglementeaza astfel de plafoane.
Auchan nu solicită clienţilor săi prin e-mail, mesaje scrise, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalităţi de comunciare, informaţii referitoare la conturi bancare, parole sau date asociate cardurilor de debit sau credit. Aceste informaţii sunt strict confidenţiale.
Clientul este responsabil pentru menţinerea confidenţialităţii datelor Contului sau, a parolei şi a datelor bancare utilizate pentru efectuarea plăţilor produselor.
Informaţiile introduse în vederea efectuării unei plăţi online (numărul cardului, parola, data valabilităţii cardului) nu sunt colectate, stocate si procesate de Auchan, ci vor fi prelucrate în exclusivitate de către unităţile financiar bancare emitente ale cardurilor. Produsele de pe acest site web sunt comercializate prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de procesatorul de plăţi. Toate tranzacţiile bancare de pe www.auchan.ro vor fi efectuate într-o manieră securizată, procesatorul plăţii fiind garantul protejării tuturor datelor şi informaţiilor personale ce au legătură cu modalităţile de plată www.
Bonul fiscal si/sau factura fiscala va fi eliberata pentru fiecare comandă în parte și va însoți produsele livrate si/sau vor fi trimise in format electronic.
Factura fiscala aferenta unei comenzi online va fi emisă în format electronic in cel mult 4 zile după ce comanda a fost platita. Factura este vizibila in Contul Clientului la sectiunea Comenzile mele si va fi trimisa prin e-mail. In ambele situatii factura poate fi descărcată și tipărită.

Transportul si livrarea produselor :

În momentul în care comanda este pregatita, clientul este notificat prin e-mail și sms privind modalitatea de livrare/ridicare al produselor .

a) Comenzile emise in regim Click & Collect vor fi ridicate de catre client din urmatoarele magazine (punct ridicare sau pachetomate):

DENUMIRE_MAGAZIN ADRESA PROGRAM_LUCRU
Auchan Bacau Calea Republicii, nr. 181, Bacau, 600303 8:00 - 22:00
Auchan Baia Mare Bd. București nr. 144, Baia Mare, Maramures, 430013 8:00 - 22:00
Auchan Berceni Dealul Bisericii nr. 67 - 109, Sector 4, Bucuresti, 042157 8:00 - 22:00
Auchan Brasov Coresi Str. Zaharia Stancu, nr. 1, Brasov, 500152 8:00 - 22:00
Auchan City Brasov Sos Cristianului, nr. 5, Brasov, 500053 7:30 - 22:00
Auchan Cluj Iris Bd. Muncii, nr. 1-15, Cluj Napoca, Cluj, 400641 8:00 - 22:00
Auchan Cluj Str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 53B, Cluj Napoca, Cluj, 400436 8:00 - 22:00
Auchan City Constanta Sud Sos. Mangaliei, nr. 195A, Constanta, 900082 8:00 - 22:00
Auchan Constanta Bd. Aurel Vlaicu, nr. 220, Constanta, 900380 8:00 - 22:00
Auchan Cotroceni Str. Vasile Milea, nr. 4, sector 6, Bucuresti, 061341 8:00 - 23:00
Auchan Craiova Calea Bucuresti, nr. 80, Craiova, Dolj, 200440 8:00 - 22:00
Auchan Craiovita Calea Severinului, nr. 5A, Craiova, Dolj, 200233 8:00 - 22:00
Auchan City Crangasi Bd. Constructorilor, nr. 16A, sector 6, Bucuresti, 060511 7:00 - 22:00
Auchan Deva Calea Zarandului, nr. 87, Deva, 330182 8:00 - 22:00
Auchan Drumul Taberei Str. Brasov, nr. 25, sector 6, Bucuresti, 061444 7:30 - 22:00
Auchan Galati Bd. Galati, nr. 3A, Galati, 800654 8:00 - 22:00
Auchan City Iasi Str Palas, nr. 5C, Iasi, 700051 8:00 - 23:00
Auchan Militari Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6, Bucuresti, 061129 8:00 - 22:00
Auchan Oradea Str. Ogorului, nr. 171, Oradea, Bihor, 410554 8:00 - 22:00
Auchan Pallady Bd. Theodor Pallady, nr. 51, sector 3, Bucuresti, 032258 8:00 - 22:00
Auchan Pitesti Bradu DN 65 B, nr. F4, Sat Geamana, Comuna Bradu, Arges, 117141 8:00 - 22:00
Auchan Pitesti Gavana Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitesti, Arges, 110104 8:00 - 22:00
Auchan Ploiesti Sat Blejoi, nr. 1200, Comuna Blejoi, Prahova, 107070 8:00 - 22:00
Auchan Satu Mare Drumul Careiului DN 19, nr. 77-79, Satu Mare, 440187 8:00 - 22:00
Auchan Sibiu Str Sibiului nr. 5, Comuna Selimbar, Sibiu, 557260 7:30 - 23:00
Auchan Suceava Calea Unirii nr. 22, Suceava, 720018 8:00 - 22:00
Auchan Targu Mures Str. Gheorghe Doja, nr. 243, Targu Mures, Mures, 540228 7:30 - 22:00
Auchan City Targu Mures Sud Bd.1 Decembrie 1918, nr. 291, Targu Mures, Mures, 540510 8:00 - 22:00
Auchan Timisoara Str Demetriade nr. 1, Timisoara, Timis, 300088 8:00 - 22:00
Auchan Timisoara Nord Calea Aradului, nr. 56A, Timisoara, Timis, 300291 8:00 - 22:00
Auchan Timisoara Sud Calea Sagului, nr. 223, Comuna Giroc, Timis, 307220 8:00 - 22:00
Auchan Titan Bd.1 Decembrie 1918, nr. 33A, sector 3, Bucuresti, 032455 8:00 - 22:00
Auchan Vitan Calea Vitan, nr. 236, sector 3, Bucuresti, 031301 7:00 - 23:00

Data si intervalul orar de ridicare al produselor este selectat de catre Cumparator in procesul de comanda, programul de ridicare fiind de luni pana duminica, interval orar 8:00- 22:00
In cazul in care Cumparatorul bifeaza optiunea cu ridicarea coletelor din pachetomat, dupa finalizarea comenzii va primi prin SMS codul de acces al pachetomatului.

Taxa de pregatire a comenzilor : 5 lei/comanda

b) Comenzile emise cu livrare la domiciliu vor fii livrate la adresa indicată de către Client în momentul efectuării comenzii.

Termenul de livrare la domiciliu este in functie de tipologie produs de Luni pana Vineri :

• electrocasnice mari – in 72 de ore

• produse proaspete – in 12 ore

• produse de larg consum si produse nonalimentare – intre 24 si 48 de ore

Taxele de livrare :

Categoria de articole Valoare comanda Taxa livrare Taxa greutate
Electrocasnice fara limita 35ron maxim 100kg
Produse alimentare sub 100 ron 20ron peste 40kg+1 ron/kg
si nonalimentare intre 100-200 ron 10ron
peste 200 ron gratuit

Categoria de electrocasnice se refera la urmatoarele produse :

Categorie Subcategorie
Aragaz si hote Aragazuri
Climatizare si sisteme de incalzire Aer conditionat
Climatizare si sisteme de incalzire Boilere/Centrale termice
Frigidere si combine frigorifice Frigidere si Combine frigorifice
Frigidere si combine frigorifice Congelatoare / Lazi frigorifice
Frigidere si combine frigorifice Racitoare pentru vin
Incorporabile Cuptoare
Incorporabile Aparate frigorifice
Incorporabile Alte incorporabile
Incorporabile Plite
Masini de spalat rufe Incarcare frontala
Masini de spalat rufe Incarcare verticala
Masini de spalat rufe Uscatoare rufe
Masini de spalat vase Masini de spalat vase
Televizoare si accesorii Televizoare

În cazul în care comanda conține una dintre categoriile enumerate mai sus, costul transportului va fi cel menționat la această categorie.

Taxa de livrare cât și taxa de greutate vor fi afișate în momentul finalizării comenzii și va fi inclusă în factura fiscala emisă.

Pentru o corecta transmitere a facturii și a livrării produselor Cumparatorului ii revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Livrarea produselor se face în urmatoarele condiții :

• sub 40 kg livrare până la ușa clientului

• peste 40 kg până în fața imobilului

13. Calitate și garanții

Garanția este acordată Cumpărătorului în baza dispozițiilor aplicabile în materie, respectiv ale Legii 449/2003, Ordonanței 9/2016 și ale Codului Civil.  În cazul produselor de folosință îndelungată, în baza Certificatului de garanție se acordă o garanție legală de conformitate.   În conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003 fiecare Client poate solicita, în cazul lipsei conformității, în primul rând repararea produsului, sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată. Înlocuirea produselor este posibilă exclusiv în limita stocului disponibil.  
La receptionarea marfii, este recomandat clientului sa se asigure ca produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ asteptarilor sale.

14. Renunțarea la contract și returnarea produselor

Toate produsele prezente pe site-ul www.auchan.ro sunt destinate folosirii în condiții uzuale și private și în niciun caz unei folosiri profesionale sau asociate acesteia. În caz de utilizare neconformă a produsului garanția nu va putea fi aplicată, în special asupra produselor care au fost deteriorate în momentul instalării lor (supratensiune, fixare eronată, etc). 

Clientul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze produsele in termen de 14 zile calendaristice de la intrarea in posesie a bunurilor in felul urmator :

Să solicite returul :

• direct in magazin

• on-line, completand formularul de retur și trimițând la adresa contact@auchan.ro

Formularul este analizat și în termen de 3 zile de la data primirii formularului Vanzatorul îi transmite clientului rezoluția solicitării de retur. Rezoluția poate fi negativa (în cazul în care nu sunt respectate condițiile de retur) sau pozitiva.

Exercitarea dreptului de retur poate să intervină în urmatoarele condiții :

a)Acceptarea returului produselor nealimentare în cazul în care :

• Ambalajul prezintă deteriorari severe

• Produsele au fost livrate / facturate greșit;

• Produsele prezintă defecte de fabricație;

• Produsele nu respectă conținutul menționat în momentul Comenzii;

• Produse cu defecte calitative;

În acest caz costurile aferente returnării produselor(transport) cad in sarcina Vanzatorului.

b)Returnarea produselor din categoria de produse alimentare fără condiții de temperatură controlată de depozitare și transport:

Bacanie - trebuie sa aiba ambalajele de origine intacte (ambalaj primar, secundar/supra-ambalaj, eticheta), sa nu fie devidate si sa se afle in termenul de valabilitate;
Bauturi- trebuie sa aiba ambalajele de origine intacte (ambalaj primar, secundar/supra-ambalaj, eticheta), sa nu fie devidate si sa se afle in termenul de valabilitate;
Hrana pentru animale - trebuie sa aiba ambalajele de origine intacte (ambalaj primar, secundar/supra-ambalaj, eticheta), sa nu fie devidate si sa se afle in termenul de valabilitate

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract urmatoarele cazuri (nu se accepta returnarea si nu se ramburseaza ):

a) conditii generale

• Lipsa bon fiscal / factura fiscala

• Lipsa documentelor cu care s-a livrat produsul

• Nu s-au respectat conditiile de intretinere

b)Produse alimentare :

• produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

• produsele alimentare din categoria produselor cu conditii de depozitare si transport cu temperatura controlata (produse calde, produse refrigerate, produse congelate):carmangerie, pescarie, gastronomie, panificatie, patiserie, cofetarie, legume, fructe, produse lactate, oua, plante vii, orice alte produse alimentare sau nealimentare (produse cosmetice cu conditii de temperatura si umiditate impuse de producator si dispozitive medicale) care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid

• băuturile alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care profesionistul nu le poate controla

• produsele sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;

• produsele accizabile marcate cu timbre, banderole sau orice alt tip de marcaj specific aplicat conform prevederilor legale, ale caror marcaje au fost deteriorate (alcool, tigari)

Produse nonalimentare

• produsele sau serviciile al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere

• produsele confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

• furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

• furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

• furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

• produsele sigilate care nu pot fi returnate daca au fost desigilate de consumator: lenjerie intima, produse de igiena dentara, instrumente de scris si colorat, uleiuri si aditivi auto, produse de bricolaj, adezivi

• produsul a suferit modificari sau reparatii neautorizate

• nu s-au respectat etapele de montare in instructiunile de folosire

• produsul a fost folosit in alt scop decat cel prevazut in instructiunile de folosire

In aceste cazuri costurile aferente returnarii produselor(transport) cad in sarcina Cumparatorului.

Pentru aceste tipuri de produse nu exista un drept de retragere conform art. 16 din OUG 34/2014

Returnarea produselor poate fi efectuat direct sau prin curier la magazinul de unde s-au achizitionat produsele.

Vanzatorul poate renunta la contract, sa anuleze comanda si sa restituie in mod automat contravaloarea comenzii in urmatoarele conditii :

• adresa si datele de contact client gresite sau lipsa

• refuz primire

• refuz plata transport

• refuz plata ramburs

• clientul nu poate fii contactat si nu este gasit la adresa de domiciliu. In acest caz coletele vor fii pastrate 7 zile in depozitul curierului, interval in care se incearca de 2 ori expedierea dupa care se vor returna la magazinul de unde s-au achizitionat produsele.

In momentul returnarii produselor Cumparatorul trebuie sa prezinte : 

• bonul fiscal original/copie prin care dovedește achiziționarea produsului; 

• produsul care face obiectul returului; 

• certificatul de garanție (dacă este cazul)

• formular de retur completat (optional)

Rambursarea contravalorii produselor returnate :

Rambursarea integrala sau partiala a comenzii se efectueaza in maxim 14 zile din momentul receptionarii produselor de catre Vanzator. Restituirea sumelor încasate se va face in felul urmator :

• aceluiași client care a generat plata online

• recomandat prin aceeasi modalitate de plata cu care s-a platit comanda

• in termen de 14 zile de la receptionarea returului trimis prin curier

• pe loc pentru retururile efectuate direct in magazin

15. Înscrierea de opinii

Înscrierea de reviewuri se poate face de utilizatori în secțiunea „Opinii” din pagina fiecărui produs. Informațiile scrise se vor referi la caracteristicile și modul de folosire a produsului/serviciului. Opiniile se postează pe site în 3 zile lucrătoare de la data transmiterii acestora, dacă sunt respectate recomandările de mai jos:

• Pe site vor fi publicate evaluările pertinente la adresă produselor.

• Vă rugăm să fiți cât mai specific în redactarea recenziei, menționând ce vă place/ce nu vă place la produsul

• Puteți include în comentariul dvs. sugestii și indicații pentru alți clienți, rezultate din experiență dvs. de utilizare cu produsul respectiv. Acest lucru îi va ajuta pe ceilalți clienți să își formeze o părere cu privire la produs. 

• Nu includeți în câmpul „Părerea ta” datele personale. Acestea vor fi menționate în câmpul „Numele tău”

• Ne rezervăm dreptul să nu publicăm păreri care conțin un limbaj defăimător, care induc în eroare clientul, răuvoitoare, false, incomplete sau critici la adresa altor clienți care au postat mesaje.

• Ne rezervăm dreptul să nu publicăm păreri sau întrebări referitoare la stoc, disponibilitate produs, preț sau alte detalii. Pentru astfel de solicitări vă rugăm să folosiți formularul de contact.

16. Transferul de proprietate

Dreptul de proprietate se transferă de la Auchan România la Client în momentul livrării produselor în locația indicata de acesta din urmă în Comanda postată pe site-ul www.auchan.ro, după efectuarea integrala a plății. 

17. Contact clienți

Clienții pot folosi formularul de contact de pe site pentru a adresa întrebări legate de produsele comercializate pe www.auchan.ro sau trimițând un email la adresa online@auchan.ro.

18. Fraudă

Auchan România SA va lua în orice moment toate măsurile prevăzute de Lege în vederea sesizării organelor abilitate cu privire la posibile acțiuni frauduloase. 

19. Limita de responsabilitate

Auchan România SA poate modifica oricând Termenii și Condițiile site-ului www.auchan.ro, iar noile prevederi devenind publice și opozabile clienților de la data încărcării lor pe site.   Auchan România SA nu răspunde de eventuale daune – prejudicii izvorâte din utilizarea necorespunzătoare a produselor, de folosirea acestora în alte scopuri decât cel pentru care acestea au fost fabricate, precum și de omisiunea clienților de a citi și respecta instrucțiunile de folosire ce însoțesc produsele.

20. Forță majoră

Nici Auchan România SA și nici Clientul nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de Forță majoră.  Forța majoră este evenimentul extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

21. Legea aplicabilă

“Termenii și condițiile” sunt guvernate de Legea română. Eventualele dispute vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

22. Informații privind EEE și DEEE

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase care au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat. Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de la echipamente electrice și electronice (DEEE) ca și deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE-uri.

Conform prevederilor OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Auchan vine în întâmpinarea clienților și pune la dispoziția acestora următoarele locații unde se pot colecta DEEE gratuit :

Lista celor 33 de magazine Auchan se poate consulta pe Retea magazine.

În magazinele Auchan puteți regăsi informații despre campaniile Buy Back și dacă sunt în desfășurare la momentul predării deșeului. Menționăm că aceste campanii sunt valabile doar în hypermarketurile Auchan, nu și în magazinele de proximitate. În aceste locații Auchan primește în regim 1/1 sau 1/0 și alte tipuri de DEEE care nu se află în campanii de BUY BACK cu titlu gratuit.

23. Politica de utilizare Cookies

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de către Auchan România, cu sediul social în București, stradă Brașov, nr. 25, sector 6, denumită în continuare Auchan. 

Ce reprezintă un Cookie?  Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, plasat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente pe care utilizatorul le utilizează când accesează internetul.

Este important pentru utilizator să cunoască faptul că acest fișier denumit cookie NU REPREZINTĂ UN VIRUS SAU SPYWARE! Cookie-urile folosesc formate tip plain text, nefiind alcătuite din bucăți de cod. Din acest motiv ele nu pot auto-rula și de asemenea nu pot fi executate. Consecința este că nu se pot duplica ori replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului). 

Pentru ce sunt utilizate Cookie-urile?

Una din utilitățile fișierelor de tip cookie este posibilitatea recunoașterii terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile Auchan, pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. O altă utilitate a cookie-urilor este aceea că sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Ce tip de Cookie-uri folosim? 

În prezent, se folosesc cookie-uri per sesiune. Acestea sunt fișiere temporare care rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web folosit). Acestea sunt folosite pentru a păstra informațiile cu privire la produsele adăugate în coșul de cumpărături sau legate de înregistrarea utilizatorului pe site. 

Cum sunt folosite Cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri: 

• Cookie-uri de performanță a site-ului 

• Cookie-uri de analiză a vizitatorilor 

• Cookie-uri de înregistrare

• Cookie-uri pentru publicitate 

• Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Conțin Cookie-urile date personale? 

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Important de știut este faptul că aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. 

Ștergerea Cookie-urilor

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau de utilizator.

Formulare utile:

Formular de retur

Cerere stergere date

Cerere modificare actualizare date

Cerere de acces

Acest site foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii implica acceptarea lor.Afla detalii aici. x