Termeni si conditii

Termeni și condiții

1. Definiții
Auchan – este denumirea comercială Auchan România SA
Site-ul – domeniul www.auchan.ro și subdomeniile acestuia sunt proprietatea Auchan România SA (denumită în continuare “Auchan”), cu sediul social în București, sector 6, str. Brașov, nr.25, Camera 1, etaj 4 înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/2731/14.02.2005, cod unic de înregistrare RO 17233051.
Vânzător – Auchan România S.A.
Cumpărător – persoană fizică de peste 18 ani/persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o comandă.

Client – persoană fizică/persoană juridică care are sau obține acces la site-ul www.auchan.ro de pe orice dispozitiv de comunicare: electronic, telefonic, etc.
Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, a citit și și -a exprimat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.
Cont – O secțiune din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (acestea pot fi, dar nu sunt expres limitate la Comenzi, facturi fiscale, garanții bunuri, liste de cumpărături, etc).
Favorite – O secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își salveze produsul dorit.
Comandă – Un document electronic prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția de a achiziționa produse de pe site și prin care este permisă o formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător.
Produse – Orice bun sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează să fie furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.
Campanie – Acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de produse cu stoc limitat pentru o perioadă de timp stabilită de către Vânzător.
Contract – Un contract încheiat la distanță între Vânzător și Cumpărător.
Conținut – Informațiile care se pot vizualiza sau accesa prin utilizarea unui echipament electronic.
Review – O evaluare redactată de către beneficiarul unui produs sau serviciu, pe bază experienței personale, despre un anumit produs.
Comentariu – O apreciere sau o observație cu scop critic asupra unui produs sau a unui alt comentariu.
Newsletter – O formă de conținut cu un caracter de informare electronică, trimis prin e-mail sau SMS. În urma abonării, clientul primește informații asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător la un anumit interval de timp.
Tranzacție – Încasarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs de către Auchan România SA , Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului, indiferent de modalitatea de livrare.

2. Drepturi de proprietate intelectuală și conținut
Site-ul www.auchan.ro este proprietatea Auchan România, cu sediul social în București, Strada Brașov, nr 25, Camera 1, etaj 4, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/2731/14.02.2005, CUI 17233051.
Site-ul este destinat vânzării online a produselor alimentare și nealimentare, prin intermediul www.auchan.ro.
Conținutul www.auchan.ro, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Auchan România SA, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile conferite de lege în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Auchan România, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Auchan România asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Auchan România.
Orice conținut la care Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Condițiilor Generale de Vânzare, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un Acord de utilizare specific și valid încheiat între Auchan România și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea SC Auchan România SA cu referire la acel Conținut.
Cumpărătorul nu poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul în nicio situație, fără acordul prealabil al Auchan România.
În cazul în care Auchan România conferă Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui Acord, acest drept se referă doar la acele conținuturi definite în Acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Site sau a perioadei definite în Acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Auchan pentru respectivul Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
Niciun Conținut transmis către Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație din partea Auchan și/sau al angajatului/prepusului Auchan care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Termeni și condiții sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

3. Exonerare de răspundere
Auchan România S.A. nu garantează că site-ul www.auchan.ro, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la Auchan România SA sunt fără viruși sau alte componente informatice cu potențial dăunător, că nu conține omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau alți factori similari.

Auchan România S.A. nu garantează că site-ul www.auchan.ro se afiseaza corect si / sau ca utilizatorii acestuia pot accesa in întregime functionalitatile disponibile daca folosesc in browser o extensie de tip adBlocker.

BLOCAREA CONTULUI SAU A MODALITĂȚILOR DE LIVRARE

(1) Auchan își rezervă dreptul ca pentru motive justificate și cu respectarea prevederilor legale să adopte cu privire la un anumit Utilizator una dintre măsurile de protecție prevăzute mai jos:
a. să blocheze Contul unui Utilizator sau
b. să blocheze una sau mai multe modalități de livrare a comenzilor online în Contul unui Utilizator
denumite în continuare ”Măsurile ”

(2) Măsurile nu au în vedere situațiile în care Auchan nu are posibilitatea de a livra comanda la o anumită adresă. În situația în care adresa de livrare indicată de către Utilizator nu se află în aria de acoperire a firmei de curierat, Auchan va informa Utilizatorul și va solicita indicarea unei alte adrese de livrare sau alegerea unei alte modalități de livrare.

(3) Motivele justificate pentru blocarea Contului sau a unei modalități de livrare pot include (fără ca enumerarea să fie limitativă): utilizarea unui limbaj licențios sau comportament agresiv de către Utilizator în raport cu angajații Auchan sau cu angajatii firmei de curierat, utilizarea unui limbaj licențios sau comportament agresiv de către alte persoane aflate la adresa Utilizatorului în raport cu angajatii firmei de curierat , comportament agresiv al animalelor de companie în raport cu angajatii firmei de curieratetc.

(4) În cazul în care Auchan a identificat unul sau mai multe motive justificate pentru a lua o Măsură, Auchan va transmite o notificare Utilizatorului prin care îl va informa cu privire la motivele justificate identificate și la Măsura ce este avută în vedere.

(5) Notificarea se va transmite către Utilizator prin email, utilizând datele de Contact furnizate de Utilizator la crearea Contului. Notificarea va include numele și prenumele Utilizatorului, motivele pentru blocarea Contului/metodei de livrare, precum și mențiunea că Utilizatorul are dreptul de a formula un răspuns și de a-l transmite Auchan în cel mult 3 zile lucrătoare.

(6) Ulterior analizării răspunsului Utilizatorului sau după trecerea termenului de 3 zile lucrătoare în situația în care nu se primește un răspuns, Auchan va re-analiza indiciile și va decide dacă implementează sau nu Măsura, informând Utilizatorul asupra deciziei adoptate. Răspunsul Auchan va fi transmis în maximum 3 zile lucrătoare către Utilizator prin email, utilizând datele de Contact furnizate de Utilizator la crearea Contului.

(7) În cazul în care Contul Utilizatorului va fi blocat, Utilizatorul va fi notificat pe adresa de email indicată cu privire la faptul că nu mai poate utiliza opțiunea transmiterii unor comenzi online până la înlăturarea motivelor justificate care au condus la această Măsură.

(8) În cazul în care o anumită modalitate de livrare devine indisponibilă pentru un Utilizator, acesta nu va putea selecta în Cont respectiva modalitate de livrare, fiind afișată o informare în acest sens, până la încetarea motivelor justificate care au condus la adoptarea Măsurii.

(9) În situația în care un Utilizator consideră că au încetat motivele justificate care au condus la încetarea Măsurii, va avea dreptul de a solicita Auchan, prin email, înlăturarea Măsurii. Cererea care detaliază argumentele Utilizatorului pentru a susține înlăturarea Măsurii va fi analizată de Auchan care va transmite un răspuns în termen de maxim 3 zile lucrătoare.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Auchan Romania SA are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastre ori o altă persoană.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este comerțul electronic.
Categoriile de date cu caracter personal, furnizate de client, în momentul crearii contului pe www.auchan.ro sunt: numele și prenumele, adresa de email, data nasterii, numarul de telefon (optional), forma de adresare (optional), adresa (domiciliu/facturare/livrare).

Sunteți obligat(a) să furnizați aceste date cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru efectuarea și onorarea comenzii.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea lansarii unei comenzi pe site-ul nostru.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Auchan România SA, în calitate de operator, înregistrat în Registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal, și sunt comunicate numai următorilor destinatari: providerul de servicii IT care asigură funcționalitatea acestui site, autorități publice centrale/locale, autoritatea judecatorească, organe de urmărire penală și alte instituții abilitate de lege să solicite informații, procesator de plăți, firme de curierat.
Firmele de curierat prin care Auchan Romania SA realizează transportul bunurilor comandate de dumneavoastră sunt Operatori de Date Independenți, scopul colectării datelor de către aceștia, în contractul cu Auchan Romania SA fiind exclusiv onorarea comenzilor, precum și scopurile legale care rezultă din aplicarea legislației naționale în vigoare și conform cerințelor Autorităților Naționale de control competente, după caz.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucarii, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat. Totodată, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la Str. Brașov nr. 25, Sector 6, etaj 4, în atenția Departamentului E-Commercesau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa contact@auchan.ro. Vom răspunde cererii în termen de 15 zile de la data primirii acesteia.

Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți obține consultând pagina noastră de internet www.auchan.ro, secțiunea Protecția Datelor Personale.

Informațiile Dumneavostră personale de identificare nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți, indiferent de motive, fără consimțământul Dvs. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, in speta imputerniciti Auchan care ne asistă în operarea site-ului nostru din punct de vedere tehnic, atâta timp cât părțile păstrează confidențialitatea acestor informații.
Prin utilizarea site-urilor de e-commerce, accepți politica noastră de confidențialitate.
Datele personale se vor putea doar in scopurile prevazute mai sus atat timp cat este necesar conform legislatiei fiscale in vigoare. Auchan Romania SA isi poate rezerva dreptul de a prelucra, in temei legitim anumite date cu caracter personal mai mult decat prevede legislatia fiscala in vigoare, exclusiv in cazul in care Autoritatile Nationale competente pot decide anumite investigatii conform termenelor prevazute in Codului Civil si in Codului Penal. In acest caz prelucrarea se defineste ca acces date cu caracter personal de catre Autoritatile competente de control.
Alte date cu caracter personal prelucrate de Auchan Romania SA pot fi utilizate doar in cazul in care va exprimati un consimtamant explicit si granular pe unul dintre site-urile noastre.

5. Newslettere și alerte
În urma solicitărilor, newsletter-ul Auchan România se trimite doar abonaților. Dacă dorești să ne contactezi, pentru sugestii sau pentru mai multe detalii despre produsele disponibile pe site-ul nostru, trimite-ne un mesaj la adresa contact@auchan.ro și îl vom citi cu interes. Dacă dorești să nu mai primești informații pe email, te poți dezabona oricând prin trimiterea unui mail la adreasa contact@auchan.ro.
Înregistrarea ca utilizator
Înainte de a realiza prima comandă, clientul are opțiunea să își creeze cont pe www.auchan.ro, prin furnizarea numelui și prenumelui, a unei adrese de e-mail, un număr de telefon și o parolă formată din minim 8 caractere alfanumerice (parola trebuie sa contina cel putin o litera, o majuscula si o cifra). În cazul uitării parolei aceasta poate fi resetată, accesând secțiunea contul meu și introducând adresa de mail folosită la crearea contului, urmând ca parola să fie trimisă pe această adresă. Clientul este unicul responsabil de utilizarea parolei, aceasta fiind strict confidențială. Acest cod se introduce în site prin validarea și utilizarea contului curent.
Etapele înregistrării:
Accesează pagina de creare a contului
Urmează pașii de pe ecran
Folosește contul creat pentru a plasa o comandă.

6. Politica de confidențialitate
Auchan România SA va depune diligențe maxime astfel incat nici o informație confidențială cu/despre/și in legatură cu orice cont deschis pe www.auchan.ro să rămană confidențială.
Informațiile transmise vor fi tratate ca informații confidențiale și trebuie folosite doar in scopul pentru care au fost transmise și nu trebuie sa fie folosite pentru alte scopuri fără consimțămantul scris al Dvs., in afara cazului in care:
a) au fost cunoscute de către partea care a primit informațiile, inainte de a-i fi aduse la cunostința de catre partea care dezvaluie informatiile printr-un canal public, astfel ele devenind informații publice;
sau
b) se cere a fi dezvăluită de către legea aplicabilă, decizie judecătorească sau a autorităților competente.
In cazul în care ai ajuns pe site-ul auchan.ro prin intermediul altor platforme, te rugăm să verifici Termenii și Condițiile de pe acele platforme. In acest caz Auchan România S.A. se obligă să utilizeze datele tale exclusiv conform Termenilor și Condițiilor de pe auchan.ro.

7. Produse și servicii
Lista și caracteristicile produselor prezente pe site-ul www.auchan.ro sunt susceptibile de a fi modificate și adaptate în orice moment pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor clienților. Produsele prezentate pe www.auchan.ro sunt conforme cu legislația română și sunt destinate utilizatorilor finali și nu în scopul revânzării.
Fișa de produs se găsește pe pagina dedicată produsului comercializat pe site-ul www.auchan.ro. În cadrul acesteia se găsesc informații utile și detaliate despre produsele de pe www.auchan.ro.
Informațiile sunt însoțite de una sau mai multe imagini de produs precizând denumirea produsului, prețul produsului, caracteristici produs, ingrediente si alergeni, gramajul si conținutul nutrițional (dupa caz). Fișa cu informațiile despre produs are un titlu strict informativ. Pozele produselor sunt cu titlu informativ și nu creează obligații pentru Auchan.
Recomandăm clienților www.auchan.ro in vederea informării cât mai corecte și complete să consulte datele de pe ambalaj și/sau după caz, să se adreseze producătorului.
Auchan România SA nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele greșeli sau declarații eronate cu privire la produse, informații luate de pe ambalajul acestora. Conținutul informațiilor despre produs de pe acest site este doar în scopuri de referintă și nu este destinat să înlocuiască sfatul unor specialiști din diverse domenii (nutriție, etc.).
Clientul rămâne singurul care poate verifica condițiile de compatibilitate ale ofertei produselor disponibile pe www.auchan.ro cu modalitatea de utilizare a acestora și cu produse complementare aflate deja în posesia acestuia. Pentru a asigura disponibilitatea produselor vândute de către Auchan cu privire la clientela sa, mai ales în cazul ofertelor promoționale, Auchan România SA își rezervă dreptul de a refuza onorarea în tot sau în parte a unei comenzi considerate anormală în raport cu cuantumul de produse comandate în mod normal de către un consumator.
Produsele și serviciile sunt disponibile la prețurile și în condițiile propuse, așa cum sunt afișate pe site-ul www.auchan.ro (în limita stocurilor disponibile). Informațiile referitoare la disponibilitatea produselor provin direct de la furnizorii noștri și pot fi, în mod excepțional, eronate sau incomplete. Auchan România SA se angajează, în acest caz, să ofere clientului orice alte precizări complementare necesare bunei derulări a comenzii sale.
În ipoteză excepțională în care informațiile cu privire la disponibilitatea produselor ar fi eronate, Auchan România SA se angajează să informeze clientul asupra acestor aspecte pe e-mail sau prin telefon.

Disponibilitate stoc
Disponibilitatea unui produs afișat în cadrul site-ului www.auchan.ro se refera la stocul magazinului selectat cu următoarele specificatii :
⦁ “în stoc” – avem mai mult de 3 bucăți în stocul Auchan
⦁ “stoc limitat” – avem mai puțin de 2 bucăți în stocul Auchan
⦁ „disponibil in magazin” – nu se poate comanda online, articolul este disponibil pe site cu titlul de prezentare.
Poate exista posibilitatea ca o comanda lansata sa nu poate fi onorata din motive obiective. În eventualitatea în care apar dificultăţi de aprovizionare sau dacă produsele nu se mai află în stare corespunzatoare, Auchan isi rezerva dreptul de a informa in cel mai scurt timp posibil Clientul cu privire la posibilitatea inlocuirii produselor respective cu produse de calitate si valoare similara aflate in stoc.
Clientul este notificat in scris prin mail de modificarile survenite in comanda.

Prețul
Prețurile produselor afișate în cadrul site-ului www.auchan.ro sunt cele din magazinul selectat si sunt exprimate în Lei, includ T.V.A. și toate taxele aferente, conform legislației în vigoare.
Prețurile sunt aplicabile în momentul validării comenzii de către client.
În cazul în care prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost afișate greșit pe www.auchan.ro, ne rezervăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp posibil despre această situație.
Preturile produselor afisate pe site exclud costurile de transport, care se calculeaza in functie de valoarea si greutatea in kilograme pentru fiecare comanda in parte.
Valoarea transportului vor fi aduse la cunoștința Cumparatorului in momentul finalizării comenzii.
In cazul organizarii de campanii speciale care implica taxa de transport, valoarea comenzii precum si valoarea taxei de transport se vor calcula conform mecanismelor campaniilor promoționale.
Anumite promoții sunt valabile exclusiv online, reducerea fiind vizibila dupa adaugarea produsului in cosul de cumparaturi.

Comanda online
Pentru a plasa o comandă online, clientul trebuie să își facă un cont, pe care se va autentifica cu adresa de e-mail și parolă. În cazul în care sunteți client nou veți completa datele dumneavoastră și apăsați butonul de înregistrare.
Din meniul afișat, clientul poate accesa categoria de produse și va alege produsul dorit. În pagina produsului se poate vizualiza prețul și disponibilitatea acestuia.
Pașii de urmat în procesul de comanda :
Butonul «Adaugă în coș» deschide fereastra de selectare a metodei de livrare care se realizează prin apăsarea butonului ”Ridicare personală” pentru Auchan Drive sau Click & Collect și ”Livrare la adresă” iar apoi a butonului ”Continuă”.
După selectarea localității dorite, în cazul alegerii “Livrare la adresă”, în funcție de adresa introdusă, se va aloca automat magazinul optim pentru livrare, se merge mai departe prin selectarea ”Vezi produse”.
După adăugarea unui produs în «Coșul Meu» situat în partea dreapta sus a ecranului, acesta se va actualiza pe măsură ce adăugați produse noi. În meniul «Coșul meu» aveți următoarele detalii: lista și prețul produselor adăugate în coș, cantitatea comandata și valoarea totala a comenzii.
Accesand „Finalizează comandă” și ”Continuă” Cumparatorul va selecta următoarele: informații de contact, detalii de livrare - termenul de livrare, metoda de plata și ”termenii și condițiile magazinului.
Simplul fapt de a adăuga Produse în coșul de cumpărături nu echivalează cu validarea comenzii și nu creează nicio obligație pentru Auchan de a proceda la livrarea Produselor.
Prin selectarea butonului „Plasează Comanda” Cumpărătorul emite comanda pe site.
Website-ul confirmă înregistrarea comenzii printr-un e-mail si sms automate trimis către Cumparator, prin intermediul căruia i se vor comunica următoarele informații:
numărul comenzii, lista cu articolele comandate, prețurile produselor, valoarea comenzii, metoda de plata, metoda de livrare, data si intervalul orar de ridicare / livrare, adresa de ridicare/ livrare la domiciliu;
costul transportului cat si taxele suplimentare
Cumparatorul are posibilitatea de a urmări statusul comenzilor si livrarilor sale de pe Website accesând rubrica „Contul meu” și “Comenzile mele”.
Inlocuirea, anularea produselor din comanda si anularea comenzilor:
Poate exista posibilitatea ca o comanda lansata sa nu poate fi onorata din motive obiective. În eventualitatea în care apar dificultăţi de aprovizionare sau dacă produsele nu se mai află în stoc, Auchan își rezerva dreptul de a informa în cel mai scurt timp posibil Clientul cu privire la posibilitatea inlocuirii produselor respective cu produse de calitate și valoare similară aflate în stoc.
În cazul în care clientul nu dorește înlocuirea produselor se va proceda în felul următor :
a) dacă plata s-a efectuat online, în avans către Auchan, produsele sau toata comanda va fi anulata iar contravaloarea acestora se va rambursa integral în termen de 14 zile lucrătoare de la anularea comenzii;
b) dacă plata urmează a fi efectuata in magazin la ridicarea produselor, produsele sau toata comanda va fi anulata.
Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de către Cumparator, în urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzactiei de către procesatorul de carduri agreat de Auchan, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client/Cumparator pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;
 • depasirea termenului de preluare a comenzilor (3 zile de la data informarii de livrare, trimisa prin email/sms)
 • in cazul in care clientul nu poate fi contactat si nu este gasit la adresa de livrare

In toate situatiile prezentate mai sus, Cumparatorul va fii informat prin mail in privinta modificarilor de inlocuire sau anulare.

Plata, transportul și livrarea produselor
Plata se poate efectua:
a) online cu un card bancar de debit sau credit;
b) ramburs (cash la curier, la ridicarea comenzii din magazin)
d) credit oney 3x4x

Nu există o limită inferioară sau superioară de valoare a comenzilor ce pot fi plasate prin intermediul site-ului auchan.ro. Cu toate acestea, in cazul in care Clientul alege sa plateasca in numerar valoarea totala a comenzii, respectiva valoare a comenzii nu va putea depasi plafoanele prevazute in Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată sau in orice alt act normativ aplicabil care reglementeaza astfel de plafoane.
Auchan nu solicită clienţilor săi prin e-mail, mesaje scrise, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalităţi de comunciare, informaţii referitoare la conturi bancare, parole sau date asociate cardurilor de debit sau credit. Aceste informaţii sunt strict confidenţiale.
Clientul este responsabil pentru menţinerea confidenţialităţii datelor Contului sau, a parolei şi a datelor bancare utilizate pentru efectuarea plăţilor produselor.
Informaţiile introduse în vederea efectuării unei plăţi online (numărul cardului, parola, data valabilităţii cardului) nu sunt colectate, stocate si procesate de Auchan, ci vor fi prelucrate în exclusivitate de către unităţile financiar bancare emitente ale cardurilor. Produsele de pe acest site web sunt comercializate prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de procesatorul de plăţi. Toate tranzacţiile bancare de pe www.auchan.ro vor fi efectuate într-o manieră securizată, procesatorul plăţii fiind garantul protejării tuturor datelor şi informaţiilor personale ce au legătură cu modalităţile de plată.
Bonul fiscal si/sau factura fiscala va fi eliberata pentru fiecare comandă în parte și va însoți produsele livrate si/sau vor fi trimise in format electronic.
Factura fiscală aferentă unei comenzi online va fi emisă în format electronic, la cerere, doar în ziua în care comanda a fost plătită și a fost emis bonul fiscal.
Factura va fi trimisa prin e-mail si poate fi descărcată și tipărită. Facturile pentru comenzi plasate si finalizate anterior lunii Noiembrie 2022 se pot trimite pe e-mail clientilor, la cerere, in urma contactarii Auchan conform punct 17 a prezentului document.
In contextul cerințelor legale in vigoare incepand cu 1 Iulie 2022 (OUG 120/2021), nu se vor mai putea emite facturi manuale ,prin urmare, clientul isi asuma completarea corecta si completa a datelor personale.

⦁ Transportul si livrarea produselor:
În momentul în care comanda este pregatita, clientul este notificat prin e-mail și sms privind modalitatea de livrare/ridicare al produselor .

a) Comenzile emise in regim Click & Collect vor fi ridicate de catre client sau un reprezentant al acestuia, din magazinul selectat la plasarea comenzii. Lista magazinelor poate fi consultata in sectiunea: Retea magazine
Data si intervalul orar de ridicare al produselor este selectat de catre Cumparator in procesul de comanda conform tabelului din pagina de finalizare comanda.
b) Comenzile emise cu ridicare din Drive (Comenzile sunt ridicate din zona Drive din parcarea centrului comercial)
c) Comenzile emise cu livrare la domiciliu vor fi livrate la adresa indicată de către Client în momentul efectuării comenzii.

Modalități de livrare disponibile:

 1. Livrare națională

Care constă în:

1.1. Livrarea comenzilor de electrocasnice, mobilier grădină și anvelope, într-un termen de 24-72 de ore în funcție de ora plasării comenzii și adresa de livrare.

1.2. Livrarea comenzilor care nu fac parte din aria de livrare locală programată a magazinelor Auchan, din care fac parte doar produse neperisabile și non-alimentare, și nu includ electrocasnice, mobilier grădină și anvelope. Livrarea se face într-un termen de 24-72 de ore în funcție de ora plasării comenzii și adresa de livrare.

1.3. In perioada campaniilor promoționale ( Aniversar, Black Friday, Crăciun, Paste ) ne rezervam dreptul de a livra comenzile in maxim 14 zile calendaristice din momentul plasării comenzii

2.Livrare programată

Care constă în livrarea comenzilor plasate de către Client în ziua și în intervalul orar selectat în prealabil, la momentul plasării comenzii, de către acesta, cu excepția următoarelor categorii de produse: Electrocasnice mari, Mobilier de grădină și Anvelope.

Livrarea programată este disponibilă în proximitatea magazinelor Auchan și poate fi verificată de clienții care optează pentru livrarea la domiciliu, în urma introducerii adresei la care se dorește livrarea.

Ne străduim să livrăm comenzile în ziua și la data și intervalul orar ales de Client, însă există posibilitatea ca din motive independente de noi (ex, condiții de trafic, condiții meteorologice), anumite livrări să sufere întârzieri.
Pentru a beneficia de livrare în aceeași zi, verificați intervalele de timp disponibile în Check Out. Serviciul de livrare la domiciliu este indisponibil în anumite zone din țară, din cauza accesului dificil sau restricționat. În cazul în care Curierul nu poate avea acces la adresa comunicată, Clientul va fi înștiințat, iar livrarea nu se va onora.

Costurile de livrare:

Tabel costuri livrare la domiciliu

*se adaugă + 5 lei la fiecare 10 kilograme peste greutatea de 25 kg la categoria de electrocasnice și mobilier grădină. Limita maximă de greutate admisă pentru acest tip de produse este de 457 kg, pentru a beneficia de serviciul de livrare la domiciliu.


Până la cantitatea maximă admisă.

Lista de produse electrocasnice și mobilier grădină cu livrare in 24-72 ore:

Tabel produse electrocasnice si mobilier gradina

În cazul în care subcomanda conține una dintre categoriile enumerate mai sus, costul transportului va fi cel menționat la această categorie.
Taxa de livrare totală va fi afișată în momentul finalizării comenzii.
Pentru o transmitere corectă a facturii și a livrării produselor Cumparatorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul. datele din Contul său si de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.
Livrarea produselor se face în sistem de livrare la domiciliu.

De asemenea, auchan.ro comercializează și produse Gastro, preparate în bucătăriile proprii ale magazinelor noastre. Aceste produse vor avea un estimat de pregătire și livrare de 24 de ore.

Lista cu produse Gastro livrate în 24 de ore:

 • Mâncare la Oală
 • Platouri
 • Sushi

In perioada campaniilor promoționale ( Aniversar, Black Friday, Crăciun, Paste ) ne rezervam dreptul de a livra comenzile in maxim 14 zile calendaristice din momentul plasării comenzii

Calitate și garanții
Garanția este acordată Cumpărătorului în baza dispozițiilor aplicabile în materie, respectiv ale Legii 449/2003, Ordonanței 9/2016 și ale Codului Civil.
În cazul produselor de folosință îndelungată, în baza Certificatului de garanție se acordă o garanție legală de conformitate.
În conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003 fiecare Client poate solicita, în cazul lipsei conformității, în primul rând repararea produsului, sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată. Înlocuirea produselor este posibilă exclusiv în limita stocului disponibil.
La receptionarea marfii, este recomandat clientului sa se asigure ca produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ asteptarilor sale.

Renunțarea la contract și returnarea produselor
Toate produsele prezente pe site-ul www.auchan.ro sunt destinate folosirii în condiții uzuale și private și în niciun caz unei folosiri profesionale sau asociate acesteia. În caz de utilizare neconformă a produsului garanția nu va putea fi aplicată, în special asupra produselor care au fost deteriorate în momentul instalării lor (supratensiune, fixare eronată, etc).
Clientul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze produsele in termen de 14 zile calendaristice de la intrarea in posesie a al bunurilor in felul urmator : Sa solicite returul
⦁ direct in magazin
⦁ on-line, completand formularul de retur si trimitand-ul la adresa contact@auchan.ro
⦁ Formularul este analizat si in termen de 3 zile de la data primirii formularului Vanzatorul ii transmite clientului rezolutia solicitarii de retur. Rezolutia poate fi negativa (in cazul in care nu sunt respectate conditiile de retur) sau pozitiva .

⦁ Exercitarea dreptului de retur poate sa intervina in urmatoarele conditii :
a) Acceptarea returului produselor nealimentare in cazul in care :
⦁ Ambalajul prezinta deteriorari severe
⦁ Produsele au fost livrate / facturate gresit;
⦁ Produsele prezinta defecte de fabricatie;
⦁ Produsele nu respecta continutul mentionat in momentul Comenzii;
⦁ Produse cu defecte calitative;
In acest caz costurile aferente returnarii produselor(transport) cad in sarcina Vanzatorului.
b) Returnarea produselor din categoria de produse alimentare fara conditii de temperatura controlata de depozitare si transport:
Bacanie - trebuie sa aiba ambalajele de origine intacte (ambalaj primar, secundar/supra-ambalaj, eticheta), sa nu fie devidate si sa se afle in termenul de valabilitate;
Bauturi- trebuie sa aiba ambalajele de origine intacte (ambalaj primar, secundar/supra-ambalaj, eticheta), sa nu fie devidate si sa se afle in termenul de valabilitate;
Hrana pentru animale - trebuie sa aiba ambalajele de origine intacte (ambalaj primar, secundar/supra-ambalaj, eticheta), sa nu fie devidate si sa se afle in termenul de valabilitate
Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract urmatoarele cazuri (nu se accepta returnarea si nu se ramburseaza ):
a) conditii generale
⦁ Lipsa bon fiscal / factura fiscala
⦁ Lipsa documentelor cu care s-a livrat produsul
⦁ Nu s-au respectat conditiile de intretinere
b) Produse alimentare :
⦁ produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.
⦁ produsele alimentare din categoria produselor cu conditii de depozitare si transport cu temperatura controlata (produse calde, produse refrigerate, produse congelate):

 • carmangerie
 • pescarie
 • gastronomie
 • panificatie – patiserie – cofetarie
 • legume–fructe
 • produse lactate
 • oua
 • plante vii
 • orice alte produse alimentare sau nealimentare (produse cosmetice cu conditii de temperatura si umiditate impuse de producator si dispozitive medicale) care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid
  ⦁ băuturile alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care profesionistul nu le poate controla
  ⦁ produsele sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
  ⦁ produsele accizabile marcate cu timbre, banderole sau orice alt tip de marcaj specific aplicat conform prevederilor legale, ale caror marcaje au fost deteriorate (alcool, tigari)

c) Produse nonalimentare
⦁ produsele sau serviciile al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere
⦁ produsele confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
⦁ furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
⦁ furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
⦁ furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.
⦁ produsele sigilate care nu pot fi returnate daca au fost desigilate de consumator: lenjerie intima, produse de igiena dentara, instrumente de scris si colorat, uleiuri si aditivi auto, produse de bricolaj, adezivi
⦁ produsul a suferit modificari sau reparatii neautorizate
⦁ nu s-au respectat etapele de montare in instructiunile de folosire
⦁ produsul a fost folosit in alt scop decat cel prevazut in instructiunile de folosire

In aceste cazuri costurile aferente returnarii produselor(transport) cad in sarcina Cumparatorului.
Pentru aceste tipuri de produse nu exista un drept de retragere conform art. 16 din OUG 34/2014
⦁ Returnarea produselor poate fi efectuat direct sau prin curier la magazinul de unde s-au achizitionat produsele.
Produsele care sunt trimise prin curier trebuie sa fie ambalate si predate integral curierului, conform solicitarii din Formularul de retur. Daca in coletul de retur se afla produse diferite fata de cele din formularul completat, dupa verificarea pachetului de catre Vanzator, preluarea va fi refuzata.

⦁ Vanzatorul poate renunta la contract, sa anuleze comanda si sa restituie in mod automat contravaloarea comenzii in urmatoarele conditii :
⦁ adresa si datele de contact client gresite sau lipsa
⦁ refuz primire
⦁ refuz plata transport
⦁ refuz plata ramburs
⦁ clientul nu poate fi contactat si nu este gasit la adresa de domiciliu. In acest caz coletele vor fii pastrate 7 zile in depozitul curierului, interval in care se incearca de 2 ori expedierea dupa care se vor returna la magazinul de unde s-au achizitionat produsele.

⦁ In momentul returnarii produselor, Cumparatorul trebuie sa prezinte :
⦁ formular de retur completat
⦁ bonul fiscal original/copie prin care dovedește achiziționarea produsului;
⦁ produsul/produsele care face obiectul returului;
⦁ certificatul de garanție (dacă este cazul)

Rambursarea contravalorii produselor returnate.
Rambursarea integrala sau partiala a comenzii se efectueaza in maxim 14 zile din momentul receptionarii produselor de catre Vanzator. Restituirea sumelor încasate se va face in felul urmator:

⦁ Pe loc, cash/bon valoric in cazul retururilor efectuate direct in magazin.
⦁ Pentru platile online cu cardul, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata.
⦁ Prin virament bancar in contul bancar al titularului comenzii pentru comenzile platite ramburs.
⦁ Prin mandat postal in cazul in care clientul nu are un cont bancar pe numele acestuia pentru comenzile platite ramburs.

Înscrierea de opinii
Înscrierea de reviewuri se poate face de utilizatori în secțiunea aferenta din pagina fiecărui produs. Informațiile scrise se vor referi la caracteristicile și modul de folosire a produsului/serviciului.
Opiniile se postează pe site în 3 zile lucrătoare de la data transmiterii acestora, dacă sunt respectate recomandările de mai jos:
• Pe site vor fi publicate evaluările pertinente la adresă produselor.
• Vă rugăm să fiți cât mai specific în redactarea recenziei, menționând ce vă place/ce nu vă place la produsul respectiv.
• Puteți include în comentariul dvs. sugestii și indicații pentru alți clienți, rezultate din experiență dvs. de utilizare cu produsul respectiv. Acest lucru îi va ajuta pe ceilalți clienți să își formeze o părere cu privire la produs.
• Nu includeți în câmpul „Părerea ta” datele personale. Acestea vor fi menționate în câmpul „Numele tău”.
• Ne rezervăm dreptul să nu publicăm păreri care conțin un limbaj defăimător, care induc în eroare clientul, răuvoitoare, false, incomplete sau critici la adresa altor clienți care au postat mesaje.
• Ne rezervăm dreptul să nu publicăm păreri sau întrebări referitoare la stoc, disponibilitate produs, preț sau alte detalii. Pentru astfel de solicitări vă rugăm să folosiți formularul de contact.

Transferul de proprietate
Dreptul de proprietate se transferă de la Auchan România la Client în momentul livrării produselor în locația indicata de acesta din urmă în Comanda postată pe site-ul www.auchan.ro, după efectuarea integrala a plății.

Contact clienți
Pentru intrebari legate de produsele comercializate pe www.auchan.ro, clientii pot folosi formularul de contact de pe site (sectiunea "Contacteaza-ne"), pot trimite un email la adresa contact@auchan.ro sau pot apela telefonic Serviciul Clienti, la numarul 021-9141.

Fraudă
Auchan România SA va lua în orice moment toate măsurile prevăzute de Lege în vederea sesizării organelor abilitate cu privire la posibile acțiuni frauduloase.

Limita de responsabilitate
Auchan România SA poate modifica oricând Termenii și Condițiile site-ului www.auchan.ro, iar noile prevederi devenind publice și opozabile clienților de la data încărcării lor pe site.
Auchan România SA nu răspunde de eventuale daune – prejudicii izvorâte din utilizarea necorespunzătoare a produselor, de folosirea acestora în alte scopuri decât cel pentru care acestea au fost fabricate, precum și de omisiunea clienților de a citi și respecta instrucțiunile de folosire ce însoțesc produsele.

Forță majoră
Nici Auchan România SA și nici Clientul nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de Forță majoră.
Forța majoră este evenimentul extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Legea aplicabilă
“Termenii și condițiile” sunt guvernate de Legea română. Eventualele dispute vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Informații privind EEE și DEEE
Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase care au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat. Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de la echipamente electrice și electronice (DEEE) ca și deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE-uri.
Conform prevederilor OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Auchan vine în întâmpinarea clienților și pune la dispoziția acestora următoarele locații unde se pot colecta DEEE gratuit :

Lista celor 34 de magazine Auchan se poate consulta pe Retea magazine.

În magazinele Auchan puteți regăsi informații despre campaniile Buy Back și dacă sunt în desfășurare la momentul predării deșeului. Menționăm că aceste campanii sunt valabile doar în hypermarketurile Auchan, nu și în magazinele de proximitate sau online. În aceste locații Auchan primește în regim 1/1 sau 1/0 și alte tipuri de DEEE care nu se află în campanii de BUY BACK cu titlu gratuit.

8. Coduri promotionale
a) Acordarea codurilor promotionale. Dreptul de utilizare.
Codurile promotionale sunt acordate de catre Auchan Romania S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, strada Brasov, nr. 25, camera 1, etaj 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2731/2015, Cod Unic de Inregistrare RO17233051 denumit in cele ce urmeaza « Auchan ».Codurile promotionale (codurile de discount) pot fi utilizate numai cu acceptarea si respectarea prezentelor termene si conditii si sunt exprimate in bani.
Codurile promotionale sunt valabile si pot fi utilizate doar in perioada indicata in banner-ul afisat pe www.auchan.ro sau newsletter-ul transmis de catre Auchan. Codurile promotionale. pot fi aplicate comenzilor cu valoarea minima indicata in banner-ul afisat pe www.auchan.ro sau newsletter-ul expediat de catre Auchan. Codurile promotionale sunt utilizate ca si mijloc de plata pentru achizita produselor alimentare si nealimentare, cu exceptia produselor din tutun, a eco-taxelor si a taxelor de livrare/greutate.
Codurile promotionale pot fi utilizate numai de catre clientii persoane fizice cu varsta de peste 18 ani.
Auchan isi rezerva dreptul de a refuza aplicarea codului promotional oricarui client cu privire la care exista indicii certe sau suspiciuni ca ar efectua cumparaturile in legatura cu activitatea comerciala a unei persoane juridice sau a unei persoane fizice autorizate.

b) Conditii de utilizare a codurilor promotionale.
Codurile promotionale pot fi utlizate la efectuarea de cumparaturi online, pe site-ul www.auchan.ro, indiferent de modalitatea de livrare aleasa de client, in perioada de valabilitate a codurilor promotionale, indicata in banner-ul afisat pe www.auchan.ro sau in newsletter-ul comunicat de Auchan.
Un cod promotional poate fi utilizat fie efectuand cumparaturi in valoarea minima si cu respectarea conditiilor mentionate in banner-ul afisat pe www.auchan.ro sau in newsletter-ul transmis de catre Auchan, fie pentu o valoare totala a comenzii mai mare decat valoarea codului promotional cu cel putin 0,01 lei, in functie de conditiile mentionate in mijloacele de comunicare mentionate mai sus. Pe o comanda online efectuata pe auchan.ro sau in aplicatia Auchan se poate aplica un singur cod promotional.
Codurile promotionale nu pot fi comercializate si nu pot fi convertite in bani.
Orice tentativa de frauda legata de codurile promotionale va fi adusa la cunostinta autoritatilor competente.
Codurile promotionale pot fi utilizate numai pentru comenzile efectuate cu respectarea integrala a termenelor si conditiilor de utilizare a site-ului www.auchan.ro, a prezentelor termene si conditii si a mentiunilor stipulate in banner-ul afisat pe site sau in mesajele de tip newsletter/sms transmise clientilor, in perioada de valabilitate a codurilor promotionale.
Codurile promotionale pot fi folosite doar in momentul plasarii comenzii. In cazul in care clientul nu insereaza codul promotional in sectiunea aferenta, inainte de plasarea comenzii, codul promotional nu mai poate fi folosit pentru a reduce valoarea comenzii dupa ce aceasta a fost plasata.
Un cod promotional nu poate fi utilizat pentru a obtine un discount la valoarea unei comenzi efectuate de catre client anterior receptionarii sau comunicarii.
Codurile promotionale pot fi utilizate la achizitionarea produselor aflate in alte promotii, cu conditia ca valoarea finala a comenzii sa depaseasca valoarea codului promotional cu cel putin 0,01 lei dar si, dupa caz, limita de comanda minima precizata in banner-ul publicat pe www.auchan.ro sau in newsletter-ul transmis de Auchan.

c) Anularea, refuzul sau returnarea comenzilor la a caror efectuare a fost utilizat un cod promotional.
In cazul codurilor promotionale care pot fi utilizate o singura data si in situatia in care un cod promotional a fost utilizat la efectuarea unei comenzi care nu a putut fi onorata sau a fost anulata din orice motiv, Clientul are dreptul de a solicita Auchan reactivarea codului promotional telefonic, prin apel la 021/9141 sau in scris prin transmiterea unui e-mail pe adresa contact@auchan.ro care sa contina id-ul comenzii, starea acesteia, numele clientului si codul promotional. Codul promotional va fi reactivat de catre Auchan in termen de 3 zile de la data receptionarii solicitarii clientului si va fi reactivat pentru o perioada de 30 de zile calendaristice.
In cazul in care o comanda la efectuarea careia a fost utilizat un cod promotional a fost anulata, respinsa sau returnata integral de catre client, Auchan va returna acestuia suma achitata efectiv, nu valoarea comenzii la care a fost aplicat codul promotional.

9. Politica de utilizare Cookies
Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de către Auchan România, cu sediul social în București, stradă Brașov, nr. 25, sector 6, denumită în continuare Auchan.

Ce reprezintă un Cookie?
Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, plasat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente pe care utilizatorul le utilizează când accesează internetul, in acest caz website-ul auchan.ro
Este important pentru utilizator să cunoască faptul că acest fișier denumit cookie NU REPREZINTĂ UN VIRUS SAU SPYWARE! Cookie-urile folosesc formate tip plain text, nefiind alcătuite din bucăți de cod. Din acest motiv ele nu pot auto-rula și de asemenea nu pot fi executate. Consecința este că nu se pot duplica ori replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Pentru ce sunt utilizate Cookie-urile?
Una din utilitățile fișierelor de tip cookie este posibilitatea recunoașterii terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile Auchan, pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. O altă utilitate a cookie-urilor este aceea că sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând identificarea personală a utilizatorului.

Ce tip de Cookie-uri folosim?
În prezent, se folosesc cookie-uri per sesiune si cookie-uri persistente.
Cookie-urile per sesiune sunt fișiere temporare care rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web folosit). Acestea sunt folosite pentru a păstra informațiile cu privire la produsele adăugate în coșul de cumpărături sau legate de înregistrarea utilizatorului pe site-ul auchan.ro, fara a prelucra alte date de pe alte website-uri pe care le aveti deschise in browser in acel moment.

Cookie-urile persistente sunt n fișiere de date capabile să furnizeze site-urilor web preferințele utilizatorului, setările și informațiile pentru vizitele viitoare. Cookie-urile persistente oferă acces convenabil și rapid la obiecte familiare, ceea ce îmbunătățește experiența utilizatorului (UX). Un cookie persistent este, de asemenea, cunoscut sub numele de cookie stocat sau permanent.

Cum sunt folosite Cookie-urile de către acest site?
O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:
● Cookie-uri de performanță a site-ului auchan.ro / romania.auchan.ro etc
● Cookie-uri strict necesare pentru functionarea site-ului auchan.ro / romania.auchan.ro etc
● Cookie-uri de analiză a vizitatorilor auchan.ro / romania.auchan.ro etc
● Cookie-uri de înregistrare pe auchan.ro
● Cookie-uri pentru publicitate
● Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Cum prelucreaza Google aceste cookie-uri?
De exemplu, Google foloseste cookie-uri pentru a pastra setarile legate de limba preferată, pentru a face mai relevante reclamele afisate, pentru a număra câți vizitatori acceseaza o anumita pagină, pentru a ajuta utilizatorii sa se inscrie pentru serviciile Google, pentru a proteja datele și pentru a pastra setările pentru anunțuri.
Detalii suplimentare se pot obtine accesand: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=Ro

Cum prelucreaza Hotjar aceste cookie-uri?
Pentru a funcționa corect, Hotjar stochează cookie-uri primare pe browserul utilizatorului. Cookie-urile sunt fie setate de scriptul Hotjar, fie vizitând site-ul web Hotjar. Când utilizați scriptul Hotjar pe site-ul dvs., cookie-urile Hotjar sunt responsabile pentru afișarea conținutului corect utilizatorilor dvs. fără a identifica personal pe nimeni.
Detalii suplimentare se pot obtine accesand: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

Cum prelucreaza JSP aceste cookies?
Cookie-urile sunt folosite pentru a mentine un user logat intr-o sesiune anonima. Prin protocolul HTTP nu există nicio modalitate pentru serverul Web de a raporta două solicitări separate care vin de la același client. Cookie-urile ajuta la gestionarea sesiunilor de utilizator anonime. Dacă un server Web folosește un cookie pentru gestionarea sesiunii, acesta creează și trimite un cookie JSESSIONID către client și apoi clientul îl trimite înapoi la server în cererile HTTP ulterioare.

Salesforce:
Cookie-urile Salesforce sunt utilizate pentru functionarea chat-ului. Cookie-ul contine identificatorul de chat iar Auchan nu controleaza acest cookie (third party cookie).
Detalii suplimentare se pot obtine accesand: https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/

Conțin Cookie-urile date personale?
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator sau pentru identificarea la nivel de device si / sau de cont de utilizator pe auchan.ro pentru targetarea cu reclame potrivite in functie de tipul de consent acordat. Important de știut este faptul că aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Retragerea consimtamantului. Stergerea cookie-urilor.
Consimtamantul de cookies poate fi retras doar in același loc in care a fost accordat: website www.auchan.ro sau aplicatia mobila Auchan. Acordarea sau retragerea consimtamantului pentru cookies intr-una dintre cele doua medii distincte de contact cu clientul - website www.auchan.ro sau aplicatia mobila Auchan - nu are impact asupra celuilalt.
În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web (browser) permite salvarea cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau de utilizator. Ștergerea voluntara de cookies de către utilizator din browserul utilizat de acesta pentru acceptare cookies nu poate fi tehnic înregistrată de Auchan si implicit nu poate fi validata ca retragere Consimțământ.
Bara de cookies va fi afisata la fiecare 6 luni de la prima interactiune a utilizatorului cu websiteurile Auchan.

Definitii:
„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea
„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora
„creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
„pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului
„destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

10. Programul MyCLUB Auchan

1. CONDITII GENERALE ALE PROGRAMULUI MyCLUB AUCHAN
Prezentul document reglementeaza termenele si condițiile de utilizare a programului de fidelitate My CLUB Auchan („Programul” sau „Programul de fidelitate”) destinat clienților Auchan („Termenele si Conditiile”), program operat de Auchan Romania SA, cu sediul social in Bucuresti, Strada Brașov, nr 25, camera 1, etaj 4, Sector 6, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/2731/2005, cod de inregistrare fiscala 17233051 (denumita in continuare „Auchan”).
Programul de fidelitate are ca scop rasplatirea fidelitatii Clientilor Auchan, prin acordarea de reduceri, beneficii, avantaje si oferte personalizate acestora. Acest spectru integral de avantaje este acordat in baza detinerii si utilizarii cardului de fidelitate Auchan („Cardul” sau „Cardul de fidelitate MyCLUB Auchan”) asociat unui Client.
Participantii la acest Program se angajeaza sa respecte conditiile de inscriere, participare si utilizare, asa cum sunt ele mentionate in Termenele si Condițiile Programului.
Se pot inscrie in Program Clientii persoane fizice care au varsta de cel putin 16 ani impliniti la data inscrierii, si care accepta Termenele si Conditiile Programului („Clientii”). Prin acceptarea si inscrierea in Program, participantii declara pe proprie raspundere ca au varsta de peste 16 ani.
Programul este valabil incepand cu data de 31 martie 2021 in urmatoarele magazine (denumite in continuare “Magazine Participante”):

Hipermarketuri:
Auchan Bacau - adresa: Calea Republicii, nr. 181, Bacau, 600303
Auchan Baia Mare - adresa: Bd. București nr. 144, Baia Mare, Maramures, 430013
Auchan Berceni - adresa: Dealul Bisericii nr. 67 - 109, Sector 4, Bucuresti, 042157
Auchan Brasov Coresi - adresa: Str. Zaharia Stancu, nr. 1, Brasov, 500152
Auchan Brasov Vest - adresa: Sos Cristianului, nr. 5, Brasov, 500053
Auchan Cluj (Iulius) - adresa: Str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 53B, Cluj Napoca, Cluj, 400436
Auchan Cluj Iris - adresa: Bd. Muncii, nr. 1-15, Cluj Napoca, Cluj, 400641
Auchan Constanta (Vivo) - adresa: Bd. Aurel Vlaicu, nr. 220, Constanta, 900380
Auchan Constanta Sud - adresa: Sos. Mangaliei, nr. 195A, Constanta, 900082
Auchan Cotroceni - adresa: Str. Vasile Milea, nr. 4, sector 6, Bucuresti, 061341
Auchan Craiova (Electroputere) - adresa: Calea Bucuresti, nr. 80, Craiova, Dolj, 200440
Auchan Craiovita - adresa: Calea Severinului, nr. 5A, Craiova, Dolj, 200233
Auchan Crangasi - adresa: Bd. Constructorilor, nr. 16A, sector 6, Bucuresti, 060511
Auchan Deva - adresa: Calea Zarandului, nr. 87, Deva, 330182
Auchan Drumul Taberei - adresa: Str. Brasov, nr. 25, sector 6, Bucuresti, 061444
Auchan Galati - adresa: Bd. Galati, nr. 3A, Galati, 800654
Auchan Iasi - adresa: Str Palas, nr. 5C, Iasi, 700051
Auchan Militari - adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6, Bucuresti, 061129
Auchan Oradea - adresa: Str. Ogorului, nr. 171, Oradea, Bihor, 410554
Auchan Pallady - adresa: Bd. Theodor Pallady, nr. 51, sector 3, Bucuresti, 032258
Auchan Pitesti Bradu - adresa: DN 65 B, nr. F4, Sat Geamana, Comuna Bradu, Arges, 117141
Auchan Pitesti Gavana - adresa: Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitesti, Arges, 110104
Auchan Ploiesti - adresa:Sat Blejoi, nr. 1200, Comuna Blejoi, Prahova, 107070
Auchan Satu Mare - adresa: Drumul Careiului DN19, nr. 77-79, Satu Mare, 440187
Auchan Sibiu - adresa: Str Sibiului nr. 5, Comuna Selimbar, Sibiu,557260
Auchan Suceava - adresa: Calea Unirii nr. 22, Suceava, 720018
Auchan Targu Mures - adresa: Str. Gheorghe Doja, nr. 243, Targu Mures, Mures, 540228
Auchan Targu Mures Sud - adresa: Bd.1 Decembrie 1918, nr. 291, Targu Mures, Mures, 540510
Auchan Timisoara- adresa: Str Demetriade nr. 1, Timisoara, Timis, 300088
Auchan Timisoara Nord - adresa: Calea Aradului, nr. 56A, Timisoara, Timis, 300291
Auchan Timisoara Sud - adresa: Calea Sagului, nr. 223, Comuna Giroc, Timis, 307220
Auchan Titan - adresa: Bd.1 Decembrie 1918, nr. 33A, sector 3, Bucuresti, 032455
Auchan Vitan - adresa: Calea Vitan, nr. 236, sector 3, Bucuresti, 031301

Supermarketuri:
Auchan Buziasului - adresa: Calea Buziasului Nr. 11, Timisoara, Jud. Timis
Auchan LaStrada - adresa: Rezervelor 59, Rosu, Bucuresti
Auchan Obor - adresa: Șoseaua Colentina 2 (demisol)
Auchan Turda - adresa: Strada Ștefan cel Mare 19, Turda
Auchan Miroslava - adresa: Str Constantin Langa nr 91 B, Miroslava, jud Iasi
Auchan Bucium – adresa: Soseaua Bucium nr 34 E, jud. Iasi
Auchan UCenter Tineretului - adresa: calea Serban Voda, nr 206-218, Bucuresti
Auchan Mosnita - adresa: Str. Principala nr 2B, Mosnita Noua, Timis

Magazine independente MyAuchan:
MyAuchan Alexandriei - adresa: Soseaua Alexandriei 86-88, Bucuresti
MyAuchan BanuManta - adresa: Banu Manta nr 1, bl 1B, parter, sector 1, ucuresti
MyAuchan Luica - adresa: Str. Luica 164-168, Bucuresti, 077120
MyAuchan Otopeni(244) - adresa: Calea Bucureștilor 244, Otopeni, Bucuresti, 075100
MyAuchan Rosetti - adresa: Strada Maria Rosetti 7-9, Bucuresti
MyAuchan Universitaria - adresa: str A.I. Cuza nr 16C, Craiova
MyAuchan Vivido - adresa: Strada Alexandru Vaida Voevod 16, Cluj Napoca

Programul se desfasoara pe durata nedeterminata si poate fi suspendat sau incetat oricand, la initiativa Auchan sau in caz de forta majora. Cardul poate fi utilizat doar în legatura cu magazinele Auchan participante si pentru alte actiuni promotionale indicate de Auchan. Cardul nu poate fi utilizat in cadrul programelor desfasurate de catre alti comercianti sau pentru alte activitati in afara celor permise conform acestor Termene si Conditii.
In cazul in care Programul este suspendat sau incetat din initiativa Auchan, Auchan se angajeaza sa notifice in prealabil Clientii care participă la Program prin afisarea pe site-ul www.auchan.ro, in aplicatia Auchan si in magazine.
Programul poate fi modificat unilateral de catre Auchan oricand. Modificarile vor fi anuntate Clientilor inregistrati prin modalitatile de comunicare utilizate cu Clientii respectivi, daca modificarile sunt substantiale. In orice moment Clientii pot consulta varianta actualizata a acestor Termene si Conditii, pe site-ul www.auchan.ro si in aplicatia mobila Auchan, in sectiunea Program de fidelitate, sau in orice situatie in magazinele Auchan participante. Este responsabilitatea Clientilor sa verifice site-ul Auchan, aplicatia mobila Auchan sau sa consulte Termenele si Conditiile din Magazinele Participante, periodic, pentru obtinerea Termenelor si Conditiilor actualizate. Clientii pot sa isi salveze o copie a Termenilor si Conditiilor aplicabili la un anumit moment, sau pot sa solicitate o copie catre Auchan, pe care o putem comunica pe adresa de e-mail furnizata sau fizic in magazinele participante. Modificarile vor intra in vigoare de la momentul publicarii versiunii actualizate a Termenilor si Conditiilor conform celor de mai sus.

2. INSCRIEREA IN CADRUL PROGRAMULUI DE FIDELITATE AUCHAN
Clientii Auchan pot participa la Programul de fidelitate Auchan prin completarea si semnarea formularului de inscriere, disponibil pe www.auchan.ro, in cadrul aplicatiei mobile Auchan sau in toate magazinele Auchan participante. Inscrierea digitala in Program va fi finalizata doar ca urmare a consultarii si acceptarii de catre Client a Termenilor si Conditiilor Programului. Prin completarea formularului de inscriere din magazine si prin inscrierea in Program, Clientul este de acord cu aceste Termene si Conditii, care sunt disponibile in formular. Chiar si atunci cand solicita un Card anonim, Clientii sunt de acord si vor respecta aceste Termene si Conditii pentru orice utilizare a Cardului.
Pentru acces complet la toate beneficiile Programului, este necesara inscrierea Cardului in contul de Client. Inscrierea unui Card de fidelitate fizic poate fi efectuata pe un cont de Client existent sau pe un cont nou creat cu acest prilej, online, telefonic sau in magazine conform celor descrise mai jos. In cazul Clientilor care solicita un Card in magazinele participante si nu doresc sa isi inscrie Cardul pentru a fi asociat contului de Client, Cardul poate fi utilizat fara furnizarea de date cu caracter personal si nu va fi asociat Clientului (fiind anonim). In acest caz, Clientul va avea acces la reducerile exclusive de fidelitate acordate si la posibilitatea de a acumula bonusul de fidelitate, dar nu va avea acces la celelalte beneficii ale Cardului (utilizarea bonusurilor de fidelitate acumulate, punctele de fidelitate, vouchere de fidelitate si oferte personalizate).
Clientii au totodata posibilitatea de a opta pentru o inscriere digitala in Program. Inscrierea digitala presupune generarea unui Card virtual sau digitalizarea unui Card fizic in sectiunea dedicata Programului de fidelitate din cadrul contului de Client care poate fi accesat de pe www.auchan.ro sau pe aplicatia mobila Auchan. În cazul inscrierii digitale in Program, Cardul va fi intotdeauna asociat Clientului si datelor cu caracter personal furnizate de Client. Detalii despre modul in care Auchan prelucreaza datele cu caracter personal ale Clientilor inscrisi in Program sunt disponibile in documentul anexat acestor Termene si Conditii - Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientilor inscrisi in Program.

Contul Clientului poate fi creat :
-de catre Client insusi pe www.auchan.ro sau pe aplicatia mobila Auchan, datele necesar a fi furnizate de Client fiind nume si prenume, data nasterii, o adresa de email valida, parola si, optional, numarul de telefon.
-prin apel telefonic la Serviciul Clienti 0219141, datele solicitate pentru inscriere fiind nume si prenume, data nasterii, numar de telefon si/sau adresa de email.
-in cadrul hipermarketurilor si supermarketurilor Auchan participante, prin completarea formularului fizic de inregistrare urmata de inrolare in Contul de Client, asistata la Serviciul Clienti. In cazul acesta, datele solicitate pentru inscriere fiind nume si prenume, data nasterii, numar de telefon si, optional, poate fi completata si adresa de email pentru a putea fi folosita pentru a comunica cu Clientul.
In cazul tuturor modalitatilor de inscriere in Program, pot fi solicitate cu titlu optional alte informatii: formula de adresare si adresa de domiciliu, care pot fi ulterior utilizate in vederea generarii de oferte personalizate pentru detinatorul de Card care a comunicat aceste informatii catre Auchan si care si-a exprimat consimtamantul pentru primirea de oferte personalizate.
Odata efectuata inscrierea in Programul de fidelitate MyCLUB Auchan, orice interactiune a Clientului cu Auchan va fi atribuita contului acestuia. Interactiuni ale Clientului cu Auchan pot fi, dar nu sunt expres limitate la achizitii din punctele de vanzare fizice Auchan participante la care este prezentat Cardul de fidelitate, comenzi online, interactiuni cu reprezentantii Auchan legate de Card și de Program, produse favorite, magazin favorit, solicitări legate de facturi fiscale, garanții bunuri, liste de cumpărături, etc).
Vor fi atribuite contului de Client si interactiunile sau tranzactiile efectuate de terti care au avut acces la contul sau Cardul de fidelitate al Clientului ca urmare a nerespectarii de catre Client a obligațiilor sale.
In cazul Clientilor care au detinut un buletin aniversar in cadrul campaniei „Marea Aniversare Auchan #14” ce a fost inscris in contul de Client, acestia nu vor trebui sa solicite un nou Card si nici sa introduca inca odata datele cu caracter personal aferente, il vor putea folosi drept card de fidelitate MyCLUB Auchan, in conformitate cu aceste Termene si Conditii.

3. CARDUL DE FIDELITATE AUCHAN
Fiecare persoana poate fi posesorul unui singur Card de fidelitate Auchan, indiferent de tipul Cardului, de magazinul Auchan in care s-a inregistrat sau canalul prin care a fost efectuata inscrierea (magazin, call center, www.auchan.ro. Aplicatia mobila Auchan). Prin urmare, nu va fi posibila inregistrarea mai multor Carduri de fidelitate pentru aceeasi persoana, cu aceeasi adresa de email si / sau acelasi numar de telefon. In cazul Cardurilor anonime, Clientii vor solicita un singur Card, iar in acest fel Clientii vor contribui la protectia mediului inconjurator pentru a evita utilizarea excesiva a materialelor din care sunt confectionate Cardurile de fidelitate fizice disponibile in magazine. Cardul de fidelitate Auchan poate avea format fizic sau digital si se emite pe loc la cererea Clientului.
Cardul de fidelitate Auchan este oferit gratuit Clientilor, indiferent de forma de emitere a acestuia (fizic sau digital).

3.1 Cardul de fidelitate fizic poate fi obtinut din magazinele participante Auchan, dar pentru accesarea completa a beneficiilor acordate in Program, Clientul trebuie sa inscrie Cardul in contul de Client (inrolarea Clientului). Odata inrolat, Clientul isi poate digitaliza Cardul fizic in sectiunea dedicata Programului de fidelitate din contul de Client ce poate fi accesata atat pe www.auchan.ro, cat si in aplicatia mobila Auchan.
Cardul de fidelitate fizic poate fi utilizat atat in mod anonim, cat si in mod de Card inrolat asociat unui Client.
3.1.1. Cardul anonim - Cardul este utilizat in mod anonim atunci cand Clientul posesor al Cardului nu a comunicat catre Auchan datele sale cu caracter personal si nu a efectuat nici inscrierea Cardului pe contul sau de Client intr-una dintre modalitatile prezentate mai sus in sectiunea 2 din Termene si Conditii.
Utilizarea anonima ii asigura un acces limitat Clientului la ofertele si avantajele Programului de fidelitate. Utilizarea anonima nu acorda acces la oferte personalizate, nu permite utilizarea Bonusului de fidelitate acumulat pe Card, a punctelor de fidelitate si voucherelor de fidelitate. Acestea vor putea fi accesate doar de pe un Card activ asociat unui Client inregistrat. Cardul activ anonim permite accesarea reducerilor exclusive de fidelitate si acumularea de bonus de fidelitate.
Doar Cardul de fidelitate fizic va putea fi utilizat in mod anonim.
Cardul digital presupune generarea acestuia din contul de Client, astfel ca orice Card digital sau digitalizat va putea fi folosit doar ca urmare a inregistrarii sale si a furnizarii datelor cu caracter personal ale Clientului posesor.
3.1.2. Card inrolat – este Cardul de fidelitate pentru care posesorul a solicitat sau a efectuat inregistrarea Cardului pe un cont de Client Auchan. Contul de Client pe care este declarat Cardul poate fi unul existent inainte de emiterea Cardului, dar poate fi creat si odata cu emiterea Cardului prin furnizarea datelor cu caracter personal solicitate la inregistrare. Acest tip de Card acorda acces integral Clientului la beneficiile incluse in Programul de fidelitate.
O situatie particulara este aceea a ofertelor personalizate, oferte care vor putea fi generate si comunicate doar Clientilor care au un Card inrolat care isi exprima consimtamantul pentru utilizarea datelor cu caracter personal pentru analiza istoricului sau de cumparaturi in vederea primirii de oferte personalizate. Ofertele vor putea fi transmise pe email sau prin SMS, in functie de optiunea selectata de Client. Acest consimtamant poate fi retras sau modificat oricand, atat de catre Client insusi in cadrul contului de Client, sectiunea date personale (Clientul are posibilitatea atat de a schimba canalul de comunicare prin care sa ii fie comunicate ofertele personalizate, cat si optiunea de a solicita încetarea transmiterii ofertelor personalizare), cat si prin solicitare transmisa catre Serviciul Clienti Auchan prin apel la 0219141, prin email pe contact@auchan.ro sau prin utilizarea formularului de contact de pe www.auchan.ro.
In cazul in care Clientul nu opteaza pentru prelucrarea datelor privind utilizarea istoricului de cumparaturi in vederea crearii unui profil, sau in cazul in care Clientul isi retrage acordul, transmiterea de oferte individuale personalizate nu va mai putea fi posibila. Clientul pastreaza accesul la beneficiile acordate prin utilizarea Cardului inrolat, dar nu ii vor fi comunicate prin email sau sms ofertele personalizate.

3.2 Cardul de fidelitate digital poate fi generat accesand sectiunea de inrolare si generare Card disponibila pe www.auchan.ro si in aplicatia mobila Auchan. Acesta va fi intotdeauna un Card asociat Clientului si datelor cu caracter personal furnizate de catre Client.
Clientul poate fi identificat in baza numarului de telefon, la casa de marcat, pentru a beneficia de toate avantajele programului de fidelitate MyCLUB Auchan, doar daca numarul sau de telefon este asociat Contului de client Auchan.

4. STATUSUL CARDULUI DE FIDELITATE
Un Card de fidelitate Auchan poate avea diferite statusuri :activ, suspendat sau inchis.
Cardul activ este un Card de fidelitate care a fost utilizat cel putin la efectuarea unei achizitii de produse. Activarea Cardului are loc automat la momentul utilizarii pentru prima achiziție de produse. Un Card activ poate fi utilizat fie in mod anonim, fie dupa ce el a fost asociat unui Client identificat care a inscris Cardul unui cont de Client.
Cardul suspendat este un Card de fidelitate inchis temporar de Auchan, fie la solicitarea Clientului, fie prin decizie unilaterala Auchan, pentru incalcarea de catre Client a prezentelor Termene si Conditii.
Clientul poate solicita suspendarea Cardului catre reprezentantii Auchan prin call center la Serviciul Clienti (apel la 0219141), prin email la contact@auchan.ro, prin mesaj transmis prin chat sau formularul de contact de site-ul www.auchan.ro sau verbal angajatilor din punctele destinate Serviciului de Clienti din hypermarketurile Auchan participante.
Clientul poate solicita suspendarea in cazul pierderii, furtului, nefunctionarii sau suspiciunii de utilizare neautorizata a Cardului sau.
Auchan poate decide suspendarea Cardului in cazul unei suspiciuni de utilizare frauduloasa a Cardului inclusiv prin nerespectarea acestor Termene si Conditii, pana la momentul finalizarii analizei legate de utilizarea frauduloasa, suspendarea urmand sa fie adusa prompt la cunostinta Clientului posesor al Cardului de fidelitate suspendat.
Fiind vorba despre o masura temporara, Auchan poate efectua reactivarea Cardului prin reprezentantii Serviciul Clienti. In cazul in care Cardul a fost inregistrat de Client si asociat contului sau, toate informatiile si beneficiile asociate Cardului vor fi in continuare disponibile la reactivarea Cardului sau la emiterea unui Card nou in caz de furt sau nefunctionarea Cardului vechi.
Cardul suspendat nu permite accesarea beneficiilor Programului.
Cardul inchis este Cardul care a fost inchis la solicitarea Clientului (atunci cand nu mai doreste sa il foloseasca) sau din initiativa Auchan. Auchan poate decide inchiderea unui Card atunci cand decide incetarea Programului de fidelitate sau cand a constatat ca respectivul Card a fost utilizat fraudulos de catre Client. Utilizarea frauduloasa presupune utilizarea Cardului fara respectarea acestor Termene si Conditii sau orice tentativa de fraudare a sistemului de functionare a Cardului.
Un Card inchis nu poate fi reactivat, iar codul de Card inchis nu va putea fi refolosit pentru alocarea in alt cont de Client.
Odata cu inchiderea Cardului, Clientul detinator al acestuia pierde definitiv toate beneficiile de pe Card, precum si accesul la alte mecanisme de fidelizare derulate in cadrul Programului.
Bonusul de fidelitate, voucherele de fidelitate si punctele de fidelitate acumulate pe Cardul inchis se vor pierde definitiv, fara posibilitatea realocarii pe un nou Card sau catre un alt Client.
De asemenea, achizitiile efectuate in trecut cu prezentarea Cardului de fidelitate vor fi anonimizate odata cu inchiderea Cardului, nemaiputand fi ulterior asociate contului de Client care le-a generat.
Inchiderea Cardului de fidelitate nu presupune si stergerea automata a datelor cu caracter personal ale Clientului din baza de Clienti Auchan, acestea fiind pastrate conform celor prezentate in documentul anexat acestor Termene si Conditii - Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientilor inscrisi in Program.

5. MODUL DE FUNCTIONARE A PROGRAMULUI DE FIDELITATE
Pentru a putea beneficia de Program, Clientii trebuie sa scaneze Cardul de fidelitate la casele de marcat din cadrul magazinelor Auchan, oricand inainte de plata produselor. Cardul va fi prezentat personalului Auchan de la casele de marcat care va scana Cardul sau va introduce manual codul de Card daca pentru orice motive, scanarea nu functioneaza. In cazul caselor rapide, a caselor expres si a modalitatilor automate de scanare si plata, clientul va scana el insusi cardul de fidelitate sau va putea introduce manual codul cardului dupa apasarea butonului explicit indicat pe ecranul casei de marcat
Programul de fidelitate Auchan le ofera Clientilor inrolati acces la o gama variata de avantaje: reduceri exclusive, bonusuri ce pot fi utilizate la achizitii ulterioare, puncte de fidelitate, vouchere de fidelitate si oferte personalizate. Clientii care vor utiliza un card anonim vor beneficia doar de reducerile descrise la sectiunea 5.1 de mai jos. Doar clientii care au card de fidelitate inrolat beneficiaza de celelalte beneficii (voucher, bonus).
Suma beneficiilor de fidelitate (reduceri, bonus, vouchere) acordate la o achizitie nu poate depasi valoarea produselor achizitionate. In cazul in care este achizitionat un singur produs, suma beneficiilor de fidelitate acordate pentru acesta nu poate depasi pretul sau.

5.1. Reduceri exclusive de fidelitate
Reducerile exclusive sunt reduceri comerciale destinate tuturor Clientilor care detin un Card de fidelitate Auchan, fie el de format fizic sau de format digital, Card anonim sau inrolat.
Reducerile exclusive pot fi de valoare procentuala, dar si de valoare fixa, pot fi aplicate la valoarea totala a cosului de cumparaturi sau doar pentru anumite produse participante la campaniile de fidelitate organizate de catre Auchan la momentul utilizarii Cardului.
Indiferent de tipul de reducere de fidelitate aplicata, Auchan nu va acorda reducere la produsele din tutun avand un pret maximal de comercializare stabilit in conditiile legii. De asemenea, in cazul in care cosul de cumparaturi include produse la care sunt aplicate ecotaxa, taxe verzi, garantii din sistemul de Garantie-Returnare, valoarea depozitului corespunzator bateriilor sau acumulatorilor auto sau alte elemente similare, Auchan nu va acorda reducere la valoarea integrala a cosului de cumparaturi, ci la valoarea cosului din care a fost scazuta contravaloarea elementelor mentionate anterior.
Reducerile exclusive vor putea fi acordate si prin intermediul unor oferte de tipul multiprodus (oferta la achizitia unui anumit numar de produse), care vor fi explicit comunicate de Auchan Clientilor inscrisi in Programul de fidelitate.
Aceste oferte exclusive vor fi semnalizate la raft in magazinele participante prin etichete si semnalistica dedicata Programului de fidelitate Auchan, dar vor putea fi consultate si pe www.auchan.ro si in aplicatia mobila Auchan, prin semnalistica digitala in pagina de produs.
In cazul in care Clientul care a utilizat Cardul de fidelitate doreste sa returneze un produs pentru care a beneficiat de o reducere exclusiva per produs acordata pe baza Cardului de fidelitate, indiferent de motivul de retur, valoarea returnata va fi egala cu valoarea efectiv platita in urma reducerii exclusive aplicate.
In cazul in care Clientul care a utilizat Cardul de fidelitate doreste sa returneze un produs pentru care a beneficiat de o reducere exclusiva pe baza Cardului intr-o oferta multiprodus, Clientul trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
● daca produsele au fost achizitionate online (pe site sau in aplicatia mobila) si Clientul doreste returnarea in baza dreptului de retragere in perioada de 14 zile prevazuta de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2014, Clientul are obligatia sa returneze intreaga oferta (toate produsele ce au fost incluse in oferta multiprodus), iar valoarea returnata va fi egala cu valoarea efectiv platita in urma reducerii exclusive acordate.
● daca produsele au fost achizitionate din magazin si Clientul doreste returnarea, Clientul are obligatia sa returneze intreaga oferta (toate produsele ce au fost incluse in oferta multiprodus), iar valoarea returnata va fi egala cu valoarea efectiv platita in urma reducerii exclusive acordate.
● daca produsele au fost achizitionate online sau din magazin (pe site sau in aplicatia mobila) si Clientul doreste returnarea din motive de neconformitate, daca doar unul dintre produsele din oferta prezinta deficiente pentru care inlocuirea produsului nu este posibila, Clientul va returna doar respectivul produs, iar valoarea returnata va fi valoarea unui produs dintre cele ce au fost incluse in oferta multiprodus. Daca ambele sau mai multe dintre produsele respective prezinta deficiente ce nu pot fi remediate de Auchan/inlocuirea produselor nu este posibila, Clientul va returna doar respectivele produse, iar valoarea returnata va fi valoarea echivalenta acelor produse, fara insa a depasi valoarea totala efectiv platita de Client in urma reducerii exclusive acordate.
● reducerile imediate de fidelitate se acorda si Clientilor care se identifica la casa in baza numarului de telefon asociat contului de client Auchan

5.2. Bonusul de fidelitate
Bonusul de fidelitate Auchan este o recompensa acordata Clientilor fideli Auchan si acumulata pe Cardul de fidelitate. Bonusul acumulat pe Cardul de fidelitate va putea fi folosit de Clientii care au un Card inscris in contul de Client la achizitii viitoare, iar utilizarea acestuia va genera acordarea unei reduceri comerciale Clientului.
Bonusul de fidelitate are valabilitate limitata si va expira pentru toti Clientii la data de 1 martie a anului urmator celui in care a fost acumulat. Astfel, Bonusul acumulat in perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023 va expira la data de 1 martie 2024.
Valoarea bonusului acumulat pentru fiecare tranzactie, dar si a Bonusului total acumulat in cont va putea fi oricand consultata de Client pe bonul fiscal emis pentru o achizitie facuta prin prezentarea Cardului de fidelitate.
Totodata, Clientul va putea verifica oricand valoarea bonusului acumulat pe Card daca acceseaza sectiunea My CLUB Auchan » din cadrul Contul meu ce poate fi accesat pe www.auchan.ro si in aplicatia mobila Auchan.
Auchan isi rezerva dreptul de a sista oricand fie posibilitatea de acumulare de bonus, fie cea de utilizare a lui, fie ambele, cu notificare prealabila a Clientilor inscrisi in Programul de fidelitate. Sistarea definitiva sau temporara a dreptului de a utiliza bonusul poate fi facuta de catre Auchan daca are loc incetarea acestui Program de fidelitate sau daca are loc suspendarea sau inchiderea Cardului conform celor indicate in sectiunea 4 de mai sus

5.2.1. Acumularea de Bonus pe Cardul de fidelitate Auchan
Cardul de fidelitate va fi alimentat cu bonus pe masura ce Clientul achizitioneaza produse participante la promotiile prin care se acorda acest tip de beneficiu.
Produsele care permit acumularea de bonus vor fi semnalizate la raft sau in pagina de produs de pe www.auchan.ro sau din aplicatia mobila Auchan. Valoarea bonusului va fi exprimata in lei si va fi evidentiata pe bonul fiscal sau in detaliile comenzii online.
Auchan poate organiza diferite campanii, promotii sau operatiuni speciale prin care toti Clientii inregistrati sau anumite segmente de Clienti care si-au exprimat consimtamantul pentru primirea de oferte personalizate vor putea acumula bonus suplimentar. Toate acestea actiuni de recompensa suplimentara vor fi comunicate Clientilor care detin Card si care se califica pentru acordarea promotiei, prin afisare in magazine, in site si in aplicatia mobila, cat si prin newsletter pe email, sms sau push notifications Clientilor care si-au dat consimtamantul sa primeasca astfel de comunicari/notificari.
Bonusul suplimentar acordat in astfel de campanii poate fi oferit Clientului atat direct in contul Cardului sau de fidelitate, cat si sub forma de vouchere.
Auchan poate organiza campanii de acumulare de bonus de fidelitate pentru anumite produse, pentru anumite categorii de produse sau pentru valoarea totala a cosului de cumparaturi. Campaniile pot presupune acumulare de bonus ca procent din pretul platit pentru produsele participante sau acumulare ca valoare fixa. Campaniile de acumulare de bonus se vor desfasura pe anumite perioade determinate de timp comunicate in prelabil de catre Auchan atat prin afisare in magazine, in site si in aplicatia mobila, cat si prin newsletter pe email, sms sau push notifications Clientilor care au acceptat sa primeasca astfel de comunicari/notificari.
Auchan isi rezerva dreptul de a limita numarul de participari la anumite campanii ; limitarea va fi adusa la cunostinta Clientilor inrolati in cadrul Programului de fidelitate sau a celor din segmentele care se calificau pentru oferta respectiva. Astfel Auchan poate limita acumularea bonusului per Client, per numar de Clienti, per magazin, per zi sau in functie de numarul de articole cumparate.
Auchan isi rezerva dreptul de a face corectii de bonus atunci cand achizitia care a dus la acumularea bonusului este anulata, modificata sau prezinta suspiciune de frauda.
Bonusul acumulat de Client la fiecare achizitie din magazinele Auchan participante va fi comunciat detaliat Clientului pe bonul fiscal emis odata cu realizarea cumparaturilor.
Bonusul acumulat odata cu o achizitie efectuata utilizand site-ul de e-commerce Auchan sau aplicatia mobila va fi, de asemenea, afisat in detaliile comenzilor online.
In cazul returului unui produs care a declansat acumularea de bonus, indiferent de motivul de retur, bonusul aferent acestui produs se anuleaza, daca nu a fost deja utilizat in integralitate. In cazul in care Clientul a utilizat bonusul in perioada cuprinsa de la acumularea acestuia si returul produsului, atunci acestuia i se va retine valoarea bonusului din pretul de achizite al produsului care a declansat acumularea de bonus si care trebuie sa ii fie restituit. Bonusul nu va fi insa anulat daca produsul prezinta defecte sau neconformitati si este inlocuit sau reparat de catre Auchan. Retragerea bonusului din contul Clientului se va realiza si in cazul anularii totale sau partiale a unei achizitii care a declansat acumularea de bonus.
Clientii care au utilizat un Card anonim si au acumulat bonus de fidelitate pe acesta si care efectueaza ulterior inregistrarea Cardului in contul de Client, vor beneficia in continuare de intregul bonus de fidelitate acumulat pana la acel moment si, incepand cu data inregistrarii Cardului, vor putea utiliza bonusul in conformitate cu cele de mai jos.

5.2.2. Utilizarea Bonusului
Bonusul acumulat pe Cardul de fidelitate Auchan va putea fi folosit ca reducere comerciala acordata pentru cumparaturi cu Cardul de fidelitate Auchan la achizitii viitoare. Valoarea bonusului exprimata in lei reprezinta echivalentul valorii ce va fi redusa din suma datorata de Client la achizitiile efectuate.
Pentru a beneficia de acest avantaj, Clientul este obligat sa ofere spre scanare Cardul de fidelitate la casele de marcat, oricand inainte de plata produselor sau sa se identifice in baza numarului de telefon asociat contului sau de client.
Bonusul va putea fi folosit dupa 24 de ore de la momentul acumularii sale pe Card. Astfel, un bonus de 1 leu acumulat in data de 7 aprilie 2023 va putea fi folosit doar dupa 24 de ore, adica incepand cu data de 8 aprilie 2023, dupa trecere efectiva celor 24 de ore de la data achizitiei.
Bonusul de fidelitate nu va putea fi folosit ca reducere pentru achitarea unor produse precum produsele din tutun, pentru taxele verzi sau ecotaxe, garantii din sistemul de Garantie-Returnare, valoarea depozitului corespunzator bateriilor sau acumulatorilor auto sau alte elemente similare.
Bonusul nu va putea fi folosit incepand cu data de 1 martie a anului urmator acumularii sale; de altfel, ulterior datei de expirare (ultima zi a lunii februarie a anului urmator acumularii sale), bonusul nu va mai fi disponibil pe cardul Clientului, soldul acestuia fiind resetat automat dupa data expirarii.
Clientul poate alege daca la o anumita achizitie foloseste bonusul de pe Cardul de fidelitate si poate decide daca foloseste integral sau partial valoarea bonusului valid de pe Cardul sau. Cu toate acestea, Clientul nu poate utiliza la o achizitie o valoare de bonus mai mare decat valoarea cosului de cumparaturi din care au fost in prealabil scazute si alte reduceri.
Bonusul de fidelitate nu poate fi transformat in numerar si nici nu poate fi transferat nici altui Client Auchan, nici pe un alt tip de card al aceluiasi Client.
Utilizarea bonusului va aplica automat o reducere in dreptul produselor. Pentru bonurile fiscale care contin mai multe produse, bonusul se va imparti in reduceri de pondere egala cu ponderea pretului produselor in totalul bonului fiscal.
Utilizarea bonusului va genera automat o linie de reducere pe bonul fiscal, linie identificata cu titlul « utilizare bonus fidelitate ».
In cazul in care Clientul care a utilizat Cardul de fidelitate doreste sa returneze un produs pentru care a beneficiat de o reducere prin utilizarea bonusului acumulat in contul sau de fidelitate, indiferent de motivul de retur, valoarea returnata va fi egala cu valoarea efectiv platita in urma reducerii aplicate. De asemenea, bonusul utilizat va fi realocat in contul de fidelitate al clientului.
Bonusul de fidelitate nu poate fi utilizat pentru tranzactii la care Clientul se identifica doar in baza numarului de telefon, la casa de marcat. Pentru utilizarea bonusului, este necesara scanarea Cardului MyCLUB Auchan – fizic sau digital.

5.3. Puncte de fidelitate
Programul de fidelitate Auchan le da posibilitatea Clientilor fideli de a acumula puncte de fidelitate Auchan, Punctele de fidelitate nu pot fi transformate in bonus si nici in alte tipuri de reduceri sau in numerar. Nivelul de puncte de fidelitate acumulate va declansa acordarea de alte beneficii Clientilor inscrisi in Program; astfel de beneficii pot fi vouchere, gratuitati, accesul la exclusivitati sau calificarea in concursuri atractive dedicate in exclusivitate detinatorilor de Card. Punctele de fidelitate nu pot fi transferate nici altui Client Auchan, nici pe un alt tip de card al aceluiasi Client.
Acumularea de puncte de fidelitate este declansata de achizitiile efectuate de Clienti prin prezentarea Cardului de fidelitate la casele de marcat din magazinele Auchan participante sau de comenzile plasate pe www.auchan.ro sau in aplicatia mobila Auchan de pe contul clientului pe care are atasat cardul de fidelitate..
Punctele de fidelitate acumulate expira in 12 luni din momentul inrolarii Clientului in Program prin inscrierea Cardului in contul de Client. Auchan isi rezerva dreptul de a prelungi sau scurta valabilitatea punctelor de fidelitate cu conditia informarii clientilor cu privire la noua data de expirare prin intermediul informatiei prezentate pe bonul fiscal, in aplicatia Auchan. La cererea clientului, personalul de la Serviciul clienti din magazine sau din call center (021-9141) poate comunica data de expirare a punctelor de fidelitate.
Acumularea de puncte de fidelitate are loc in modul următor:

 • Clientul primeste 1 punct de fidelitate pentru fiecare 10 lei cheltuiti.
 • Nu se aplica regula rotunjirii pentru acumularea de puncte de fidelitate. Spre exemplu, Clientul va primi tot 5 puncte pentru o achizitie de 50 de lei, de 51 de lei sau de 59 de lei.
 • Clientul primeste 1 punct de fidelitate si pentru fiecare vizita urmata de o achizitie in orice magazin Auchan (fizic sau online) in limita a maxim 3 tranzactii pe zi, cate 1 pe tip de magazin (hipermarket, supermarket, MyAuchan cu exceptia celor din statiile Petrom).
 • Clientul poate primi puncte de fidelitate si pentru diferite campanii sau actiuni pe care Auchan le deruleaza in cadrul Programului de fidelitate, actiuni care vor fi aduse la cunostinta Clientilor inrolati prin afișarea in magazine, in site sau in aplicația mobila, cat si prin newsletter pe email, sms sau push notifications Clientilor care au acceptat sa primeasca astfel de comunicari/notificari. Astfel de actiuni sau campanii pot fi legate de anumite produse sau categorii de produse, pot fi legate de diferite evenimente din viata Clientului, de anumite operatiuni comerciale derulate in magazinele Auchan sau de operatiuni de administrare a conturilor de Clienti fideli Auchan.
  In functie de numarul de puncte de fidelitate acumulate pe cardul MyCLUB Auchan, Clientii vor primi vouchere de fidelitate dupa cum urmeaza:
 • un voucher de 20 de lei generat la prima achizitie online sau in magazinele Auchan participante efectuata prin utilizarea cardului MyCLUB Auchan dupa acumularea a 200 de puncte de fidelitate
 • un voucher de 30 de lei generat la prima achizitie online sau in magazinele Auchan participante efectuata prin utilizarea cardului MyCLUB Auchan dupa acumularea a 1000 de puncte de fidelitate
 • un voucher de 50 de lei generat la prima achizitie online sau in magazinele Auchan participante efectuata prin utilizarea cardului MyCLUB Auchan dupa acumularea a 2000 de puncte de fidelitate
  Voucherele de fidelitate pot fi utilizate dupa cum este mentionat la punctul 5.4. Vouchere de fidelitate, in prezentul document.
  Voucherele de fidelitate emise in functie de numarul de puncte de fidelitate acumulate sunt personalizate si pot fi folosite doar cu cardul de fidelitate pentru care au fost emise, nefiind transmisibile altui client. Voucherele emise pentru punctele de fidelitate sunt valabile timp de 30 de zile din momentul emiterii lor. Codul de bare al voucherului de fidelitate si valabilitatea voucherului sunt aduse la cunostinta clientului prin afisarea acestora in secțiunea vouchere din aplicatia mobila Auchan sau prin email, trimis catre orice Client, sau prin sms trimis catre Clientii care si-au dat acordul in mod expres pentru a primi comunicari de marketing. In cazul in care nu si-a dat acest acord, Clientul poate primi informatii despre numarul si perioada de valabilitate a voucherelor din contul de fidelitate, astfel: de la Serviciul Clienti din magazine sau apeland Call Center la 021.9141.
  In cazul returului unui produs care a declansat acumularea de puncte de fidelitate, indiferent de motivul de retur, numarul de puncte aferente produsului se anuleaza. Punctele de fidelitate nu vor fi insa anulate daca produsul prezinta defecte sau neconformitati si este inlocuit sau reparat de catre Auchan. Retragerea punctelor de fidelitate din contul Clientului se va realiza si in cazul anularii totale sau partiale a unei achizitii care a declansat acumularea de puncte de fidelitate.
  Punctele de fidelitate acumulate pentru fiecare tranzactie, dar si soldul Punctelor de fidelitate acumulate in cont vor putea fi oricand consultate de Client pe bonul fiscal emis pentru o achizitie facuta prin prezentarea Cardului de fidelitate.
  Totodata, Clientul va putea verifica oricand soldul Punctelor de fidelitate acumulate pe Card daca acceseaza sectiunea MyCLUB Auchan », din cadrul Contului sau, ce poate fi accesat pe www.auchan.ro si in aplicatia mobila Auchan.

5.4. Vouchere de fidelitate
Voucherele de fidelitate sunt un beneficiu acordat Clientilor inscrisi in Programul de fidelitate care si-au inrolat Cardul in contul de Client si constau intr-o reducere comerciala sau modalitate de plata, in functie de modalitatea prin care au fost dobandite. Beneficiul va putea fi aplicat pentru achizitii viitoare, doar in baza scanarii cardului de fidelitate MyCLUB Auchan. Voucherele de fidelitate pot fi acordate pentru un anumit produs, o anumita categorie de produse sau pentru valoarea totala a cosului de cumparaturi, si vor fi valorificate in intregime pe o achizitie unica, diferenta de bani ramasa nevalorificata nu va putea fi utilizata ulterior si nici transformata in numerar. Voucherele de fidelitate nu pot fi transformate in numerar si nici nu pot fi transferate altui Client Auchan, nici pe un alt tip de card al aceluiasi Client. Indiferent de tipul de reducere de fidelitate aplicat, voucherele acordate nu acopera reduceri pentru achitarea unor produse precum produsele din tutun, pentru taxele verzi sau ecotaxe, valoarea depozitului corespunzator bateriilor sau acumulatorilor auto sau alte elemente similare. De asemenea, voucherele nu pot fi folosite ca modalitate de plata pentru achizitia unor produse precum produsele din tutun, pentru taxele verzi sau ecotaxe, garantii din sistemul de Garantie-Returnare, valoarea
depozitului corespunzator bateriilor sau acumulatorilor auto sau alte elemente similare. Auchan poate organiza diferite campanii de acordare vouchere de fidelitate, campanii care pot fi adresate fie tuturor Clientilor inscrisi in program, cat si anumitor segmente de Clienti care si-au exprimat consimtamantul pentru primirea de oferte personalizate. Totodata, voucherele pot fi generate si individual, pe fiecare cont de Client, voucherele individuale de fidelitate functionand ca promotii personalizate special concepute pentru Clientii fideli, care si-au exprimat consimtamantul pentru primirea de oferte personalizate . Voucherele de fidelitate vor avea un cod de identificare ce va fi adus la cunostinta Clientului fie prin email, sms, push notification, Clientilor care au acceptat sa primeasca astfel de comunicari/notificari, sau va putea fi vizualizat de Client in contul sau de Client de pe www.auchan.ro sau din aplicatia mobila Auchan. Codul voucherului va putea fi scanat de pe un ecran digital la casa de marcat sau pot fi introduse manual caracterele codului. Daca un Client care detine un Card fidelitate returneaza un produs pentru care a primit un voucher de fidelitate ce poate fi utilizat pentru achizitii ulterioare, respectivul voucher se anuleaza (daca nu au fost deja utilizat). Voucher-ul nu va fi insa anulat daca produsul prezinta defecte sau neconformitati si este inlocuit sau reparat de catre Auchan. In cazul in care Clientul care a utilizat Cardul de fidelitate doreste sa returneze un produs pentru care a beneficiat de o reducere in baza voucher-ului de fidelitate, indiferent de motivul de retur, valoarea returnata va fi egala cu valoarea efectiv platita in urma reducerii aplicate. Contravaloarea voucherului utilizat va fi restituita tot sub forma de voucher de fidelitate.

5.5. Timbrele de fidelitate in cadrul campaniilor de colectare active (collectibles)
Timbrele de Fidelitate reprezinta un beneficiu acordat clientilor persoane fizice inscrisi in Programul MyCLUB Auchan. Acest beneficiu consta in acumularea de timbre, care pot fi utilizate impreuna cu un voucher de fidelitate asociat pentru achizitionarea produselor participante la campaniile de colectare active.

Acumularea de timbre de fidelitate are loc la efectuarea de achizitii de catre clienti, fie prin prezentarea la casele de marcat din magazinele fizice Auchan participante a unui Card de Fidelitate activ si inrolat, fie prin plasarea pe www.auchan.ro de comenzi pentru care a fost aplicat un card de fidelitate MyCLUB Auchan. Timbrele de fidelitate nu vor fi acordate pentru plata produselor din categoria tabac sau a valorii aferente ecotaxelor, taxelor verzi, depozitului aferent bateriilor sau acumulatorilor auto sau pentru valoarea garanției Sistemului Garanție Returnare (SGR).

Membrii MyCLUB Auchan pot vizualiza timbrele de fidelitate in perioada de campanie, de fiecare data cand achizitioneaza produse si servicii participante (cu exceptia produselor din categoria tabac, ecotaxe, valoarea depozitului aferent bateriilor sau acumulatorilor auto, valoarea garanției Sistemului Garanție Returnare (SGR), taxa verde) din magazinele Auchan, fie pe bonul fiscal, fie in aplicatia mobila.

Clientii care detin cardul de fidelitate trebuie sa descarce Aplicatia Auchan din Google Play Store sau Apple App Store, sau din alte platforme/magazine digitale, în functie de sistemele de operare ale dispozitivelor lor pentru a avea vizibilitate asupra campaniei active.

Timbrele de fidelitate nu pot fi schimbate in bonusuri, reduceri de orice fel, numerar sau transferate altui client Auchan.

Timbrele de fidelitate acumulate expira la finalul campaniei si nu mai pot fi folosite ulterior. Auchan isi rezerva dreptul de a prelungi sau scurta valabilitatea timbrelor de fidelitate cu conditia informarii clientilor cu privire la noua data de expirare a acestora. Informarea clientilor se va face fie prin intermediul mentiunilor cuprinse pe bonul fiscal, fie in aplicatia Auchan. De asemenea, la cererea clientului, personalul de la Serviciul clienti din magazine sau din call center (021-9141) poate comunica data de expirare a timbrelor de fidelitate.

Acumularea de puncte de fidelitate are loc in modul următor:
Clientul primeste timbre de fidelitate pentru fiecare achizitie cu scanarea cardului de fidelitate. Timbrul este emis pentru suma achizitiilor dupa ce sunt scazute reducerile imediate, produsele din tabac, ecotaxe, valoarea depozitului aferent bateriilor sau acumulatorilor auto, valoarea garanției Sistemului Garanție Returnare (SGR), taxa verde si voucherele.
Clientul poate primi timbre de fidelitate si pentru diferite campanii sau actiuni pe care Auchan le deruleaza in perioada Campaniei de Collectibles , actiuni care vor fi aduse la cunostinta Clientilor prin afișarea in magazine, pe site sau in aplicația mobila, cat si prin newsletter pe email, sms sau push notifications, in cazul Clientilor care si-au dat consimtamantul cu privire la primirea unor astfel de comunicari/notificari.
La atingerea numarului de timbre stabilit conform regulamentului campaniei, clientii vor primi acces la vouchere de fidelitate special create pentru campanie. Aceste vouchere de fidelitate pot fi vizualizate in aplicatia mobila si utilizate doar cu cardul de fidelitate, pentru achizitionarea produselor participante în campania de colectare.

Codul voucherului va putea fi scanat de pe ecranul aplicatiei mobile la casa de marcat sau pot fi introduse manual caracterele codului de voucher.
Daca un Client care detine un Card fidelitate returneaza un produs din campania colectibles pentru care a folosit voucher de fidelitate in termenul legal (respectiv 14 zile de data achizitiei), returul va fi inregistrat, iar contravaloarea bunului ce va fi returnata va fi egala cu valoarea efectiv platita de catre client. In acest context, in contul de fidelitate se va modifica balanta si se vor restitui timbrele de fidelitate, astfel incat voucherul de fidelitate sa se deblocheze. Daca produsul prezinta defecte sau neconformitati, va fi avuta in vedere procedura de retur in caz de neconformitati. Astfel, in cazul in care bunul prezinta neconformitati, iar acestea au fost constatate si validate de catre persoanele autorizate de catre Auchan (inclusiv parteneri externi autorizati), vor fi dispuse urmatoarele masuri de remediere, dupa caz:
Daca neconformitatea produsului a fost constata in termen de 30 de zile de la data achizitiei, produsul este inlocuit de catre Auchan.
Daca neconformitatea produsului este adusa la cunostinta Auchan si este constata de catre acesta din urma incepand cu a 31-a zi de la data achizitiei, clientul are dreptul sa aleaga intre repararea sau inlocuirea produsului, iar numai in cazul in care niciuna dintre aceste masuri nu este posibila sau disponibila, Auchan poate dispune returnarea contravalorii produsului.
Măsurile corective (repararea/ inlocuirea) în caz de neconformitate se realizeaza intr-un termen rezonabil care nu poate depăşi 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate şi care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura şi complexitatea bunurilor, natura şi gravitatea neconformităţii şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii.

5.6. Limite accesare beneficii
Beneficiile de tip reduceri exclusive de fidelitate sau acumulare de bonus se acorda in limita accesarii de 12 ori a unei oferte / bon . De la a 13-a accesare se va aplica pretul de vanzare al produsului fără beneficiu. In cazul ofertelor pe un singur produs se aplica limita maxima de 12 buc/12 kg.
Beneficiile de tip multiprodus (gratuitate, reducere exclusiva de fidelitate, acumulare de bonus) se acordă la produsul cel mai ieftin din oferta respectivă.

6. EXONERARE DE RASPUNDERE
Auchan nu isi asuma raspunderea pentru datele incorect sau incomplet furnizate de catre Client la momentul inregistrarii in Programul de fidelitate.
Codul de bare aferent Cardurilor de fidelitate Auchan, Cardul de fidelitate emis si orice imagini, desene, sigle, logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale sau text de pe acesta sunt proprietatea Auchan, iar copierea, replicarea, printarea acestora sau utilizarea in alta modalitate decat conform acestor Termene si Conditii este interzisa.
Auchan are dreptul de a suspenda sau inchide orice Card de fidelitate Auchan al carui utilizator nu respecta Termenele si Conditiile de participare la Program. Suspendarea sau inchiderea Cardului va fi adusa la cunostinta Clientului prin e-mail și/sau telefon.
Auchan are dreptul sa suspende Cardul de fidelitate in cazul în care clientul incalca Termenele si Conditiile programului, fara notificarea prealabila a Clientului, urmand ca acesta sa fie notificat in cel mai scurt timp prin e-mail și/sau telefon. Auchan nu va raspunde pentru imposibilitatea accesarii anumitor oferte sau avantaje datorata culpei Clientului sau a unui tert. Cardul de fidelitate Auchan (indiferent de forma sa) nu este transmisibil, iar Auchan nu poate fi tinut raspunzator in cazul incalcarii, de catre Client, a interdictiei de transmitere a Cardului catre un tert sau pentru modul in care un astfel de tert utilizeaza Cardul dobandit, indiferent de modalitatea de dobandire.
Auchan nu raspunde pentru niciun fel de prejudicii suferite de Client in cazul utilizarii frauduloase a Cardului de fidelitate de catre acesta sau de catre un tert.
Auchan nu raspunde pentru imposibilitatea utilizarii Cardului de catre Clienti pe perioada in care aceste este suspendat sau pe perioada in care sunt efectuate intretineri sau reparatii tehnice la sistemul de utilizarea al Cardului.
Auchan nu isi asuma responsabilitatea pentru deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul Cardului de fidelitate sau pentru beneficiile nerealizate de catre Client ca urmare a deteriorarii, pierderii sau furtul acestuia.
Clientul se angajeaza sa aduca la cunostinta Serviciului Clienti Auchan toate aceste situatii, fie telefonic la numarul 021/9141, prin email la adresa contact@auchan.ro, prin formularul de contact de pe www.auchan.ro sau la oricare din punctele de Serviciul Clienti din magazinele participante Auchan.

Bonusul acumulat si neutilizat si punctele de fidelitate acumulate si neutilizate pana la data expirarii lor sau pana la data inchiderii Cardului de fidelitate vor fi anulate automat, fara notificare prealabila, fara indeplinirea niciunei formalitati si fara plata de catre Auchan a vreunei despagubiri.
Plangerile sau intrebarile legate de Programul de fidelitate Auchan pot fi inaintate de Client prin apel la 021/9141, email pe contact@auchan.ro sau mesaj trimis pe chat-ul sau pe formularul de contact de pe site-ul www.auchan.ro. Totodata, Clientul poate expune plangerile legate de Program si personalului din cadrul magazinelor Auchan participante.
Orice plangere referitoare la valoarea reducerilor de fidelitate acordate, valoarea bonusului acumulat sau utilizat, valoarea punctelor de fidelitate acumulate sau a voucherelor primite sau folosite poate fi primita si analizata corespunzator daca este insotita de bonul fiscal emis cu prilejul achizitiei in cauza.

7. CLAUZE FINALE
Aceste Termene si Condiții se completează cu termenele si conditiile disponibile pe site-ul www.auchan.ro si in aplicatia mobila Auchan pentru orice achizitie efectuata prin aceste medii online cu utilizarea Cardului de fidelitate precum si cu orice conditii sau termene de vanzare aplicabili in magazinele Auchan participante. De asemenea, acestea se completeaza si cu Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientilor inscrisi in Program anexata acestora.
Aceste Termene si Conditii si orice completari sau modificari ale acestora sunt guvernate de si interpretate in conformitate cu legile din Romania. Orice potentiale litigii dintre Auchan si Clienti legate de Programul de fidelitate vor fi solutionate de instantele de judecata competente din Romania.
Clientul declara ca a luat la cunostina si a acceptat si este de acord cu urmatoarele clauze din aceste Termene si Conditii: sectiunea 1 – conditi generale, paragraful legat de modificarea Programului, sectiunea 4. – statusul Cardului de fidelitate, paragrafele referitoare la suspendarea si inchiderea Cardurilor, sectiunea 5.2. – paragraful legat de sistarea bonusului de fidelitate, sectiunea 6 – exonerarea de raspundere si sectiunea 7 – legea aplicabila.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CLIENTILOR INSCRISI IN PROGRAM
Societatea, Auchan Romania SA, cu sediul social in Bucuresti, Strada Brașov, nr 25, camera 1, etaj 4, Sector 6, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/2731/2005, cod de inregistrare fiscala 17233051 („Auchan” sau „Societatea”), in calitate de operator, doreste sa va informeze despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in contextul Programului de fidelitate desfasurat de Societate.

 1. Scopul, categoriile de date si temeiurile prelucrarii
  Prezenta nota de informare se refera la calitatea dvs. de clienti ai Auchan si de Participanti in cadrul Programului de fidelitate. Auchan prelucreaza date cu caracter personal despre dvs. atunci cand va inscrieti Cardul de fidelitate in contul de Client. Atunci cand optati pentru varianta Cardului anonim, Auchan nu prelucreaza date cu caracter personal.
  Societatea prelucreaza datele cu caracter personal enumerate mai jos pentru urmatoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

Scop/Categorii de date Temei legal

 1. Scop: Pentru a organiza, desfasura si a va permite sa participati la Programul de fidelitate desfasurat de Auchan, inclusiv pentru depistarea si prevenirea tentativelor de utilizarea frauduloasa sau neconforma a Cardului de fidelitate.
  Categorii de date: numele si prenumele, data nasterii, numarul de telefon, adresa de email si parola (atunci cand va inscrieti pe www.auchan.ro sau in aplicatia mobila Auchan), codul Cardului de fidelitate (ID Card), numarul contului de fidelitate, statusul Cardului de fidelitate, informatii legate de comenzile si achizitiile efectuate, beneficiile si avantajele acumulate pe Card si orice alte date rezultate din utilizarea Cardului si interactiunile dvs. cu Auchan; prenumele clientului va fi imprimat si pe bonul fiscal emis la cumparaturile efectuate. Necesitatea de a executa contractul - Termenele si Conditiile Programului de fidelitate la care sunteti parte.

 2. Scop: Pentru a ne permite sa va raspundem la plangerile sau intrebarile legate de Programul de fidelitate.
  Categorii de date: numele si prenumele, adresa de e-mail, in cazul in care solicitati un raspuns la domiciliu poate fi prelucrata si adresa de corespondenta, numarul de telefon, codul Cardului de fidelitate (ID Card), daca este cazul si orice alte informatii sau detalii pe care ni le puteti furniza in corespondenta; in cazul in care utilizati Interesul legitim al Auchan de a mentine o buna relatie cu clientii sai prin furnizarea de raspunsuri la orice intrebari, sugestii, cereri sau reclamatii. serviciile de call center Serviciul Clienti, Auchan va prelucra si vocea dvs. precum si orice alte informatii pe care decideti sa la transmiteti in convorbire.

 3. Scop: Transmiterea de informatii sau comunicari cu caracter promotional si publicitar (marketing direct) pentru a va informa cu privire la ofertele, campaniile, produsele si beneficiile acordate de Auchan. Aceste comunicari pot fi transmise prin posta electronica
  (email), prin telefon (SMS), sau push notifications, conform optiunilor dumneavoastra. Categorii de date: nume si prenume, adresa de email, numarul de telefon, istoricul de cumparaturi, beneficiile si avantajele acumulate pe Card si orice alte date rezultate din utilizarea Cardului, precum si orice alte date furnizate de catre dvs. in mod voluntar, atunci cand va exprimati acordul pentru prelucrarea datelor pentru primirea de oferte personalizate Consimtamant.

 4. Colectarea datelor cu caracter personal
  Societatea a colectat datele dvs. cu caracter personal pe care dvs. ni le-ati furnizat in mod direct in cardul interactiunilor avute cu Auchan, sau pe care noi le-am observat in legatura cu utilizarea Cardului de fidelitate de catre dvs.

 5. Destinatarii datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal pe care le dezvaluim furnizorilor nostri se limiteaza la informatiile minime despre datele cu caracter personal, care sunt necesare pentru a furniza respectivele servicii si le solicitam acestora sa nu foloseasca date cu caracter personal in niciun alt scop. Facem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram pastreaza datele dvs. cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate. Entitatile carora este posibil sa le dezvaluim date cu caracter personal sunt:
  a) pentru a va raspunde la plangerile sau intrebarile legate de Programul de fidelitate este posibil sa transmitem datele dvs. cu caracter personal catre furnizorii nostri de servicii de call center situati in Romania. Acestia au fost selectati de Auchan, iar conditiile contractuale prevad conformitatea cu prevederile GDPR;
  b) pentru gestionarea bazelor de date pentru marketing direct, datele cu caracter personal sunt incarcate in aplicatia Grupului Auchan si pot fi dezvaluite furnizorului acestei aplicații, care este contractat de catre Auchan Retail International si care respecta prevederile GDPR;
  c) pentru comunicari de tip marketing direct, este de asemenea posibil sa transmitem datele cu caracter personal catre agentiile de publicitate si marketing care desfasoara in numele nostru activitatile de comunicare, si care au sediul in Romania sau in spatiul Uniunii Europene, exclusiv cu respectarea prevederilor GDPR;
  Unele dintre entitatile catre care dezvaluim datele dvs. cu caracter personal sunt terte parti care nu vor prelucra datele cu caracter personal, dar ar putea avea acces la acestea atunci cand isi indeplinesc atributiunile ce le revin sau atunci cand interactioneaza cu noi, cum ar fi companii de mentenanta tehnica, auditori financiari sau juridici.
  Este posibil ca Auchan sa comunice datele dvs. cu caracter personal altor entitati din grupul Auchan, in scopurile prelucrarii de mai sus, respectiv catre Auchan Retail Franta care isi desfasoara activitatea in Franta. Acestea vor respecta instructiunile noastre in ceea ce priveste prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Pentru mai multe informatii referitoare la grupul Auchan, va rugam sa vizitati site-ul https://www.auchan-retail.com/en/
  De asemenea, Auchan ar putea fie nevoita sa transfere date cu caracter personal catre terte parti (i) atunci cand primim solicitarea din partea unei autoritati judiciare sau a unei autoritati publice, unor auditori sau unor instituții competente sa desfasoare verificari asupra activitatii sau activelor Societatii, conform normelor legale aplicabile; aceste autoritati sau institutii publice pot fi Politia Romana, instantele de judecata, ANSPDCP, ANAF, notarii publici, executori judecatoresti etc., (ii) pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Societatii noastre sau ale altei entitati sau persoane, putem divulga datele catre avocați sau mediatori, (iii) cumparatori terti, in masura in care activitatea Societatii ar putea fi (total sau partial) transferata, iar datele cu caracter personal ale persoanelor vizate ar face parte din activele reprezentand obiectul tranzactiei.
  Auchan asigura confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal in timpul transferului acestora catre destinatarii anterior mentionati.

6.Transferul datelor cu caracter personal in strainatate
In contextul indeplinirii operatiunilor descrise mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate in strainatate doar catre state din Uniunea Europeana („UE”) sau Spatiul Economic European („SEE”).
Va informam prin prezenta ca orice transfer realizat de Societate intr-un stat membru UE sau SEE va respecta cerintele legale prevazute in Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679.

7.Durata prelucrarii
Auchan pastrează datele dvs. cu caracter personal in conformitate cu perioadele de pastrare impuse de legile si regulamentele aplicabile, in special in vederea desfasurarii activitatilor sale si nu pastreaza datele cu caracter personal mai mult decat este necesar in raport cu scopurile pentru care au fost colectate. In cazul in care Societatea va stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele dvs. cu caracter personal in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator in acest sens.
În special, Auchan poate stoca datele dvs. cu caracter personal pe urmatoarele perioade:

Scop Durata

 1. Pentru a organiza, desfasura si a va permite sa participati la Programul de fidelitate desfasurat de Auchan, inclusiv pentru depistarea si prevenirea tentativelor de utilizarea frauduloasa sau neconforma a Cardului de fidelitate. Pe durata Programului de fidelitate precum si pe perioada necesara protejarii drepturilor Societatii, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv termenul de prescriptie si perioadele de stocare prevazute de legislatia fiscala.

 2. Pentru a ne permite sa va raspundem la plangerile sau intrebarile legate de Programul de fidelitate.
  Pe durata necesara prelucrarii si emiterii unui raspuns la solicitarea dvs. si pe o durata de 2 ani, cu precizarea ca aceasta se poate prelungi daca este necesara protejarii drepturilor Societatii, tinand cont de legea aplicabila, inclusiv de termenul de prescriptie, respectiv pe o durata estimata la 3 ani. Datele cu caracter personal colectate prin intermediul serviciilor de call center vor fi stocate pe o perioada de 1 an de la ultima comunicare efectuată intre dvs. si Auchan, cu precizarea ca aceasta se poate prelungi daca este necesara protejarii drepturilor Societatii, tinand cont de legea aplicabila, inclusiv de termenul de prescriptie, respectiv pe o durata estimata la 3 ani.

 3. Transmiterea de informatii sau comunicari cu caracter promotional si publicitar (marketing direct) pentru a va informa cu privire la ofertele, campaniile, produsele si beneficiile acordate de Auchan. Pana la momentul la care va dezabonati sau ne solicitati sa va stergem datele, dar nu mai mult de 2 ani de la ultima interactiune cu marca Auchan (e.g., ultima comanda utilizand Cardul de fidelitate, ultima conectare la contul dvs. de pe site-ul nostru/aplicatia mobila, ultima accesare a unui hyperlink continut de unul dintre e-mailurile noastre sau ultima data cand ati vizualizat comunicarile noastre de marketing direct).

 4. Ce se intampla cu datele dvs. cu caracter personal dupa incetarea prelucrarii
  Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a va prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi sterse in conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica anonimizarea sau distrugerea acestora

 5. Luarea deciziilor in mod automat si crearea de profiluri în mod automat
  Datele cu caracter personal la care se face referire in prezenta sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri, atunci cand sunteti de acord sa primiti oferte personalizate din partea noastra.
  Logica implicata de prelucrare consta in faptul ca vom retine istoricul dvs. de cumparaturi si vom utiliza detaliile privind produsele pe care le-ati achizitionat cu prezentarea Cardului de fidelitate pentru a putea efectua analize pentru a va adresa sugestii cu privire la oferte de produse, beneficii sau avantaje care consideram ca pot fi de interes pentru dvs. Consideram ca informatiile legate de istoricul achizitiilor sunt relevante pentru a va putea furniza oferte, beneficii sau avantaje care se potrivesc cel mai bine dorintelor si preferintelor dvs.
  In cazul in care va veti retrage consimtamantul cu privire la profilare, veti beneficia in continuare de toate ofertele de pe site si din aplicatia mobila aplicabile tuturor clientilor, precum si de avantajele si beneficiile oferite de Cardul de fidelitate, insa acestea nu vor fi personalizate conform preferintelor dvs. Acest consimtamant poate fi modificat oricand, atat de catre Client insusi in cadrul contului de Client, sectiunea date personale (optiunea de a înceta profilarea ), cat si prin solicitare transmisa catre Serviciul Clienti Auchan prin apel la 0219141, prin email pe contact@auchan.ro sau prin utilizarea formularului de contact de pe www.auchan.ro.

 6. Refuzul furnizării datelor si consecintele acestuia
  Datele cu caracter personal prevazute în Secțiunea 1 la scopul de la punctul 1 reprezinta o obligatie contractuala / o obligatie necesara pentru incheierea unui contract cu Societatea, iar persoana vizata trebuie sa furnizeze datele cu caracter personal pentru a putea utiliza Cardul de fidelitate cu toate beneficiile asociate acestuia. In cazul in care persoana vizata nu furnizeaza datele pentru scopul mai sus mentionat, este posibil sa utilizeze Cardul in mod anonim, caz in care clientul va avea acces la reducerile exclusive de fidelitate acordate si la posibilitatea de a acumula bonusul de fidelitate, dar nu va avea acces la celelalte beneficii ale Cardului (utilizarea bonusurilor de fidelitate acumulate, punctele de fidelitate, vouchere de fidelitate si oferte personalizate).

 7. Securitatea prelucrarii datelor
  Auchan implementeaza toate masurile adecvate de natura tehnica si organizationala pentru a asigura un nivel de securitate al datelor cu caracter personal adecvat riscului si, in special, pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, dezvaluirii neautorizate sau accesarii acestora.

 8. In contextul prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:
  a) Dreptul de acces la date, putand sa aflati ce date prelucram despre dvs.;
  b) Dreptul de rectificare a datelor atunci cand nu mai sunt de actualitate;
  c) Dreptul de stergere a datelor;
  d) Dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor, de exemplu atunci cand contestati exactitatea datelor dvs., pe perioada de timp in care vom verifica exactitatea acestora;
  e) Dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cad prelucrarea are la baza consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana in momentul respectiv;
  f) Dreptul la portabilitatea datelor, putand solicita o copie a datelor intr-un format care sa poată fi citit automat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
  g) Dreptul de a va opune prelucrarii datelor, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim si in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct;
  h) Dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat;
  i) Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bucuresti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania sau catre instantele de judecata competente.
  Pentru a va exercita drepturile, va rugam sa trimiteti un e-mail sau o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la adresele indicate in sectiunea Contact de mai jos. De asemenea, in cazul in care doriti sa va retrageti consimtamantul acordat in scopuri de marketing direct aveti si posibilitatea de a folosi optiunea „dezabonati-vă” pe care o aveti la dispozitie in fiecare comunicare de marketing.
  Pentru a putea sa raspundem solicitarii dvs., va trebui sa ne comunicati urmatoarele date de identificare necesare: nume, prenume, e-mail sau adresa postala si orice alte informații necesare pentru a va confirma identitatea

 9. Datele cu caracter personal ale persoanelor cu varsta sub 16 ani
  Auchan nu colecteaza, nu pastreaza si nici nu foloseste cu buna-stiinta in legatura cu Programul de fidelitate de date cu caracter personal ale unor persoane cu varsta sub 16 ani, intrucat Programul se adreseaza doar persoanelor cu varsta minima de 16 ani. Prin acceptarea si inscrierea in Program, participantii declara pe proprie raspundere ca au varsta de peste 16 ani. In cazul in care Societatea primeste date cu caracter personal ale persoanelor cu varsta mai mica de 16 ani, acestea vor fi sterse/distruse imediat de pe mijloacele de prelucrare si stocare ale Societatii.

 10. Modificari ale notei de informare
  Aceasta nota de informare poate fi modificata de Auchan la diverse intervale de timp, dupa cum va putea deveni necesar. In cazul in care Auchan doreste sa ajusteze nota de informare (e.g. in cazul in care Auchan doreste sa foloseasca datele dvs. cu caracter personal altfel decat se prevede in aceasta nota in vigoare la momentul colectarii datelor), astfel de modificari vor fi publicate pe site-ul Auchan/ in aplicatia mobila Auchan, respectiv vor fi aduse la cunostinta clientilor prin aceleasi modalitati prin care au fost informati cu privire la Termenele si Conditiile Programului de fidelitate.

 11. Intrebari/Date de contact
  Pentru orice intrebari sau solicitari legate de aceasta nota de informare, sau de modul in care Auchan colecteaza si foloseste datele dvs. cu caracter personal, precum si pentru a va exercita drepturile legate de datele dvs care au fost colectate, va rugam sa contactati Responsabilul cu Protectia Datelor din cadrul Auchan (DPO), la urmatoarea adresa: dpo@auchan.ro sau Bucuresti, strada Brasov nr. 25, camera 1, etaj 4, Sector 6, Romania, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor.
  Mai multe detalii despre modul in care Auchan prelucreaza datele cu caracter personal si despre angajamentele asumate de Auchan fata de protectia datelor cu caracter personal puteti regasi in Politica de confidentialitate si protectia datelor disponibila pe site-ul www.auchan.ro, si in aplicatia mobila, sectiunea Protectia datelor personale

11. Credit 3x4xOney
Soluțiile de creditare Oney (3xOney și 4xOney) sunt furnizate de Oney Bank persoanelor fizice eligibile.
Oney Bank este o instituție de credit franceză autorizată să desfășoare activități de creditare și de plată de Autoritatea Franceză de Control Prudențial și Rezoluție (“ACPR”), organizată și funcționând ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația din Franța, cu un capital social de 51.286.585 euro, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Lille Metropole sub numărul 546 380 197, cu sediul situat în str. Avenue de Flandre, nr. 34, Croix (59170), număr de telefon +40317305050 și adresă de email: serviciulclienti.ro@oney.com, supravegheată de autoritatea competentă franceză, ACPR, precum și de Banca Națională a României și furnizează Soluțiile de Creditare Oney transfrontalier, fără prezență fizică pe teritoriul României.
Oney Bank este supravegheată, în primul rând, de autoritatea competentă franceză, ACPR, precum și de Banca Națională a României (“BNR”) și furnizează Soluțiile de Creditare Oney transfrontalier, fără prezență fizică pe teritoriul României (având în vedere natura exclusiv online a activității de creditare), desfășurând activități de creditare a consumatorilor în România în condițiile libertății de a furniza servicii în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările ulterioare, fiind înregistrată în registrul public al BNR cu privire la instituțiile de credit UE care au notificat prestarea de servicii în mod direct în România, conform notificării din 31/10/2019 (a se vedea lista BNR https://www.bnr.ro/Registre-si-Liste-717).
Prevederile OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, așa cum a fost modificată nu se aplică Soluțiilor de Creditare Oney, care rămân supuse legislației generale privind protecția consumatorilor, incluzând, dar fără a se limita la Ordonanța de Guvern nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare (“OUG nr. 85/2004”). Conform OUG nr. 85/2004, beneficiați de un termen de 14 zile calendaristice pentru a vă retrage din contractul de credit începând cu data încheierii contractului de credit. Contractul de credit se consideră a fi încheiat la data primirii e-mailului de confirmare, sub rezerva acceptării electronice (prin bifarea căsuței electronice) de către dvs., a Termenilor și Condițiilor Generale aplicabile acordării online a Soluțiilor de Creditare Oney (3xOney și 4xOney) (“Termenele și Condițiile Generale”) și a solicitării creditului de dvs. prin click pe butonul “Plata în rate” pe websiteul Oney Bank.

1.Conditii de acordare a creditului

Soluțiile de Creditare Oney sunt disponibile și rezervate doar persoanelor fizice majore (minimum 18 ani, maximum 75 ani) având capacitate de exercițiu deplină la data acceptării Termenilor și Condițiilor Generale, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: (i) sunt rezidenți in România (cetățeni români și cetățeni străini rezidenți români); (ii) sunt consumatori, în înțelesul legislației aplicabile și prin urmare nu acționează în scopuri de natură profesională sau comercială; (iii) dețin un card de debit Visa sau Mastercard valabil (excluzând carduri preplătite/carduri care solicită sistematic autorizări cum ar fi VISA Electron și Maestro), emise de o instituție de credit din România sau de o sucursală din România a unei instituții de credit din UE, având un termen de valabilitate peste 6 luni de zile sau dețin orice alte metode de plată, așa cum sunt specificate in T&C de Oney Bank, (iv) clientul sa aiba disponibila pe card prima rata.
Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru acordarea Soluțiilor de Creditare Oney nu conferă în mod automat dreptul de a obține Soluțiile de Creditare Oney, care rămân condiționate de aprobarea Oney Bank pe baza analizei sale interne. Ulterior efectuării verificărilor interne (in maximum 14 zile de la data acceptării electronice de către dvs. a ofertei de creditare și a Termenilor și Condițiilor Generale) creditul poate fi refuzat. In cazul in care creditul este refuzat, comanda nu va fi procesata si livrata. Clientul va putea opta pentru achizitionarea produselor, daca alege unul din mijloacele de plata clasice (cash/card).
Soluțiile de Creditare Oney sunt disponibile exclusiv pentru anumite categorii de produsele și servicii vândute online, semnalizate vizibil in acest sens pe site-ul www.auchan.ro prin afisarea logo-urilor (3xOney și 4xOney) și sunt valabile pentru un credit de minim 450 Lei și maxim 12.000 Lei.
Soluțiile de Creditare Oney sunt disponibile exclusiv pentru anumite categorii de produse și servicii vândute online: Electrocasnice/ HiTech/ Multimedia, Trolere, Auto/Moto, Gradina, Un Craciun impreuna, Puericultura, Jucarii -> semnalizate vizibil in acest sens, pe site-ul www.auchan.ro prin afisarea logo-urilor (3xOney și 4xOney).
Daca se adauga produse in cosul de cumparaturi din alte categorii noneligibile, aceasta metoda de plata nu va afisata in zona de Check-out.

2.Conditii financiare

Soluțiile de creditare Oney (3xOney și 4xOney) sunt furnizate de catre Oney Bank persoanelor fizice eligibile. Creditele aprobate sunt rambursabile în maxim 60 de zile (pentru credit 3xOney) sau maxim 90 de zile (pentru Credit 4xOney).
Comisionul de acordare credit poate reprezenta (a) costuri nesemnificative (maximum 0,5% din valoarea totală a creditului) sau (b) oferit gratuit (în cadrul campaniilor promoționale)
Pentru un credit rambursat în termen de 60 de zile, rata dobânzii fixe este 6,08%, iar dobânda anuala efectiva (DAE) este de 6,2993%. Clientul va plati o rata initiala care va include si costul creditului, urmata de alte 2 rate egale care se rambursează la fiecare 30 de zile de la plata ratei inițiale.
Pentru un credit rambursat în termen de 90 de zile (și nu mai mult de 3 luni), rata dobânzii fixe este 4,06% și dobânda anuala efectiva (DAE) este de 4,1554%. Clientul va plati o rata initiala care va include si costul creditului, urmata de alte 3 rate egale care se rambursează la fiecare 30 de zile de la plata ratei inițiale.
Daca clientul nu plateste incepand cu a doua rata, se incearca recuperarea ratei restante (prin interogarea repetata a cardului) timp de 30 de zile de la data scandenta, iar clientul poate fi penalizat cu o taxa de 30 de lei pentru intarzierea platii. Daca nici dupa cele 30 de zile de intarziere de la scadenta nu se achita rata restanta, se poate aplica o penalitate de maxim 8% din valoarea creditului acordat.
Clientul poate verifica valoarea ratelor in contul sau Oney sau in Call Center Oney: 031 730 50 50

3.Detalii flux comanda

Clientul intra pe site, selecteaza produse din categoriile eligibile pentru metoda de plata credit Oney, de minim 450 ron, maxim 12.000 ron si le pune in cosul de cumparaturi.
Se afiseaza modalitate de plata online prin credit Oney si se selecteaza aceasta metoda de plata
Dupa citirea termenilor din pop-up, clientul alege una din cele 2 variante de rate: 3x sau 4x, se plaseaza comanda si este redirectionat pe pagina Oney
In pagina Oney clientul trebuie isi completeaza datele personale plus datele cardului de debit
Creditul este aprobat instant prin preautorizarea primei rate
Dupa aprobarea si finalizarea comenzii, cumparatorul primeste un email tranzactional de la Oney, care contine sumarul comenzii si Termenii si Conditiile acestei modalitati de creditare.
Comanda este pregatita si livrata de catre Auchan
Cumparatorul urmand sa achite ratele conform graficului de rambursare.

4.Situatii exceptionale:

a) anulare partiala sau integrala
In cazul in care in procesul de pregatire a comenzii, unul din produsele din comanda nu este disponibil, acesta poate fi inlocuit cu un alt produs eligibil pentru Solutiile de Creditare Oney. Pentru a se mentine criteriul de eligibilitate pentru Soluțiile de Creditare Oney, produsul cu care se face inlocuirea trebuie sa fie din aceleasi categorii de produse calificabile pentru Soluțiile de Creditare Oney (Electrocasnice/ HiTech/ Multimedia, Trolere, Auto/Moto, Gradina, Un Craciun impreuna, Puericultura, Jucarii), iar valoarea comenzii este intre minimum 450 lei și maxim 12.000 lei. Clientul va fi informat si va decide asupra unei eventuale inlocuiri de produs inlocuiri de pordus in in momentul prelucrarii comenzii.

In cazul in care in urma propunerii de inlocuire produs, clientul nu este de acord, produsul este eliminat din comanda, insa criteriile de eligibilitate pentru Soluțiile de Creditare Oney sunt in continuare atinse (valoarea produselor eligibile ramase de minimum 450 Lei și maxim 12.000 lei), suma totala de rambursat se va recalcula automat pentru noua valoare a comenzii, insa valoarea primei rate va ramane ceeasi cu cea comunicata in procesul de plasare a comenzii, urmand ca valoarile celorlalte 2 rate (in cazul 3xOney) sau a celorlalte 3 rate (in cazul 4xOney) sa fie diminuate corespunzator pentru a reflecta noua valoare a creditului diminuat. Clientul va fi informat despre modificarea comenzii in momentul prelucrarii acesteia.

In cazul in care in urma propunerii de inlocuire produs, clientul nu este de acord, produsul este eliminat din comanda, iar criteriile de eligibilitate pentru Soluțiile de Creditare Oney nu mai sunt atinse (valoarea produselor eligibile ramase este sub pragul de 450 Lei) comanda este automat anulata iar procesul de cumparaturi trebuie reluat. Totodata procesul de aprobare a platii prin intermediul Soluțiilor de Creditare Oney este si el anulat automat. Clientul va fi informat despre anularea comenzii in momentul prelucrarii acesteia.

In cazul in care in procesul de pregatire a comenzii, produsul/produsele din comanda nu sunt disponibile si se decide impreuna cu clientul telefonic anularea integrala a comenzii, clientului i se va debloca instant suma aferente primei rate (suma este preautorizata, nu retrasa).

b) returnare partiala sau integrala
Odata cu refuzul de primire a comenzii sau a unui retur in termen legal al unei comenzi prin intermediul Soluțiilor de Creditare Oney, care a fost acceptata, receptionata si livrata de catre Auchan România SA, clientului ii va fi rambursata de catre Oney suma intreaga a ratelor platite de catre client pana in acel moment. Rambursarea se va face prin utilizarea aceleeași metode de plată utilizate de dvs., mai exact prin restituirea sumelor în acelasi cont indicat către Oney Bank în scopul achitării sumelor datorate de dvs. în legătură cu creditul 3xOney sau creditul 4xOney. Rambursarea va fi efectuata exclusiv dupa returnarea bunurilor catre Auchan.
In cazul in care, dupa livrarea unui produs, se doreste inlocuire cu un alt produs, aceasta se poate realiza doar cu un produs identic sau un produs de aceeasi valoare din categoriile eligibile, pentru produsele cu o valoare diferita este necesara realizarea unui comenzi noi si reluarea procesului de aprobare Oney.
Daca se respecta termenul legal de 14 zile pentru retur, clientul nu va suporta nici un cost, daca returul se face dupa 14 zile, clientul va suporta 0.5% din valoarea achizitiei.

5.Clauze finale

Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții, confirmați că înțelegeți și sunteți de acord că exercitarea de către dvs. a dreptului de denunțare a contractului de vânzare-cumpărare și returnarea produselor achiziționate de pe site-ul Auchan.ro pentru care ați beneficiat de o soluție de creditare 3x Oney sau 4x Oney în baza unui contract de credit încheiat online cu Oney Bank, atrage încetarea automată a contractului de credit fără nicio altă formalitate, în conformitate cu Termenii și condițiile generale aplicabile acordării online a soluțiilor de creditare Oney (3xOney și 4xOney) și Termenii si condițiile de utilizare a site-ului www.auchan.ro. In acest caz clientul va avea obligatia de a returna catre Auchan bunurile livrate de acesta, Oney urmand sa achite clientului sumele platite pana la acel moment.
Ca urmare a îndeplinirii tuturor obligațiilor de plată în baza Soluției de Creditare Oney, în conformitate cu Contractul de Credit, Oney Bank vă va pune la dispoziție, în timp util, o confirmare gratuită conform căreia toate obligațiile dintre părți au fost stinse integral.

Exceptie: Solutiile de creditare Oney nu vor putea fi accesate pentru comenzile de bunuri plasate in Magazinul Auchan Turda.

12. Formulare utile
Cerere stergere date
Cerere modificare actualizare date
Cerere de acces
Formular de retur