Guvernanță și etică

Guvernanță și etică

Semnatar al Pactului Organizației Națiunilor Unite – Global Compact, prioritățile CSR Auchan Retail România sunt aliniate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă definite de Organizația Națiunilor Unite.

Etică

Auchan și-a dezvoltat afacerea pe baza convingerilor și valorilor care permit echipelor sale să își desfășoare activitatea cu discernământ, simț al responsabilității și conștientizare profesională. Principiile noastre etice determină cadrul de referință care contribuie la diseminarea și dezvoltarea unei culturi a companiei bazată pe încredere și integritate.

În cadrul proiectului de companie, cu ambiția de a deveni un actor cunoscut pentru respectarea eticii și angajamentului față de societate, Auchan a instituit un Comitet Etic care să asigure dezvoltarea și echilibrul angajaților, perenitatea companiei și managementul riscurilor.

Acordăm o deosebită atenție pentru Etică în Auchan, iar toate angajamentele noastre sunt transpuse în Carta Etică, Codul Etic și Codul Etic Comercial ale companiei care facilitează și asigura respectarea viziunii companiei și a valorilor atât în interiorul organizației cât și în exteriorul acesteia.

Auchan fiind o companie cu capital francez, se supune unei serii de legi și reglementări franceze, printre care și Legea SAPIN II privind Frauda și Corupția, sau Legea privind Obligația de vigilență, care presupune instituirea unor măsuri foarte stricte pentru prevenirea riscurilor sociale, de mediu și privind guvernanța. În acest sens Auchan a realizat o cartografie de riscuri CSR, a construit planuri de acțiune care conduc la mitigarea acestora, cât și la reducerea impactului nostru, implicând în acest demers toți actorii vizați și partenerii de afaceri.

Ne-am angajat să respectăm Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU prin toată activitatea de business și punem la dispoziția tuturor un sistem de alertă care să le permită angajaților, partenerilor și clienților noștri să raporteze orice comportament care nu respectă principiile etice. Dacă vrei să raportezi un astfel de comportament poți consulta butonul de mai jos în funcție de câteva criterii.

Ce subiecte poți raporta?

  • Furt, fraudă, corupție, spălare de bani sau finanțare a terorismului
  • Conflicte de interes
  • Practici anticoncurențiale
  • Încălcarea drepturilor omului (inclusiv sănătate, siguranță la locul de muncă, discriminare, hărțuire)
  • Încălcarea normelor de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal
  • Încălcarea conformității, calității și siguranței produselor
  • Daune aduse mediului
CLICK PENTRU SPEAKUP