Regulamentul Concursului „De prin România adunate – cele mai savuroase rețete de Paște” – Facebook

Regulamentul Concursului „De prin România adunate – cele mai savuroase rețete de Paște” – Facebook

Publicat pe 05.04.2022

Regulamentul Concursului „„De prin România adunate – cele mai savuroase rețete de Paște” - Facebook
Perioada Concursului: 06.04.2022-17.04.2022

REGULAMENTUL CONCURSULUI
„De prin România adunate – cele mai savuroase rețete de Paște”
Perioada Concursului: 06.04.2022-17.04.2022

Art.1: ORGANIZATORUL CONCURSULUI
(1) Organizatorul Concursului „De prin România adunate – cele mai savuroase rețete de Paște” (denumit în cele ce urmează “Concursul”) este AUCHAN ROMANIA S.A, cu sediul în Str. Brasov, nr 25, Camera 1, etaj 4, Sector 6, Bucuresti, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2731/14.02.2005, cod fiscal de inregistrare nr. RO17233051, legal reprezentat prin dna Elena Frâncu în calitate de Manager Strategie Comunicare & Media, denumit în cele ce urmează „Organizatorul”.
(2) Decizia de derulare a acestui Concurs conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulamentul”), prin întocmirea unui act adițional.
(3) Concursul se derulează de către Organizator și prin intermediul TOTAL PR Business SRL cu sediul în Bucuresti, str. Luncșoara, nr. 25, bl. 75, ap. 16, înregistratǎ sub numǎrul J40/19259/2007 CUI RO 22568371 tel 031.437.01.10. Pe perioada Concursului, Agenția va desfășura următoarele activități: (a) desemnează câștigătorii concursului; (b) contactează câștigătorii pentru validarea premiilor.
(4) Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

Art.2: DURATA CONCURSULUI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE
(1) Concursul „De prin România adunate – cele mai savuroase rețete de Paște” este organizat și desfășurat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, pe toată Perioada Concursului, pe pagina de Facebook Auchan România – www.facebook.com/auchan.ro .
(2) Concursul se desfășoară în perioada 06.04.2022 (ora 10:00) – 17.04.2022 (ora 23:59:59), (denumită în continuare „Perioada Concursului”). În situația în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească Perioada Concursului, acest fapt va fi adus la cunostință publică, pe pagina de Facebook Auchan România, în secțiunea Notes, precum și pe pagina web a Organizatorului.
(3) Concursul nu este în niciun fel sponsorizat, susținut, administrat sau asociat cu platforma de socializare Facebook.

Art.3: DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS
(1) Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 05 aprilie 2022 (23:59:59), cu domiciliul sau reședința în România, care acceptă termenii și conditiile prezentului Regulament și care accesează pagina de Facebook a Organizatorului (denumite în continuare „Participanți”) si care detin un card de fidelitate MyClub Auchan activ.
(2) Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului, ai Agenției, ai terților Parteneri implicați în derularea acestuia, după caz, și nici soțul/soția și/sau rudele de gradul I si II ai acestora.
(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la acest concurs a persoanelor care încearcă să fraudeze.
(4) Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
(5) Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru Participanții care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs menționate în prezentul Regulament și/sau care au accesat pagina de Facebook aferentă Concursului înainte și/sau după încheierea Perioadei Concursului.

Art. 4. REGULAMENTUL CONCURSULUI
(1) Concursul se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti Participanții.
(2) Regulamentul Concursului este disponibil pe perioada acestuia pe site-ul organizatorului, https://romania.auchan.ro//, secțiunea Știri.
(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derulării Concursului, completarea și/sau modificarea urmând a fi aduse la cunostință publicului.

Art.5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
(1) Concursul va avea 2 (două) etape.

Etapa 1: Pentru a participa la acest Concurs, Participanții trebuie să intre pe pagina de Facebook Auchan România – www.facebook.com/auchan.ro, la postarea de Concurs fixată în partea de sus a paginii. Participanții trebuie să acceseze și să completeze chestionarul pus la dispoziție în descrierea Postării de Concurs, respectiv https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg5BN18wpsVJcYNiWfodUWWwv4NP5v_u4oG-CGhk6R1jcDBA/viewform următoarele date:
– numele și prenumele
– numărul cardului de fidelitate activat, pe care se va transmite premiul, sub forma de bonus pe cardul de fidelitate. Cardul de fidelitate MyCLUB Auchan se poate genera automat din contul de client de pe auchan.ro sau aplicatia MyAuchan sau poate fi solicitat un card fizic, in magazine, de la Serviciul Clienti sau la casele de marcat. Mai multe despre activarea cardului de fidelitate, aici: https://romania.auchan.ro/ro/continut/myclub-auchan
-denumirea rețetei de Paște
-lista ingredientelor necesare pentru rețeta de Paște propusă
-modul de preparare a rețetei
-o fotografie care ii apartie a rețetei de Paște.

Înscrierile în prima etapă a Concursului se pot face până pe 13 aprilie 2022, ora 10:00.

Etapa 2: În data de 13 aprilie 2022, ora 16:00 va fi publicat pe pagina de Facebook Auchan Romania un album, marcat cu simbolul „Pinned to top”, care va ilustra toate retetele trimise de Participanții care respecta criteriile de selectie de la Art 5 punctul 2 și punctul 5 și numele deținătorului rețetei, alaturi de denumirea, lista ingredientelor, modul de preparare si imaginea retetei, conform înscrierii din Etapa 1.

Retetele care fac parte din album vor fi supuse la vot. Perioada de vot este între 13 aprilie 2022, din momentul publicării albumului și până pe 17 aprilie 2022, ora 23:59.
În perioada de vot fotografiile din album vor putea primi aprecieri de tipul („like”, „love”, „wow”), iar primele 4 fotografii care vor înregistra cele mai multe reacții din partea publicului vor desemna cei 4 Castigatori ai Concursului.

Cei 4 Câștigători vor fi anunțați pe pagina de Facebook Auchan România, printr-o postare ce va contine rețetele câștigătoare publicată pe 18 aprilie 2022 si printr-un comentariu public la postarea de Concurs.

Cele mai apreciate 10 rețete trimise de Participanți alături de rețetele acestora și numele deținătorului rețetei vor fi afișate pe site-ul https://romania.auchan.ro, în secțiunea de rețete. Prin participarea la concurs, participantii isi exprima acordul pentru folosirea materialelor trimise (retete cu imagini) de catre auchan.ro in scopuri de marketing si publicarea lor pe site-ul romania.auchan.ro.

(2) Pentru a putea câștiga unul dintre premiile Concursului, un Participant trebuie să:
– dețină o adresă de e-mail, un cont personal de Facebook si sa fie membru MyCLUB Auchan (să aibă cardul de fidelitate fizic sau digital activat în contul său de pe auchan.ro).
– completeze numele, prenumele, o rețetă care sa ii aparține cu un preparat pregatit pentru Paste (Rețetele trebuie sa conțină o imagine, nume, ingrediente, mod de preparare.) si numărul cardului de fidelitate, pe care se va transmite premiul in bonus pe card. Cardul de fidelitate MyCLUB Auchan se poate genera automat din contul de client de pe auchan.ro sau aplicatia auchan sau poate fi solicitat un card fizic, in magazinele Auchan, de la Serviciul Clienți sau la casele de marcat. Mai multe despre activarea cardului de fidelitate, aici: https://romania.auchan.ro/ro/continut/myclub-auchan.
– se afle printre primii 4 care obțin cele mai multe reacții de tipul „like”, „love”, „wow” la fotografia care ii aparține din albumul publicat pe pagina de Facebook Auchan România.
– aprecieze pagina de Facebook Auchan România (www.facebook.com/auchan.ro).
(3) Pe toata Perioada Concursului un Participant poate participa o singură dată la concurs și va putea câștiga un singur premiu.
(4) Câștigătorii Concursului sunt desemnați în funcție de numărul de aprecieri primit la poza cu care s-a înscris în Concurs. Se vor desemna 4 câștigători și 4 rezerve.
(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului participanților care încearcă să fraudeze, precum crearea mai multor conturi folosind aceleași date de contact (adresă de e-mail sau număr de telefon) sau prin trimiterea unor retete/imagini pentru care nu detin drepturi. Nu vor fi inscrise in concurs retetele copiate de pe alte site-uri sau retetele cu imagini pentru care Participantul nu detine drepturi de autor.
(6) Anunțarea câștigătorilor va fi realizată pe data de 18 aprilie 2022, ora 18:00, printr-o postare publicată pe pagina de Facebook Auchan România si printr-un comentariu la postarea de Concurs.
(7) Participantii trebuie sa participe la Concurs cu retete proprii sau retete asupra carora au drepturi de autor. Auchan nu isi asuma raspunderea pentru orice neintelegere, solicitare, cerere si/ sau litigiu cu privire la drepturile asupra retetei publicate de catre Participant, urmand ca astfel de neintelegeri sa fie solutionate separat de catre Participant.

ART. 6 DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR. CONDIȚII DE VALIDARE
(1) Vor fi desemnați Câștigători primii patru participanți care au obținut cele mai multe reacții la propria rețetă încărcată în albumul publicat pe pagina de Facebook Auchan România
(2) De asemenea, prin același mecanism, vor fi desemnate și 4 rezerve.
(3) Pentru ca un Participant să fie validat pentru acordarea unui Premiu al Concursului, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
– să dețină dreptul de participare stipulat la Art. 3 si Art. 5 din prezentul Regulament;
– să fie membru MyCLUB Auchan
– să aprecieze pagina de Facebook Auchan România (www.facebook.com/auchan.ro).
– să trimită Organizatorului datele sale de contact (nume, prenume, numărul cardului de fidelitate activ MyCLUB sau adresa de e-mail folosită pentru crearea contului de client pe auchan.ro, pentru ca Organizatorul sa poata transmite Premiul, copie CI/BI – doar in cazul castigatorului Locului 1 -) pe adresa concurs@auchan.ro în termen de 24 ore lucrătoare de la data desemnării sale ca și câștigător al Premiului.
(4) Între participantul la Concurs, titularul contului de Facebook și câștigătorul premiului trebuie sa existe o identitate perfectă (fără dubii) de persoană fizică/virtuală (online), astfel încât datele de contact mai sus menționate să poată fi utilizate în mod valabil și a se valida predarea premiului Participantului respectiv;
(5) Pentru desemnarea câștigătorilor se va lua în calcul respectarea pașilor mecanismului.
(6) In cazul in care unul dintre participantii desemnati castigatori nu indeplineste conditiile de mai sus, premiul va fi acordat uneia dintre rezerve, in ordinea selectării acestora, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor de mai sus.

ART. 7. PREMIILE SI ACORDAREA PREMIILOR
(1) Premiile oferite în cadrul acestui concurs sunt în număr de 4, cu o valoare totală de 2500 lei, cu TVA, sub forma de bonus pe cardul de fidelitate, dupa cum urmeaza:
– Locul 1: 1 Premiu în valoare de 1000 de lei sub forma de bonus pe cardul de fidelitate MyCLUB Auchan. Premiul poate fi folosit pentru achizitia oricarui produs, cu exceptia tutunului si a produselor din tutun, ecotaxe, taxe verzi si depozit de baterii. Premiul poate fi utilizat in 1 (una) sau mai multe sesiuni de cumparaturi din magazinele fizice Auchan sau online pe www.auchan.ro.
– Locurile 2, 3 și 4: Câte 1 Premiu în valoare de 500 de lei fiecare în bonus pe cardul de fidelitate MyCLUB Auchan. Premiul poate fi folosit pentru achizitia oricarui produs, mai putin tutun sau produse din tutun, ecotaxe, taxe verzi si depozit de baterii. Premiul poate fi utilizat in una sau mai multe sesiuni de cumparaturi din magazinele fizice Auchan sau online pe www.auchan.ro.
Valabilitatea celor 4 premii este 1 februarie 2023, ora 23:59:59.
(2) Premiile oferite în cadrul acestui Concurs vor fi transmise în maximum 24 de ore din momentul anunțării Căștigătorilor.
(3) Câștigătorii premiilor atribuite în cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.
(4) Pentru a putea utiliza premiul, Câștigătorii trebuie sa detină o adresă de e-mail și un card de fidelitate MyCLUB Auchan activ (digital sau fizic). Castigatorii trebuie sa foloseasca bonusul primit pe cardul de fidelitate in termenul specificat la primirea acestuia. Premiile sunt atribuite in conformitate cu mecanismul descris în Regulament și vor fi transmise numai Castigatorilor validați în conformitate cu prevederile acestui Regulament.
(5) Premiile acordate în cadrul acestui Concurs trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar Organizatorul poate dispune de acestea dupa cum consideră, inclusiv poate să nu le atribuie.

ART. 8. ACORDAREA BONUSULUI PE CARDUL DE FIDELITATE. DREPTUL DE UTILIZARE.

(1) Premiile sunt exprimate in bonus pe cardul de fidelitate MyCLUB Auchan si pot fi utilizate numai cu acceptarea si respectarea prezentului Regulament.
(2) Premiile pot fi folosite pentru achiziția oricărui produs, mai puțin tabac, ecotaxe, taxe verzi și dep de baterii. Premiile pot fi utilizate in 1 sau mai multe sesiuni de cumpărături din magazinele Auchan sau online pe www.auchan.ro
(3) Auchan Romania nu raspunde in cazul pierderii cardului de fidelitate, in cazul in care o alta persoana fata de titularul cardului de fidelitate foloseste in mod fraudulent cardul de fidelitate/ bonusul inregistrat pe acesta sau daca Participantii declara un numar de card gresit.

ART. 9. TAXE ȘI IMPOZITE
(1) Organizatorul va calcula, plăti și declara impozitul pe premii, datorat la acordarea premiilor, și pentru care există obligativitatea de reținere, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în măsura în care premiul acordat unui singur câştigător depășește plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei). Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de alta natură, în legătura cu premiile, revin în exclusivitate câştigătorului.
(2) În conformitate cu legislația financiar – fiscală, fiecărui câștigător al unui premiu cu o valoare mai mare de 600 lei care acceptă premiul și căruia i se înmânează acest premiu i se va solicita în mod obligatoriu și numarul CNP-ului său, aceste date fiind necesare Organizatorului, ca date obligatorii sub aspectul legislației financiar -fiscale.

ART. 10. RESPONSABILITATE
(1) Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecțiuni tehnice ce apar independent de voința sa care pot conduce la întreruperea funcționării canalului de înscriere la Concurs. În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecțiunilor.

ART. 11. ÎNCETAREA CONCURSULUI
(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.

ART. 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

Art. 13 – LITIGIILE ȘI LEGEA APLICABILĂ
(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
(2) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.
(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

ART. 14 – ALTE CLAUZE
(1) Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale și aplicabile tuturor participanților.
(2) Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară.

Prezentul regulament a fost întocmit de Organizator și semnat astăzi, 05.04.2022.

AUCHAN ROMANIA S.A.
Reprezentata prin Manager Strategie Comunicare & Media
ELENA FRÂNCU

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului
„De prin România adunate – cele mai savuroase rețete de Paște”
Perioada Concursului: 06.04.2022-17.04.2022
(“Concursul”)

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal
  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:
  Auchan Romania S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 6, Str. Brasov nr. 25, Camera 1, etaj 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J40/2731/14.02.2015, CIF RO17233051 (denumita in continuare “Operatorul”);
  prin intermediul TOTAL PR Business SRL cu sediul în Bucuresti, str. Luncșoara, nr. 25, bl. 75, ap. 16, înregistratǎ sub numǎrul J40/19259/2007, cod de identificare fiscala RO 22568371 tel 031.437.01.10, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).
  De asemenea, Auchan Romania SA poate tranfera datele dumneavoastra personale, atunci cand legislatia nationala o impune, in vederea îndeplinirii scopurilor enumerate mai sus, de catre Auchan doar următorilor destinatari: instanțele de judecată, organe de urmărire penală si alte instituţii și autorități abilitate de lege să solicite aceste informaţii/imagini, avocati si notari si alti consultanți pe care-i putem contracta pentru reprezentarea intereselor noastre legitime, precum si companii si brokeri de asigurari. Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
  Auchan Romania S.A, Bucuresti, Sector 6, Str. Brasov nr. 25, Camera 1, etaj 4, dpo@auchan.ro sau contact@auchan.ro.

 2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului
  In cadrul Concursului, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
  Pentru Participanti:
  a) Nume;
  b) Prenume;
  c) Data nasterii;
  d) Adresa de e-mail;
  e) Numar card de fidelitate MyCLUB Auchan;
  f) Nume utilizator Facebook
  In plus, Castigatorilor li se va solicita si CNP (pentru indeplinirea obligatiilor fiscale de catre Organizator);

 3. Scopurile prelucrarii
  Datele cu caracter personal ale Participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitilor in vederea:
  (i) organizarii si desfasurarii Campaniei;
  (ii) desemnarii si validarii Castigatorilor;
  (iii) atribuirii si livrarii premiilor si
  (iv) indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

 4. Temeiurile juridice ale prelucrarii
  Datele vor fi prelucrate in temeiul obligatiei contractuale a Participantului si/ sau al interesului legitim al Organizatorului, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 5. Destinatarii datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – TOTAL PR Business SRL, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
  Prin acceptarea la acesta concurs, Auchan Romania SA va informeaza ca utilizeaza servicii IT asigurate de catre Auchan Retail International din Franta.

 6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal ale Castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.
  Datele cu caracter personal ale Castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:
a) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
b) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
c) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
d) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
e) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
f) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
g) dreptul la portabilitate a datelor;
h) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 6, Str. Brasov nr. 25, Camera 1, etaj 4, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail dpo@auchan.ro sau contact@auchan.ro.

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor
  Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 2. Securitatea datelor cu caracter personal
  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand Participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 3. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau pe pagina de Facebook Auchan Romania, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 4. Alte prevederi
  In masura in care in cadrul concursului, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, Participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Concursului şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.
  Datele personale ale Participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

AUCHAN ROMANIA S.A.
reprezentată prin împuternicit
Elena Francu