Lupta împotriva poluării cu plastic

Lupta împotriva poluării cu plastic

Problema plasticului are efecte devastatoare asupra mediului, iar Auchan a decis să se angajeze ferm în reducerea contribuției sale. Chiar dacă plasticul este prezent în întreg ciclul de viață al unui produsului: de la fabricare, la transport, la ambalare și apoi drumul până la client, acest angajament necesită acțiuni voluntare care să mobilizeze și să implice în luptă toți actorii de la toate nivelurile vieții unui produs.

Pactul European pentru Plastic

Auchan Retail își accelerează angajamentul în lupta împotriva poluării cu plastic prin semnarea și aderarea în martie 2020 la Pactul European pentru Plastic.

Această inițiativă vizează o mai bună raționalizare a utilizării și eliminarii ambalajelor și produselor din plastic de unică folosință, pentru a limita, pe cât se poate, impactul asupra mediului. Auchan Retail a plasat reducerea materialelor plastice pe primul plan al angajamentelor sale de CSR. Totodată, își propune ca în perioada următoare 100% dintre ambalajele produselor marca Auchan să fie reutilizabile, reciclabile sau compostabile.

În ciuda numeroaselor avantaje pe care ni le oferă plasticele, ne confruntăm cu o provocare uriașă în reducerea risipei și a deșeurilor din plastic. Pentru a face față acestei provocări, Pactul european privind materialele plastice accelerează trecerea către reutilizarea și reciclarea produselor și ambalajelor din plastic.

Angajamentele Auchan

În acord cu semnarea Pactului pentru Plastic, de angajăm ca 100% din ambalajele produselor marca Auchan să fi fie reutilizabile, reciclabile sau compostabile.

Problemele legate de utilizarea plasticului există pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, de la producție la distribuție. Pentru a ne îndeplini cu succes obiectivele vom acționa pe mai multe paliere: