text.skipToContent text.skipToNavigation

Terms and conditions

1. Definiții

Auchan – este denumirea comercială  Auchan România SA
Site-ul – domeniul www.auchan.ro și subdomeniile acestuia sunt  proprietatea Auchan România SA(denumită în continuare “Auchan”), cu sediul social în București, sector 6, str. Brașov, nr.25, Camera 1, etaj 4 înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/2731/14.02.2005, cod unic de înregistrare RO 17233051.
Vânzător – Auchan România S.A.
Cumpărător – persoană fizică de peste 18 ani/persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o comandă.

Client – persoană fizică/persoană juridică care are sau obține acces la site-ul www.auchan.ro de pe orice dispozitiv de comunicare: electronic, telefonic, etc.
Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, a citit și și -a exprimat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.
Cont – O secțiune din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (acestea pot fi, dar nu sunt expres limitate la Comenzi, facturi fiscale, garanții bunuri, liste de cumpărături, etc).
Favorite – O secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își salveze produsul dorit.
Comandă – Un document electronic prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția de a achiziționa produse de pe site și prin care este permisă o formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător.
Produse – Orice bun sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează să fie furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat. 
Campanie – Acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de produse cu stoc limitat pentru o perioadă de timp stabilită de către Vânzător.
Contract – Un contract încheiat la distanță între Vânzător și Cumpărător.
Conținut – Informațiile care se pot vizualiza sau accesa prin utilizarea unui echipament electronic. 
Review – O evaluare redactată de către beneficiarul unui produs sau serviciu, pe bază experienței personale, despre un anumit produs.
Comentariu – O apreciere sau o observație cu scop critic asupra unui produs sau a unui alt comentariu.
Newsletter – O formă de conținut cu un caracter de informare electronică, trimis prin e-mail sau SMS. În urma abonării, clientul primește informații asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător la un anumit interval de timp. 
Tranzacție – Încasarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs de către Auchan România SA , Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului, indiferent de modalitatea de livrare.
 

2.Drepturi de proprietate intelectuală și conținut

Site-ul www.auchan.ro este proprietatea Auchan România, cu sediul social în București, Strada Brașov, nr 25, Camera 1, etaj 4, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/2731/14.02.2005, CUI 17233051. 
Site-ul este destinat vânzării online a produselor alimentare și nealimentare, prin intermediul www.auchan.ro.
Conținutul www.auchan.ro, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Auchan România SA, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile conferite de lege în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Auchan România, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Auchan România asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Auchan România.
Orice conținut la care Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Condițiilor Generale de Vânzare, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un Acord de utilizare specific și valid încheiat între Auchan România și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea SC Auchan România SA cu referire la acel Conținut.
Cumpărătorul nu poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul în nicio situație, fără acordul prealabil al Auchan România.  
În cazul în care Auchan România conferă Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui Acord, acest drept se referă doar la acele conținuturi definite în Acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Site sau a perioadei definite în Acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Auchan pentru respectivul Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
Niciun Conținut transmis către Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație din partea Auchan și/sau al angajatului/prepusului Auchan care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Termeni și condiții sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.
 

3. Exonerare de răspundere

Auchan România S.A. nu garantează că site-ul www.auchan.ro, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la Auchan România SA sunt fără viruși sau alte componente informatice cu potențial dăunător, că nu conține omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau alți factori similari.

4.Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Auchan Romania SA are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastre ori o altă persoană.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este comerțul electronic.
Categoriile de date cu caracter personal, furnizate de client, în momentul crearii contului pe www.auchan.ro sunt: numele și prenumele, sexul, telefonul, adresa de email, adresa (domiciliu/facturare/livrare), data nașterii (opțional), magazinul preferat (opțional).

Sunteți obligat(a) să furnizați aceste date cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru efectuarea și onorarea comenzii.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea lansarii unei comenzi pe site-ul nostru.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Auchan România SA, în calitate de operator, înregistrat în Registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal, și sunt comunicate numai următorilor destinatari: providerul de servicii IT care asigură funcționalitatea acestui site, autorități publice centrale/locale, autoritatea judecatorească, organe de urmărire penală și alte instituții abilitate de lege să solicite informații, procesator de plăți, firme de curierat.
Firmele de curierat prin care Auchan Romania SA realizează transportul bunurilor comandate de dumneavoastră sunt Operatori de Date Independenți, scopul colectării datelor de către aceștia, în contractul cu Auchan Romania SA fiind exclusiv onorarea comenzilor, precum și scopurile legale care rezultă din aplicarea legislației naționale în vigoare și conform cerințelor Autorităților Naționale de control competente, după caz.  

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucarii, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat. Totodată, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la Str. Brașov nr. 25, Sector 6, etaj 4, în atenția Departamentului Inovație/E-commert sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa contact@auchan.ro. Vom răspunde cererii în termen de 15 zile de la data primirii acesteia.

Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți obține consultând pagina noastră de internet www.auchan.ro, secțiunea Protecția Datelor Personale.

Informațiile Dumneavostră personale de identificare nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți, indiferent de motive, fără consimțământul Dvs. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, in speta imputerniciti Auchan care ne asistă în operarea site-ului nostru din punct de vedere tehnic, atâta timp cât părțile păstrează confidențialitatea acestor informații. 
Prin utilizarea site-urilor de e-commerce, accepți politica noastră de confidențialitate.
Datele personale se vor putea doar in scopurile prevazute mai sus atat timp cat este necesar conform legislatiei fiscale in vigoare. Auchan Romania SA isi poate rezerva dreptul de a prelucra, in temei legitim anumite date cu caracter personal mai mult decat prevede legislatia fiscala in vigoare, exclusiv in cazul in care Autoritatile Nationale competente pot decide anumite investigatii conform termenelor prevazute in Codului Civil si in Codului Penal. In acest caz prelucrarea se defineste ca acces date cu caracter personal de catre Autoritatile competente de control.
Alte date cu caracter personal prelucrate de Auchan Romania SA pot fi utilizate doar in cazul in care va exprimati un consimtamant explicit si granular pe unul dintre site-urile noastre.

5.Newslettere și alerte

În urma solicitărilor, newsletter-ul Auchan România se trimite doar abonaților. Dacă dorești să ne contactezi, pentru sugestii sau pentru mai multe detalii despre produsele disponibile pe site-ul nostru, trimite-ne un mesaj la adresa contact@auchan.ro și îl vom citi cu interes. Dacă dorești să nu mai primești informații pe email, te poți dezabona oricând prin trimiterea unui mail la adreasa contact@auchan.ro.

6.Înregistrarea ca utilizator

Înainte de a realiza prima comandă, clientul are opțiunea să își creeze cont pe www.auchan.ro, prin furnizarea numelui și prenumelui, a unei adrese de e-mail, un număr de telefon și o parolă formată din minim 6 caractere alfanumerice. În cazul uitării parolei aceasta poate fi resetată, accesând secțiunea contul meu și introducând adresa de mail folosită la crearea contului, urmând ca parola să fie trimisă pe această adresă. Clientul este unicul responsabil de utilizarea parolei, aceasta fiind strict confidențială. Validarea contului de utilizator se va face prin trimiterea unui cod de validare prin intermediul unui sms. Acest cod se introduce în site prin validarea și utilizarea contului curent.
Etapele înregistrării: vă rugăm să vă înregistrați parcurgând următoarele etape:
Accesează pagina de creare a contului 
Urmează pașii de pe ecran
Folosește contul creat pentru a plasa o comandă.

7.Politica de confidențialitate

Auchan România SA va depune diligențe maxime astfel incat nici o informație confidențială cu/despre/și in legatură cu orice cont deschis pe www.auchan.ro să rămană confidențială.
Informațiile transmise vor fi tratate ca informații confidențiale și trebuie folosite doar in scopul pentru care au fost transmise și nu trebuie sa fie folosite pentru alte scopuri fără consimțămantul scris al Dvs., in afara cazului in care:
a)    au fost cunoscute de către partea care a primit informațiile, inainte de a-i fi aduse la cunostința de catre partea care dezvaluie informatiile printr-un canal public, astfel ele devenind informații publice;
sau
b)    se cere a fi dezvăluită de către legea aplicabilă, decizie judecătorească sau a autorităților competente.
In cazul în care ai ajuns pe site-ul auchan.ro prin intermediul altor platforme, te rugăm să verifici Termenii și Condițiile de pe acele platforme. In acest caz Auchan România S.A. se obligă să utilizeze datele tale exclusiv conform Termenilor și Condițiilor de pe auchan.ro.  

8.Produse și servicii

Lista și caracteristicile produselor prezente pe site-ul www.auchan.ro sunt susceptibile de a fi modificate și adaptate în orice moment pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor clienților. Produsele prezentate pe www.auchan.ro sunt conforme cu legislația română și sunt destinate utilizatorilor finali și nu în scopul revânzării. 
Fișa de produs se găsește pe pagina dedicată produsului comercializat pe site-ul www.auchan.ro. În cadrul acesteia se găsesc informații utile și detaliate despre produsele de pe www.auchan.ro.
Informațiile sunt însoțite de una sau mai multe imagini de produs precizând denumirea produsului, prețul produsului, caracteristici produs, ingrediente si alergeni, gramajul si conținutul nutrițional (dupa caz). Fișa cu informațiile despre produs are un titlu strict informativ. Pozele produselor sunt cu titlu informativ și nu creează obligații pentru Auchan.
Recomandăm clienților www.auchan.ro in vederea informării cât mai corecte și complete să consulte datele de pe ambalaj și/sau după caz, să se adreseze producătorului.
Auchan România SA nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele greșeli sau declarații eronate cu privire la produse, informații luate de pe ambalajul acestora. Conținutul informațiilor despre produs de pe acest site este doar în scopuri de referintă și nu este destinat să înlocuiască sfatul unor specialiști din diverse domenii (nutriție, etc.).
Clientul rămâne singurul care poate verifica condițiile de compatibilitate ale ofertei produselor disponibile pe www.auchan.ro cu modalitatea de utilizare a acestora și cu produse complementare aflate deja în posesia acestuia. Pentru a asigura disponibilitatea produselor vândute de către Auchan cu privire la clientela sa, mai ales în cazul ofertelor promoționale, Auchan România SA își rezervă dreptul de a  refuza onorarea în tot sau în parte a unei comenzi considerate anormală în raport cu cuantumul de produse comandate în mod normal de către un consumator. 
Produsele și serviciile sunt disponibile la prețurile și în condițiile propuse, așa cum sunt afișate pe site-ul www.auchan.ro (în limita stocurilor disponibile). Informațiile referitoare la disponibilitatea produselor provin direct de la furnizorii noștri și pot fi, în mod excepțional, eronate sau incomplete. Auchan România SA se angajează, în acest caz, să ofere clientului orice alte precizări complementare necesare bunei derulări a comenzii sale.
În ipoteză excepțională în care informațiile cu privire la disponibilitatea produselor ar fi eronate, Auchan România SA se angajează să informeze clientul asupra acestor aspecte pe e-mail sau prin telefon.

  

9.Disponibilitate stoc

Disponibilitatea unui produs afișat în cadrul site-ului www.auchan.ro se refera la stocul  magazinului selectat cu urmatoarele specificatii :
⦁    “in stoc” – avem mai mult de 2 bucati in stocul Auchan
⦁    “stoc limitat” – avem mai putin de 2 bucati in stocul Auchan
⦁    „disponibil in magazin” – nu se poate comanda on-line, articolul este disponibil pe site cu titlul de prezentare.

Poate exista posibilitatea ca o comanda lansata sa nu poate fi onorata din motive obiective. În eventualitatea în care apar dificultăţi de aprovizionare sau dacă produsele nu se mai află în stare corespunzatoare, Auchan isi rezerva dreptul de a informa in cel mai scurt timp posibil Clientul cu privire la posibilitatea inlocuirii produselor respective cu produse de calitate si valoare similara aflate in stoc.
 

10.Prețul

Prețurile produselor afișate în cadrul site-ului www.auchan.ro sunt cele din magazinul selectat si sunt exprimate în Lei, includ T.V.A. și toate taxele aferente, conform legislației în vigoare.
Prețurile sunt aplicabile în momentul validării comenzii de către client.
În cazul în care prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost afișate greșit pe www.auchan.ro, ne rezervăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp posibil despre această situație.
Preturile produselor afisate pe site exclud costurile de transport, care se calculeaza in functie de valoarea si greutatea in kilograme pentru fiecare comanda in parte.
Valoarea transportului vor fi aduse la cunoștința Cumparatorului in momentul finalizării comenzii.
In cazul organizarii de campanii speciale care implica taxa de transport, valoarea comenzii precum si valoarea taxei de transport se vor calcula conform mecanismelor campaniilor promotionale.
Preturile produselor din campaniile de promovare on-line pot fii diferite de pretul produselor din magazinul selectat.

11.Comanda online

Pentru a plasa o comandă online, clientul trebuie să își facă un cont, pe care se va autentifica cu adresa de e-mail și parolă. În cazul în care sunteți client nou veți completa datele dumneavoastră și apăsați butonul de înregistrare.
Din meniul afișat, clientul poate accesa categoria de produse și va alege produsul dorit. În pagina produsului se poate vizualiza prețul și disponibilitatea acestuia din magazinul Auchan selectat.
⦁    Pasii de urmat in procesul de comanda :
Prin butonul «Adaugă în coș», produsul dorit va ajunge în «Coșul Meu». După adăugarea unui produs în «Coșul Meu» situat în partea stânga sus a ecranului, acesta se va actualiza pe măsură ce adăugați produse noi. În meniul «Coșul meu» aveti urmatoarele detalii : lista si pretul produselor adăugate în coș cantitatea comandata si valoarea totala a comenzii.
Simplul fapt de a adăuga Produse în coșul de cumpărături nu echivalează cu validarea comenzii și nu creează nicio obligație pentru Auchan de a proceda la livrarea Produselor.
Accesand meniul „Pasul Urmator” Cumparatorul va selecta urmatoarele : metoda de plata, metoda de livrare, fereastra de ridicare si termenul de livrare cat si detaliile de facturare.
Prin selectarea butonului „Plasează Comanda” Cumpărătorul emite comanda pe site.
Websiteul confirmă înregistrarea comenzii printr-un e-mail si sms automat trimis către Cumparator, prin intermediul căruia i se vor comunica următoarele informații:
⦁    lista cu articolele comandate, preturile produselor, valoarea comenzii, tipul de livrare, data si intervalul orar de ridicare / livrare, adresa de livrare la domiciliu;
⦁    costul transportului cat si taxele suplimentare
Cumparatorul are posibilitatea de a urmări statusul comenzilor si livrarilor sale de pe Website accesând rubrica „Contul meu” si “Comenzile mele” .
⦁    Inlocuirea, anularea produselor din comanda si anularea comenzilor
Poate exista posibilitatea ca o comanda lansata sa nu poate fi onorata din motive obiective. În eventualitatea în care apar dificultăţi de aprovizionare sau dacă produsele nu se mai află în stoc, Auchan isi rezerva dreptul de a informa in cel mai scurt timp posibil Clientul cu privire la posibilitatea inlocuirii produselor respective cu produse de calitate si valoare similara aflate in stoc.
In cazul in care clientul nu doreste inlocuirea produselor se va proceda in felul urmator :
a)    daca plata s-a efectuat on-line in avans catre Auchan, produsele sau toata comanda va fi anulata iar contravaloarea acestora se va rambursa integral in termen de 14 zile calendaristice de la anularea comenzii
b)    daca plata urmeaza a fi efectuata in magazin la ridicarea produselor, produsele sau toata comanda va fi anulata
Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator, in urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei  parti  fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:
-  neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;
-  invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de Auchan, in cazul platii online;
-  datele furnizate de catre Client/Cumparator pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;
-  depasirea termenului de preluare a comenzilor (3 zile de la data informarii de livrare, trimisa prin email/sms)
-  in cazul in care clientul nu poate fi contactat si nu este gasit la adresa de livrare

In toate situatiile prezentate mai sus, Cumparatorul va fii informat prin mail in privinta modificarilor de inlocuire sau anulare.

12.Plata, transportul și livrarea produselor

⦁    Plata se poate efectua :

a)    online cu un card bancar de debit sau credit.
b)    ramburs cash la curier
c)    la ridicarea comenzii din magazin

Nu există o limită inferioară sau superioară de valoare a comenzilor ce pot fi plasate prin intermediul site-ului auchan.ro. Cu toate acestea, in cazul in care Clientul alege sa plateasca in numerar valoarea totala a comenzii, respectiva valoare a comenzii nu va putea depasi plafoanele prevazute in Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată sau in orice alt act normativ aplicabil care reglementeaza astfel de plafoane.
Auchan nu solicită clienţilor săi prin e-mail, mesaje scrise, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalităţi de comunciare, informaţii referitoare la conturi bancare, parole sau date asociate cardurilor de debit sau credit. Aceste informaţii sunt strict confidenţiale.
Clientul este responsabil pentru menţinerea confidenţialităţii datelor Contului sau, a parolei şi a datelor bancare utilizate pentru efectuarea plăţilor produselor.
Informaţiile introduse în vederea efectuării unei plăţi online (numărul cardului, parola, data valabilităţii cardului) nu sunt colectate, stocate si procesate de Auchan, ci vor fi prelucrate în exclusivitate de către unităţile financiar bancare emitente ale cardurilor. Produsele de pe acest site web sunt comercializate prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de procesatorul de plăţi. Toate tranzacţiile bancare de pe www.auchan.ro vor fi efectuate într-o manieră securizată, procesatorul plăţii fiind garantul protejării tuturor datelor şi informaţiilor personale ce au legătură cu modalităţile de plată.
Bonul fiscal si/sau factura fiscala va fi eliberata pentru fiecare comandă în parte și va însoți produsele livrate si/sau vor fi trimise in format electronic.
Factura fiscala aferenta unei comenzi online va fi emisă în format electronic in cel mult 4 zile după ce comanda a fost platita. Factura este vizibila in Contul Clientului la sectiunea Comenzile mele si va fi trimisa prin e-mail. In ambele situatii factura poate fi descărcată și tipărită.

Momentan avem aplicata o limita de cantitate de 20 de bucati/comanda pentru caiete personalizate cu urmatoarele coduri de produs.: 459583, 459610, 536313, 459609, 459582 si 536312.

⦁    Transportul si livrarea produselor :
În momentul în care comanda este pregatita, clientul este notificat prin e-mail și sms privind modalitatea de livrare/ridicare al produselor .
a)    Comenzile emise in regim Click & Collect, vor fi ridicate de catre client din magazinele tip hipermarket (punct ridicare sau pachetomate). Lista magazinelor poate fi consultata in sectiunea : Retea magazine
 
Data si intervalul orar de ridicare al produselor este selectat de catre Cumparator in procesul de comanda conform tabelului din pagina de finalizare comanda.

In cazul in care Cumparatorul bifeaza optiunea cu ridicarea coletelor din pachetomat, dupa finalizarea comenzii va primi prin SMS codul de acces al pachetomatului.
Taxa de pregatire a comenzilor : 5 lei/comanda
b)    Comenzile emise pentru ridicare din Drive
Acest serviciu este disponibil in urmatorul magazin :

Auchan Ploiesti:
Sat Blejoi, nr. 1200, Comuna Blejoi, Prahova, 107070
Program de lucru: 8:00 - 22:00

Auchan Pallady:
Bd. Theodor Pallady, nr. 51, Bucuresti (Sector 3), 032258
Program de lucru: 8:00 - 22:00

Comenzile sunt ridicate din zona Drive din parcarea centrului comercial.

c)    Comenzile emise cu livrare la domiciliu  vor fii livrate la adresa indicată de către Client în momentul efectuării comenzii. Timpul mediu de livrare al comenzilor este de 24 ore.

Serviciul de livrare door-to-door este indisponibil în anumite zone din tara, din cauza accesului dificil sau restricționat. In cazul in care Curierul nu poate avea acces la adresa comunicata, clientul va fi instiintat, iar livrarea nu se va onora.


Localitatile in care se livreaza inclusiv produsele proaspete comandate

Auchan - Titan, Militari, Drumul Taberei, Vitan: Bucuresti – Balotesti – Cernica – Ciofliceni – Corbeanca – Dobroesti – Fundeni – Ghermanesti – Izvorani – Odaile – Ostratu - Otopeni  - Pasarea - Petresti  - Pipera - Snagov  - Saftica – Tunari – Tancabesti – Voluntari - Mihailesti - Berceni - Bragadiru - Buftea - Catelu - Chiajna - Chitila - Ciorogarla - Clinceni - Cornetu - Dimieni - Domnesti - Dragomiresti-Deal - Dragomiresti-Vale - Dudu - Glina - Jilava - Magurele - Manolache - Mogosoaia - Pantelimon - Popesti Leordeni - Rosu - Rudeni - Stefanestii de Jos - Tamasi 

Auchan - Suceava: Adancata – Bosanci – Cumparatura – Darmanesti – Dragomirna – Dumbraveni – Ipotesti – Lisaura – Moara – Patrauti – Plopeni – Salcea – Scheia - Sfantu Ilie – Stroiesti – Suceava – Tisauti - Varatec

Auchan - Timisoara / Timisoara Nord / Timisoara Sud: Timisoara - Chisoda – Dumbravita – Ghiroda - Giarmata-Vii – Giroc - Mosnita Noua  - Mosnita Veche - Parta  - Peciu Nou – Sacalaz – Sag – Sanandrei - Sanmihaiu Roman

Auchan - Cluj / Cluj Iris: Cluj-Napoca - Apahida - Baciu  - Chinteni – Corusu – Dezmir - Fagetu Ierii – Feleacu - Floresti  - Gheorghieni – Gilau – Jucu de Sus - Jucu de Mijloc - Luna de sus – Radaia – Sannicoara – Tauti

Auchan - Iasi: Aroneanu - Balciu - Banu - Barnova - Blaga - Bogonos - Bosia - Bratuleni - Breazu - Carlig - Cercu - Chicerea - Chiperesti - Cilibiu - Ciurbesti - Ciurea - Coada Stancii - Cogeasca - Cornesti - Costesti - Cotu Morii - Cristesti (Holboca) - Cucuteni (Letcani) - Curagau - Curaturi - Cuza Voda (Popricani) - Dancas - Dancu - Dorobant - Dumbrava (Ciurea) - Dumesti - Frasuleni - Gaureni - Golaiesti - Goruni - Grajduri - Hlincea - Hoisesti - Holboca - Horlesti - Horlesti (Rediu) - Horpaz - Iasi -  Letcani - Luceni - Lunca Cetatuii - Manjesti - Manzatesti - Miroslava - Mogosesti - Moimesti - Opriseni - Orzeni - Osoi (Comarna) - Padureni (Grajduri) - Paun - Picioru Lupului - Pietraria - Podu Jijiei - Poiana cu Cetate - Poieni - Popricani - Proselnici - Rediu - Rediu Aldei - Rediu Mitropoliei - Rusenii Noi - Rusenii Vechi - Schitu Duca - Sculeni - Slobozia (Ciurea) - Stanca (Comarna) - Stanca (Victoria) - Tautesti - Tipilesti - Todirel - Tomesti - Tutora - Ungheni - Uricani - Valea Adanca - Valea Lunga - Valea Lupului - Valea Satului - Valea Ursului - Vanatori (Popricani) - Victoria - Visan - Vladiceni - Vulturi - Todiresti

Auchan - Targu Mures, Targu Mures Sud: Targu Mures - Acatari - Cristesti - Ernei - Galesti - Gheorghe Doja - Gornesti - Livezeni - Miercurea Nirajului - Ogra - Capusu de Campie - Sangeorgiu de Mures - Sanpaul - Ungheni - Corunca - Sancraiu de Mures - Santana de Mures - Voiniceni

Auchan - Galati: Galati - Movileni - Sendreni - Serbestii Vechi - Vadeni - Baldovinesti - Bradistea - Smardan - Costi - Vanatori - Odaia Manolache - Tulucesti - Braila

Auchan - Baia Mare: Ardusat - Ariesu de Camp - Ariesu de Padure - Baia Mare - Baia Sprie – Baita – Berchez - Bozanta Mare - Bozanta Mica – Busag – Buzesti – Carbunari – Catalina – Cavnic – Cernesti – Chechis – Cicarlau – Coas – Coltau – Coltirea - Copalnic-Manastur – Coruia – Culcea – Danesti – Dumbravita – Farcasa – Fersig - Finteusu Mare – Gardani – Grosi - Handalu Ilbei - Hideaga - Ilba - Lapusel - Merisor - Mocira  - Mogosesti – Nistru – Pribilesti – Recea – Remecioara - Remetea Chioarului – Sabisa – Sacalaseni - Sarbi (Farcasa) - Sasar - Satu nou de jos - Satu nou de sus – Satulung – Seini – Sisesti - Somcuta Mare - Surdesti - Surdesti - Tamaia - Targu Lapus – Tautii de Sus - Tautii-Magheraus

Auchan - Pitesti Bradu / Pitesti Gavana: Albota – Bascov – Borlesti – Bradu – Braileni – Budeasa - Budeasa Mare - Budeasa Mica – Bunesti (Cotmeana) – Bunesti (Malureni) – Calinesti – Catanele – Cerbu – Ciocanai – Ciresu – Colibasi – Cotmenita – Dobrogostea - Draganu-Olteni – Dumbravesti - Geamana  - Glambocu – Golesti (Stefanesti) – Hintesti – Izvorani – Lintesti – Maracineni – Merisani – Mioveni - Mosoaia – Oarja – Pitesti - Poiana Lacului - Prislopu Mare – Scheau – Slatioarele – Smeura - Stefanesti  - Stefanestii Noi – Topoloveni – Uiasca – Ursoaia - Valea Mare-Podgoria - Valea Ursului – Varzaru – Zavoi

Auchan - Satu Mare: Agris – Aliza – Amati – Ambud – Apa  - Apateu – Ardud - Ardud-Vii – Atea - Baba Novac – Babasesti – Beltiug – Bercu - Bercu Nou - Berindan  - Boghis  - Botiz – Caraseu – Carei – Cionchesti – Ciuperceni – Corod – Craidorolt - Criseni  - Culciu Mare - Culciu Mic – Dacia – Dara – Decebal – Doba – Domanesti – Dorolt – Draguseni – Dumbrava – Gelu – Gerausa - Ghilvaci – Halmeu - Homorodu de Jos – Hrip – Iojib – Lazuri – Lipau – Livada - Livada Mica - Lunca Apei  - Madaras  - Martinesti - Mediesu Aurit - Micula - Micula Noua - Moftinu Mare - Moftinu Mic  - Necopoi – Nisipeni – Noroieni  - Oar  - Odoreu  - Paulesti – Paulian - Peles – Pelisor – Petea  - Petin - Piscari - Potau - Ratesti - Romanesti - Ruseni – Sai - Satmarel - Satu Mare – Socond – Someseni – Tataresti – Terebesti - Tireac - Traian - Turulung - Turulung-Vii - Valea Vinului - Vanatoresti - Vetis  - Viile Satu Mare

Auchan - Ploiesti: Aricestii Rahtivani – Berceni – Blejoi – Boldesti - Brazi – Bucov – Ghighiu – Lipanesti  - Paulesti – Ploiesti – Ploiestiori - Plopu – Puchenii Mari – Puchenii Mici – Puchenii-Mosneni -  Romanesti – Strejnicu – Tatarani - Valea Calugareasca 

Auchan - Sibiu:  Sibiu – Selimbar – Cisnadie – Cisnadioara – Talmaciu – Cristian – Poplaca – Sura Mare – Sura Mica – Daia – Tocile – Avrig – Sadu

Auchan – Brasov Coresi / Brasov Vest: Bran – Brasov – Ghimbav – Harman – Poiana Marului – Codlea – Sacele – Sanpetru – Stupinii Prejmerului – Zarnesti – Cristian - Prejmer - Moeciu de Sus - Moeciu de Jos - Rasnov

Auchan - Craiova, Craiovita: Albesti - Braniste – Carcea – Craiova – Dudovicesti – Ghercesti - Malu Mare – Pielesti - Podari  - Preajba - Mischii - Bucovat - Breasta - Isalnita - Simnicu de Jos - Bals - Leamna de Sus - Leamna de Jos - Sarbatoarea

Auchan – Deva: Deva – Hunedoara – Simeria - Santuhalm - Cristur - Pestisu Mare - Sintandrei - Soimus - Mintia - Vetel

Auchan - Constanta Mall:  Constanta - Agigea - Cumpana - Eforie Nord - Eforie Sud - Lazu - Lumina - Navodari - Ovidiu - Techirghiol - Topraisar - Tuzla - Valu lui Traian - Costinesti

Auchan - Constanta Sud:  Constanta - Agigea - Cumpana - Eforie Nord - Eforie Sud - Lazu - Lumina - Navodari - Ovidiu - Techirghiol - Topraisar - Tuzla - Valu lui Traian - Costinesti

Auchan - Oradea: Baile 1 Mai - Baile Felix - Biharia - Bors - Cauaceu - Cetariu - Cheriu - Cihei - Cordau - Fughiu - Nojorid - Osorhei - Oradea - Paleu - Palota - Sabolciu - Saldabagiu de Munte - Sanmartin - Santandrei - Santion - Tarian - Tileagd - Uileacu de Cris

Auchan - Bacau: Bacau - Bogdan Voda - Hemeius - Luizi-Calugara - Magura - Margineni - Nicolae Balcescu - Sarata(Nicolae Balcescu) - Sarata(Solont) - Saucesti - Tamasi - Traian - Letea Veche


Taxele de livrare :


Categoria de articole

Valoare comanda/subcomanda

Taxa livrare Taxa greutate
Electrocasnice fara limita 35 ron
fara limita peste 100Kg +2 ron/kg
Produse alimentare si nonalimentare Orice valoare 15 ron peste 30Kg +1 ron/kg

Categoria de electrocasnice se refera la urmatoarele produse :
Denumire categorie  :    

Aragaz si hote Aragazuri
Climatizare si sisteme de incalzire Aer conditionat
Climatizare si sisteme de incalzire Boilere/Centrale termice
Frigidere si combine frigorifice Frigidere si Combine frigorifice
Frigidere si combine frigorifice Congelatoare / Lazi frigorifice
Frigidere si combine frigorifice Racitoare pentru vin
Incorporabile Cuptoare
Incorporabile Aparate frigorifice
Incorporabile Alte incorporabile
Incorporabile Plite
Masini de spalat rufe Incarcare frontala
Masini de spalat rufe Incarcare verticala
Masini de spalat rufe Uscatoare rufe
Masini de spalat vase Masini de spalat vase
Televizoare si accesorii Televizoare

In cazul in care comanda contine una dintre categoriile enumerate mai sus, costul transportului va fii cel mentionat la aceasta categorie.
Taxa de livrare cat si taxa de greutate vor fi afisata in momentul finalizarii comenzii pe fiecare sub-comanda in parte si va fi inclusa in factura fiscala emisa.
Pentru o corecta transmitere a facturii si a livrarii produselor Cumparatorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi, existente in Cont.
Livrarea produselor se face in sistem door to door.

13.Calitate și garanții

Garanția este acordată Cumpărătorului în baza dispozițiilor aplicabile în materie, respectiv ale Legii 449/2003, Ordonanței 9/2016 și ale Codului Civil.
În cazul produselor de folosință îndelungată, în baza Certificatului de garanție se acordă o garanție legală de conformitate. 
În conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003 fiecare Client poate solicita, în cazul lipsei conformității, în primul rând repararea produsului, sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată. Înlocuirea produselor este posibilă exclusiv în limita stocului disponibil. 
La receptionarea marfii, este recomandat clientului sa se asigure ca produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ asteptarilor sale. 

14.Renunțarea la contract și returnarea produselor

Toate produsele prezente pe site-ul www.auchan.ro sunt destinate folosirii în condiții uzuale și private și în niciun caz unei folosiri profesionale sau asociate acesteia. În caz de utilizare neconformă a produsului garanția nu va putea fi aplicată, în special asupra produselor care au fost deteriorate în momentul instalării lor (supratensiune, fixare eronată, etc).
Clientul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze produsele in termen de 14 zile calendaristice de la intrarea in posesie a al bunurilor in felul urmator :  
⦁    Sa solicite returul
⦁    direct in magazin
⦁    on-line, completand formularul de retur si trimitand-ul la adresa contact@auchan.ro
⦁    Formularul este analizat si in termen de 3 zile de la data primirii formularului Vanzatorul ii transmite clientului rezolutia solicitarii de retur. Rezolutia poate fi negativa (in cazul in care nu sunt respectate conditiile de retur) sau pozitiva .

⦁    Exercitarea dreptului de retur poate sa intervina in urmatoarele conditii :
a)Acceptarea returului produselor nealimentare in cazul in care :  
⦁    Ambalajul prezinta deteriorari severe
⦁    Produsele au fost livrate / facturate gresit;
⦁    Produsele prezinta defecte de fabricatie;
⦁    Produsele nu respecta continutul mentionat in momentul Comenzii;  
⦁    Produse cu defecte calitative;
In acest caz costurile aferente returnarii produselor(transport) cad in sarcina Vanzatorului.
b)Returnarea produselor din categoria de produse alimentare fara conditii de temperatura controlata de depozitare si transport:
Bacanie - trebuie sa aiba ambalajele de origine intacte (ambalaj primar, secundar/supra-ambalaj, eticheta), sa nu fie devidate si sa se afle in termenul de valabilitate;
Bauturi- trebuie sa aiba ambalajele de origine intacte (ambalaj primar, secundar/supra-ambalaj, eticheta), sa nu fie devidate si sa se afle in termenul de valabilitate;
Hrana pentru animale - trebuie sa aiba ambalajele de origine intacte (ambalaj primar, secundar/supra-ambalaj, eticheta), sa nu fie devidate si sa se afle in termenul de valabilitate
Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract  urmatoarele cazuri  (nu se accepta returnarea si nu se ramburseaza ):
a) conditii generale  
⦁    Lipsa bon fiscal / factura fiscala
⦁    Lipsa documentelor cu care s-a livrat produsul
⦁    Nu s-au respectat conditiile de intretinere
b)Produse  alimentare :
⦁    produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.
⦁    produsele alimentare din categoria produselor cu conditii de depozitare si transport cu temperatura controlata (produse calde, produse refrigerate, produse congelate):
- carmangerie
- pescarie  
- gastronomie
- panificatie – patiserie – cofetarie
- legume–fructe
- produse lactate
- oua
- plante vii
- orice alte produse alimentare sau nealimentare (produse cosmetice cu conditii de temperatura si umiditate impuse de producator si dispozitive medicale) care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid
⦁    băuturile alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care profesionistul nu le poate controla
⦁    produsele sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
⦁    produsele accizabile marcate cu timbre, banderole sau orice alt tip de marcaj specific aplicat conform prevederilor legale, ale caror marcaje au fost deteriorate (alcool, tigari)

c) Produse nonalimentare
⦁    produsele sau serviciile al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere
⦁     produsele confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
⦁    furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
⦁    furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
⦁    furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.
⦁    produsele sigilate care nu pot fi returnate daca au fost desigilate de consumator: lenjerie intima, produse de igiena dentara, instrumente de scris si colorat, uleiuri si aditivi auto, produse de bricolaj, adezivi
⦁    produsul a suferit modificari sau reparatii neautorizate
⦁    nu s-au respectat etapele de montare in instructiunile de folosire
⦁    produsul a fost folosit in alt scop decat cel prevazut in instructiunile de folosire

In aceste cazuri costurile aferente returnarii produselor(transport) cad in sarcina Cumparatorului.
Pentru aceste tipuri de produse nu exista un drept de retragere conform art. 16 din OUG 34/2014
⦁    Returnarea produselor poate fi efectuat direct sau prin curier la magazinul de unde s-au achizitionat produsele.
Produsele care sunt trimise prin curier trebuie sa fie ambalate si predate integral curierului, conform solicitarii din Formularul de retur. Daca in coletul de retur se afla produse diferite fata de cele din formularul completat, dupa verificarea pachetului de catre Vanzator, preluarea va fi refuzata.

⦁    Vanzatorul poate renunta la contract, sa anuleze comanda si sa restituie in mod automat contravaloarea comenzii in urmatoarele conditii :
⦁    adresa si datele de contact client gresite sau lipsa
⦁    refuz primire
⦁    refuz plata transport
⦁    refuz plata ramburs
⦁    clientul nu poate fii contactat si nu este gasit la adresa de domiciliu. In acest caz coletele vor fii pastrate 7 zile in depozitul curierului, interval in care se incearca de 2 ori expedierea dupa care se vor returna la magazinul de unde s-au achizitionat produsele.

⦁    In momentul returnarii produselor, Cumparatorul trebuie sa prezinte :
⦁    formular de retur completat
⦁    bonul fiscal original/copie prin care dovedește achiziționarea produsului;
⦁    produsul/produsele care face obiectul returului; 
⦁    certificatul de garanție (dacă este cazul)

Rambursarea contravalorii produselor returnate.
Rambursarea integrala sau partiala a comenzii se efectueaza in maxim 14 zile din momentul receptionarii produselor de catre Vanzator. Restituirea sumelor încasate se va face in felul urmator:

⦁ Pe loc, cash/bon valoric in cazul retururilor efectuate direct in magazin.
⦁ Pentru platile online cu cardul, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata.
⦁ Prin virament bancar in contul bancar al titularului comenzii pentru comenzile platite ramburs.
⦁ Prin mandat postal in cazul in care clientul nu are un cont bancar pe numele acestuia pentru comenzile platite ramburs.

* Restituirea banilor intr-un alt cont bancar decat cel al titularului de cont pentru comenzile cu plata ramburs nu se accepta.

15. Înscrierea de opinii

Înscrierea de reviewuri se poate face de utilizatori în secțiunea „Opinii” din pagina fiecărui produs. Informațiile scrise se vor referi la caracteristicile și modul de folosire a produsului/serviciului. 
Opiniile se postează pe site în 3 zile lucrătoare de la data transmiterii acestora, dacă sunt respectate recomandările de mai jos:
 • Pe site vor fi publicate evaluările pertinente la adresă produselor.
 • Vă rugăm să fiți cât mai specific în redactarea recenziei, menționând ce vă place/ce nu vă place la produsul respectiv.
 • Puteți include în comentariul dvs. sugestii și indicații pentru alți clienți, rezultate din experiență dvs. de utilizare cu produsul respectiv. Acest lucru îi va ajuta pe ceilalți clienți să își formeze o părere cu privire la produs.
 • Nu includeți în câmpul „Părerea ta” datele personale. Acestea vor fi menționate în câmpul „Numele tău”.
 • Ne rezervăm dreptul să nu publicăm păreri care conțin un limbaj defăimător, care induc în eroare clientul, răuvoitoare, false, incomplete sau critici la adresa altor clienți care au postat mesaje.
 • Ne rezervăm dreptul să nu publicăm păreri sau întrebări referitoare la stoc, disponibilitate produs, preț sau alte detalii. Pentru astfel de solicitări vă rugăm să folosiți formularul de contact.

16.Transferul de proprietate

Dreptul de proprietate se transferă de la Auchan România la Client în momentul livrării produselor în locația indicata de acesta din urmă în Comanda postată pe site-ul www.auchan.ro, după efectuarea integrala a plății.

17. Contact clienți

Pentru intrebari legate de produsele comercializate pe www.auchan.ro, clientii pot folosi formularul de contact de pe site (sectiunea "Contacteaza-ne"), pot trimite un email la adresa contact@auchan.ro sau pot apela telefonic Serviciul Clienti, la numarul 021-9141.

18. Fraudă

Auchan România SA va lua în orice moment toate măsurile prevăzute de Lege în vederea sesizării organelor abilitate cu privire la posibile acțiuni frauduloase. 

19. Limita de responsabilitate

Auchan România SA poate modifica oricând Termenii și Condițiile site-ului www.auchan.ro, iar noile prevederi devenind publice și opozabile clienților de la data încărcării lor pe site. 
Auchan România SA nu răspunde de eventuale daune – prejudicii izvorâte din utilizarea necorespunzătoare a produselor, de folosirea acestora în alte scopuri decât cel pentru care acestea au fost fabricate, precum și de omisiunea clienților de a citi și respecta instrucțiunile de folosire ce însoțesc produsele.

20. Forță majoră

Nici Auchan România SA și nici Clientul nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de Forță majoră. 
Forța majoră este evenimentul extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

21. Legea aplicabilă

 “Termenii și condițiile” sunt guvernate de Legea română. Eventualele dispute vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

22. Informații privind EEE și DEEE

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase care au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat. Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de la echipamente electrice și electronice (DEEE) ca și deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE-uri.
Conform prevederilor OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Auchan vine în întâmpinarea clienților și pune la dispoziția acestora următoarele locații unde se pot colecta DEEE gratuit :

Lista celor 33 de magazine Auchan se poate consulta pe Retea magazine.

În magazinele Auchan puteți regăsi informații despre campaniile Buy Back și dacă sunt în desfășurare la momentul predării deșeului. Menționăm că aceste campanii sunt valabile doar în hypermarketurile Auchan, nu și în magazinele de proximitate sau online. În aceste locații Auchan primește în regim 1/1 sau 1/0 și alte tipuri de DEEE care nu se află în campanii de BUY BACK cu titlu gratuit.

23.Coduri promotionale

a)Acordarea codurilor promotionale. Dreptul de utilizare.
Codurile promotionale sunt acordate de catre Auchan Romania S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, strada Brasov, nr. 25, camera 1, etaj 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2731/2015, Cod Unic de Inregistrare RO17233051 denumit in cele ce urmeaza « Auchan ».Codurile promotionale (codurile de discount) pot fi utilizate numai cu acceptarea si respectarea prezentelor termene si conditii si sunt exprimate in bani.
Codurile promotionale sunt valabile si pot fi utilizate doar in perioada indicata in banner-ul afisat pe www.auchan.ro sau newsletter-ul transmis de catre Auchan. Codurile promotionale pot fi aplicate comenzilor cu valoarea minima indicata in banner-ul afisat pe www.auchan.ro sau newsletter-ul expediat de catre Auchan.
Codurile promotionale pot fi utilizate numai de catre clientii persoane fizice cu varsta de peste 18 ani.
Codurile promotionale nu pot fi utilizate de catre persoane juridice. Auchan isi rezerva dreptul de a refuza aplicarea codului promotional oricarui client cu privire la care exista indicii certe sau suspiciuni ca ar efectua cumparaturile in legatura cu activitatea comerciala a unei persoane juridice sau a unei persoane fizice autorizate.

b)Conditii de utilizare a codurilor promotionale.
Codurile de promotionale pot fi utlizate la efectuarea de cumparaturi online, pe site-ul www.auchan.ro, indiferent de modalitatea de livrare aleasa de client, in perioada de valabilitate a codurilor promotionale, indicata in banner-ul afisat pe www.auchan.ro sau in newsletter-ul comunicat de Auchan.
Un cod promotional poate fi utilizat fie efectuand cumparaturi in valoarea minima si cu respectarea conditiilor mentionate in banner-ul afisat pe www.auchan.ro sau in newsletter-ul transmis de catre Auchan, fie pentu o valoare totala a comenzii mai mare decat valoarea codului promotional cu cel putin 0,01 lei, in functie de conditiile mentionate in mijloacele de comunicare de mentionate mai sus.
Codurile promotionale nu pot fi comercializate si nu pot fi convertite in bani.
Orice tentativa de frauda legata de codurile promotionale va fi adusa la cunostinta autoritatilor competente.
Codurile promotionale pot fi utilizate numai pentru comenzile efectuate cu respectarea integrala termenelor si conditiilor de utilizare a site-ului www.auchan.ro si a prezentelor termene si conditii, in perioada de valabilitate a codurilor promotionale.
In cazul in care un client doreste sa utilizeze un cod promotional pentru achizitionarea unui produs pentru care este perceputa eco-taxa (taxa verde), codul promotional nu va putea fi utilizat pentru obtinerea unui discount din valoarea acestei taxe, datorate separat si evidentiate in mod distinct pe bonul fiscal aferent achizitiei. Astfel, pentru ca un cod promotional sa poata fi utilizat este necesar ca valoarea de baza a produsului pentru care se percepe eco-taxa (taxa verde) sa fie mai mare decat valoarea codului promotional cu cel putin 0,01 lei si sa se incadreze in limita de comanda minima mentionata in banner-ul afisat pe www.auchan.ro sau in newsletter-ul transmis de catre Auchan.
Codurile promotionale pot fi folosite doar in momentul plasarii comenzii. In cazul in care clientul nu insereaza codul promotional in sectiunea aferenta, inainte de plasarea comenzii, codul promotional nu mai poate fi folosit pentru a reduce valoarea comenzii dupa ce aceasta a fost plasata.
Un cod promotional nu poate fi utilizat pentru a obtine un discount la valoarea unei comenzi efectuate de catre client anterior receptionarii sau comunicarii.
Codurile promotionale pot fi utilizate la achizitionarea produselor aflate in alte promotii, cu conditia ca valoarea finala a comenzii sa depaseasca valoarea codului promotional cu cel putin 0,01 lei dar si, dupa caz, limita de comanda minima precizata in banner-ul publicat pe www.auchan.ro sau in newsletter-ul transmis de Auchan.

c)Anularea, refuzul sau returnarea comenzilor la a caror efectuare a fost utilizat un cod promotional.
In cazul  codurilor promotionale care pot fi utilizate o singura data si in situatia in care un cod promotional a fost utilizat la efectuarea unei comenzi care nu a putut fi onorata sau a fost anulata din orice motiv, Clientul are dreptul de a solicita Auchan reactivarea codului promotional telefonic, prin apel la 021/9141 sau in scris prin transmiterea unui e-mail pe adresa contact@auchan.ro care sa contina id-ul comenzii, starea acesteia, numele clientului si codul promotional. Codul promotional va fi reactivat de catre Auchan in termen de 3 zile de la data receptionarii solicitarii clientului si va fi reactivat pentru o perioada de 30 de zile calendaristice.
In cazul in care o comanda la efectuarea careia a fost utilizat un cod promotional a fost anulata, respinsa sau returnata integral de catre client, Auchan va returna acestuia suma achitata efectiv, nu valoarea comenzii la care a fost aplicat codul promotional.
 

24. Politica de utilizare Cookies

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de către Auchan România, cu sediul social în București, stradă Brașov, nr. 25, sector 6, denumită în continuare Auchan.
Ce reprezintă un Cookie?  Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, plasat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente pe care utilizatorul le utilizează când accesează internetul.
Este important pentru utilizator să cunoască faptul că acest fișier denumit cookie NU REPREZINTĂ UN VIRUS SAU SPYWARE! Cookie-urile folosesc formate tip plain text, nefiind alcătuite din bucăți de cod. Din acest motiv ele nu pot auto-rula și de asemenea nu pot fi executate. Consecința este că nu se pot duplica ori replică pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).
Pentru ce sunt utilizate Cookie-urile?
Una din utilitățile fișierelor de tip cookie este posibilitatea recunoașterii terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile Auchan, pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. O altă utilitate a cookie-urilor este aceea că sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.
Ce tip de Cookie-uri folosim?
În prezent, se folosesc cookie-uri per sesiune. Acestea sunt fișiere temporare care rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web folosit). Acestea sunt folosite pentru a păstra informațiile cu privire la produsele adăugate în coșul de cumpărături sau legate de înregistrarea utilizatorului pe site.
 Cum sunt folosite Cookie-urile de către acest site?
 O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:
 ●      Cookie-uri de performanță a site-ului
 ●      Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
 ●      Cookie-uri de înregistrare
 ●      Cookie-uri pentru publicitate
 ●      Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
       
Conțin Cookie-urile date personale?
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Important de știut este faptul că aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.
Ștergerea Cookie-urilor
În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau de utilizator.

Formulare utile:

Formularul de retur
Cerere stergere date
Cerere modificare actualizare date
Cerere de acces

Acest site foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii implica acceptarea lor.Afla detalii aici. x