REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “ #NUEPREATARZIU reciclează cu Auchan! ”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “ #NUEPREATARZIU reciclează cu Auchan! ”

Publicat pe 15.04.2022

#REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “ #NUEPREATARZIU reciclează cu Auchan! ”
Perioada campaniei: 15.04.2022 – 30.06.2022

Art.1: SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1 Organizatorul Campaniei “#NUEPREATARZIU reciclează cu Auchan” (denumită în continuare
„Campania”) este AUCHAN ROMANIA SA („Organizatorul”), societate comercială din România, cu
sediul în București, str Brasov, nr 25, Cam 1, sector 6, având codul unic de înregistrare
RO17233051, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40/2731/2005, reprezentata prin
domnul Jean SIMON in clitate de Director Directiunea Produs,
1.2 Campania se derulează cu sprijinul Groupe SEB România S.R.L., societate comercială cu sediul
social în București, Sector 1, Str. Ermil Pangratti, nr. 13, înregistrată la Registrul Comerțului de pe
lângă Tribunalul București sub nr. J40/482/2006, cod unic de înregistrare RO18288047,
(denumită în continuare “Groupe SEB”).
1.3 Campania se va derula sub prevederile prezentului Regulament Oficial (denumit în cele ce
urmează “Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii si poate fi consultat pe
pe site ul auchan.ro .
1.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării
Campaniei, dar nu înainte de a anunța publicul cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare a
modificarilor respective pe site ul auchan.ro
SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1.Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI
3.1.Campania “#NUEPREATARZIU reciclează cu Auchan” va fi organizată şi se va desfăşura exclusiv
în punctele de vânzare cu amănuntul Auchan de pe teritoriul României menționate mai jos, pe
durata de functionare a acestora (orar afisat la sediul acestora), în perioada 15.04.2022,
30.06.2022, , în condițiile respectării prevederilor prezentului Regulament.

 1. Auchan Titan Bucuresti, Bd 1 Decembrie 1918, nr 33A, sector 3, 032465
 2. Auchan Targu Mures Promenda Tg Mures, Str Gheorghe Doja, nr 243, Mures, 540228
 3. Auchan Pitesti Bradu Comuna Bradu, Sat Geamana, DN 65 B, Nr F4, Jud Arges
 4. Auchan Cluj Iulius Mall Cluj Napoca, Iulius Mall, Str Alexandru Vaida Voievod, nr 53-55, jud Cluj,400436
 5. Auchan Timisoara Iulius Timisoara, Iulius Mall Timisoara, Str Demetriade nr 1, jud Timis 300088
 6. Auchan Constanta VIVO Constanta Vivo Constanta , Bd Aurel Vlaicu, nr 220, Constanta , 9004982
 7. Auchan Suceava Suceava Iulius Mall Suceava, Calea Unirii nr 22, 720018,
 8. Auchan Militari Bucuresti Bld Iuliu Maniu nr 546-560, sector 6, 061129
 9. Auchan Iasi Iasi, Palas Iasi, Str Palas (Tudor Vladimirescu), nr 5C, Iasi, 700305
 10. Auchan Craiova Craiova , Calea Bucuresti, nr 80, jud Dolj, 200446
 11. Auchan Crangasi Bucuresti Bd Constructorilor, nr 16A, sector 6, 060511,
 12. Auchan Dr Taberei Bucuresti, Strada Brasov, nr 25, sector 6, 061444
 13. Auchan Brasov Coresi Coresi Shopping Resort, Brasov , Str Zaharia Stancu, nr 1, 500152
 14. Auchan Berceni Bucuresti, Dealul Bisericii nr 67 – 109, Sector 4, 042157
 15. Auchan Cotroceni Bucuresti, Afi Palace Bucuresti, Strada Vasile Milea, nr 4, 061344
 16. Auchan Pallady Bucuresti Bd Theodor Pallady, nr 51N, sector 3, 032258
 17. Auchan Vitan Bucuresti, Calea Vitan, nr 236, sector 3, 031301,
 18. Auchan Bacau Republicii, Nr 181, Bacau , Jud Bacau, 600303,
 19. Auchan Baia Mare Baia Mare Bd București nr 144, jud Maramures, 430013
 20. Auchan Brasov Vest Brasov Sos Cristianului, nr 5, jud Brasov, 500053
 21. Auchan Cluj Iris Cluj-Napoca , Bd Muncii, nr 1-15, jud Cluj , 400641,
 22. . Auchan Constanta Sud Constanta , Sos Mangaliei, nr 195A, 900082, Constanta, 900082
 23. Auchan Craiovita Craiova Calea Severinului, nr 5A, jud Dolj, 200233
 24. Auchan Deva Deva Calea Zarandului, nr 87, jud Hunedoara, 330182,
 25. Auchan Galati Galati Bd Galati, Nr 3A, Galati, 800654,
 26. Auchan Oradea Oradea, Str Ogorului, nr 171, Jud Bihor, 410554
 27. Auchan Pitesti Gavana Pitesti, Str Dobrogeanu Gherea nr 1, 110104,
 28. Auchan Ploiesti Comuna Blejoi, Sat Blejoi, nr 1200, jud Prahova, 107070
 29. Auchan Satu Mare Satu Mare, Drumul Careiului DN 19, nr 77-79, jud Satu Mare, 440187
 30. Auchan Sibiu Com Selimbar, Shopping City Sibiu, Sos Sibiului, nr 5, jud Sibiu 557260
 31. Auchan Targu Mures Sud Targu Mures Bd 1 Decembrie 1918, nr 291, Mures, 540510
 32. Auchan Timisoara Nord Timisoara, Calea Aradului, nr 56, jud Timis, 300291,
 33. Auchan Timisoara Sud Com Giroc, Calea Sagului, nr 223, jud Timis, 307220
 34. Auchan Bucur Obor Șoseaua Colentina 2, București 021172
 35. Auchan Liberty Liberty Center, Parter, Strada Progresului 151-171,București 050696
 36. Auchan Buziasului Jud Timis, Mun. Timisoara, Calea Buziasului, nr 11
 37. Auchan Turda Strada Ștefan cel Mare 19, Turda 401112

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Campania este deschisă participării persoanelor fizice cu vârsta de minimum 18 ani (împliniţi
până la data începerii Campaniei) care achiziţionează produsele participante la Campanie, în
perioada 15.04.2022 – 30.06.2022 , şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului
Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţi”). Se consideră data achiziției
produselor participante, data înscrisă pe bonurile fiscale.
4.2.Nu sunt eligibile pentru a participa în Campanie: (i) persoanele juridice, inclusiv forme asociative,
cu sau fara personalitate juridica ; ( ii) angajați ai Organizatorului, ai terților Parteneri implicați în
derularea acestuia, după caz, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ai acestora (respectiv
copii/părinți, frați/surori)
SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE
5.1 Este considerat Produs Participant în această Campanie orice produs Tefal din gama Easy Plus
descris mai jos, achiziționat la preț conform campaniei, din magazinele Auchan menționate în
secțiunea 3, în perioada 15.04.2022 – 30.06.2022 astfel:
Denumire produs participant:
Tigaie TEFAL Easy Plus 28 cm
Preț întreg LEI 129
Preț conform campaniei Lei, TVA inclus 64.5
Tigaie wok TEFAL Easy Plus 28 cm
Preț întreg LEI 159
Preț conform campaniei Lei, TVA inclus 79.5
Tigaie de clătite TEFAL Easy Plus 25 cm
Preț întreg LEI 99
Preț conform campaniei Lei, TVA inclus 49.5
Tigaie grill TEFAL Easy Plus 26×26 cm
Preț întreg LEI 199
Preț conform campaniei Lei, TVA inclus 99.
SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1. Participanţii la prezenta Campanie trebuie:
a) Să predea la Serviciul Clienți din magazinele participante o tigaie veche (denumite în
continuare ”Deșeu”), cu condiția ca acestea sa nu fie murdare și/sau să aibă conținut de orice
fel, în perioada 15.04.2022 – 15.06.2022. În momentul predării Deșeului, aceștia vor primi un
voucher de reducere cu ștampila magazinului ce poate fi folosit în momentul achiziționării
unui Produs participant în Campanie, descris în secțiunea 5 a prezentului Regulament.
b) Să achiziţioneze cel puţin un Produs participant la campanie mentionat in cadrul Campaniei
(conform secţiunii 5 a prezentului Regulament) în perioada 15.04.2022 – 30.06.2022 din
magazinele participante, în limita stocului disponibil.
c) Să prezinte la casa de marcat voucherul de reducere cu ștampila magazinului primit de la
Serviciul Clienți, în momentul achiziției unui Produs participant, pentru a beneficia de prețul
aplicabil in cadrul campaniei până la data de 30.06.2022 ( ora inchiderii Magazinelor)
6.2. În urma predării unui Deșeu, participanții vor primi un voucher de reducere cu ștampila
magazinului în perioada 15.04.2022 – 15.06.2022, ce poate fi folosit pentru achiziția exclusiv a unui
produs participant la Campanie, din orice magazin menționat în secțiunea 3 exclusiv
6.3. Un participant poate achiziționa oricâte Produse participante, în perioada Campaniei, cu
condiția ca pentru fiecare achiziție să facă dovada predării Deșeului, respectiv să prezinte la
casele de marcat un voucher de reducere cu ștampila magazinului. În momentul achiziției,
voucherul de reducere cu ștampila magazinului va fi predat casierului Auchan și va rămâne în
posesia Magazinului participant.
6.4. În situația în care participantul nu va prezenta în momentul achiziției un voucher de reducere cu
ștampila magazinului în perioada campaniei, acesta nu va putea beneficia de prețul aplicabil in
cadrul campaniei.
6.5. În situația în care participantul dorește achiziția mai multor Produse participante în același timp,
dar are în posesie doar un voucher de reducere cu ștampila magazinului, va menționa casierului
pentru ce produs participant va dori să folosească voucherul de reducere cu ștampila
magazinului pentru a beneficia de prețul aplicabil in cadrul campaniei, urmând ca celelalte
produse participante să fie achiziționate la prețul întreg afișat la raft, în momentul achiziției, în
perioada campaniei.
SECŢIUNEA 7 .VOUCHERE DE REDUCERE CU ȘTAMPILA MAGAZINULUI NECORESPUNZĂTOARE
7.1. Voucherele de reducere care sunt deteriorate, falsificate, inventate, fără ștampila magazinului,
cât şi orice altă imitaţie sunt considerate nule şi nu vor fi luate în considerare în momentul achiziției.
Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul prezentei
Campanii, precum și Groupe SEB nu îşi asumă nici o răspundere pentru voucherele de reducere
necorespunzătoare (fără ștampila magazinului, deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate) sau
pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, şi nici nu va
fi obligat să acorde produse participante la prețuri de campanie pe baza unor astfel de vouchere de
reducere care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi
considerate valide.
7.2. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea voucherelor de reducere cu ștampila magazinului
sau de înstrăinarea lor.
7.3. Organizatorul nu este obligat să elibereze și nu va da curs solicitărilor pentru vouchere de
reducere cu ștampila magazinului după data de 30.06.2022 (ora inchiderii Magazinului participant in
cauza), la predarea unui Deșeu la Serviciul Clienți. După această dată, Participanții vor putea
achiziționa Produse participante la prețul întreg afișat la raft, dacă nu vor prezenta la casa de marcat
un voucher de reducere cu ștampila magazinului.
7.4 In cadrul Campaniei vor fi acordate automat un numar nedeterminat de vouchere constand in
sumele aferente discount ului de 50% din valoarea Produselor participante, aplicat la suma de pe
bonul fiscal , naumai in conditiile din Regulament.
7.5 Valoarea totala a sumelor aferente reducerilor aplicate pentru Produsele Participante (in limita
stocului disponibil) in Campanie, in toate Magazinele, se va identifica printr un act aditional la
Regulament.
SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE
8.1 Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la
dreptul de proprietate asupra voucherelor de reducere cu ștampila magazinului în cadrul campaniei
și implicit a Deșeurilor predate la Serviciul Clienți în schimbul voucherelor de reducere cu ștampila
magazinului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate nu vor influenţa principiul conform
căruia Organizatorul Campaniei va acorda prețurile de campanie persoanei care respectă prevederile
acestui Regulament Oficial.
8.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta participarea în Campanie; orice
neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu descalificarea participantului
în cauză și neacordarea prețurilor de campanie, Organizatorul nefiind obligat să anunțe această
decizie.
8.3. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:
 Situaţiile în care mai multe persoane revendică acelaşi voucher de reducere cu ștampila
magazinului; în acest caz, va beneficia de prețuri de campanie la produsele participante acel
participant care face dovada voucherului de reducere cu ștampila magazinului în original;
 Situaţiile în care participanții achiziţionează în perioada campaniei produse neparticipante la
campanie.
 Situațiile în care se dorește achiziția unui produs participant la preț aplicabil in cadrul
campaniei, pe baza unui voucher de reducere cu ștampila magazinului în original în afara
perioadei campaniei.
8.4. Organizatorul are dreptul de a nu lua în considerare solicitările de acordare a prețurilor de
campanie la produsele participante în Campanie, dacă acestea nu îndeplinesc cumulativ condițiile
menționate în secțiunea 6 a prezentului Regulament.
8.5. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie
de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. În cazul în care
sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat obținerea de vouchere de reducere
cu ștampila magazinului, fără predarea unui Deșeu, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în
instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI
9.1. Prezenta Campanie poate înceta în momentul epuizării cantității de produse participante în
campanie, precum și în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră*, inclusiv în cazul
imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua.
*Forţă Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în
vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească
obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a
cazului de Forţă Majoră.
9.2. În ințelesul prezentului Regulament pot constitui cazuri de forţă majoră următoarele
evenimente:
a) tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate
interzice sau modifica termenii acestuia;
9.3. Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ.
9.4. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente
de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea
Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru
perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1634 alin. (1) – (3)
Codul Civil. În cazul în care invocă forţă majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa
acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de
forţă majoră.

SECŢIUNEA 10. – LIMITAREA RASPUNDERII
10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei participari in cadrul acestei Campanii,
decizia Organizatorului este definitiva.
10.3 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta
castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de
implementarea Campaniei.
10.5. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile Campaniei
sau in privinta caruia exista dovezi ale unui comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la
adresa Campaniei.
10.6. Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din
participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta
grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.
SECTIUNEA 11- PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Nu se aplica
SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui
eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive
independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
12.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de
catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa
si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile
asumate prin Regulament.
12.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata
oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o
astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.
SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII
13.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la
adresa: Bucuresti, Sector 6, Str. Brasov nr. 25, Camera 1, etaj 4, pana la data de 01.04.2022,
inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre
Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de maxim 15 zile de la data depunerii
acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la
adresa postala comunicata de catre acesta.
13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi
posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.
13.3 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului- verbal de
predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Auchan Romania SA
Director Directiunea PRODUS
Jean Simon