Vezi detalii

Call de proiecte dedicat ONG-urilor

20 octombrie 2021 - 31 ianuarie 2022

În 2021, Fundația Auchan intră într-o nouă etapă pentru a face mai coerent, mai lizibil și mai vizibil cadrul său de acțiune în fiecare dintre țările în care compania este prezentă, contribuind astfel la transformarea Auchan într-o companie recunoscută pentru deschiderea și angajamentul față de Societate.

În data de 20 octombrie 2021, Fundația Auchan deschide acest nou capitol lansând o cerere de proiecte finanțată internațional, al cărui obiectiv prioritar este acela de a consolida contribuția și acțiunea colaboratorilor în mediile locale și de a le oferi posibilitatea de a fi actori implicați.

Credem în beneficiile unei alimentații sănătoase și ca retailer alimentar ne-am propus să oferim clienților noștri produse bune, sănătoase și locale. Prin intermediul fundației Auchan dorim însă să mergem chiar mai departe. Avem convingerea că o educație pentru sănătate și pentru alimentație reprezintă un element esențial.

Peste tot în lume, Auchan dezvoltă proiecte pentru o alimentație sănătoasă:
– colaborând și sprijinind producătorii locali
– elaborând game de produse marcă proprie, mai sănătoase și mai prietenoase cu mediul.
– diversificând oferta de produse bio.

Pentru a transforma Auchan într-o companie recunoscută pentru deschiderea și angajamentul său față de Societate, Fundația Auchan, sprijinită de Fundația Auchan Franța, lansează Call-ul de Proiecte:
ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ ȘI ACCESIBILĂ, CARE DEZVOLTĂ LEGĂTURI SOCIALE

#alimentațiesănătoasă

#liantsocial

#nuepreatârziu

Citește mai departe despre Fundația Auchan

Condiții de eligibilitate

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE ONG-uri
⇒ Proiectul va fi întocmit și prezentat de reprezentantul unui ONG, universități sau al unei școli.
După validarea cererii și cu excepția existenței unui motiv legitim, persoana își va realiza proiectul la termen.

⇒ În anumite cazuri, proiectul propus poate fi susținut, acompaniat în implementare prin intermediul Programului de Sustenabilitate Personală, de către salariat al Auchan Retail România, indiferent de funcție și de statut.

PROIECTE CU UN IMPACT SOCIAL PUTERNIC
Fundația Auchan dorește să susțină proiecte cu un IMPACT SOCIAL PUTERNIC
Aceasta înseamnă proiecte al căror impact duce la evoluții pozitive de durată pentru beneficiari și mediul lor.

Aceste schimbări se pot aplica persoanelor sau organizațiilor sau dinamicii dintre părțile interesate, în cadrul unui sector sau al unei regiuni.
– schimbări comportamentale
– dobândirea de know-how/ competențe non-tehnice
– schimbări privind condițiile sociale și economice, etc.
– influența asupra practicilor din industrie
– influența asupra legislației

Măsurarea impactului înseamnă monitorizarea tuturor aspectelor proiectului dumneavoastră: înțelegerea acțiunilor desfășurate (realizări), a numărului de persoane afectate (rezultate) și, de asemenea, a transformărilor de durată pe care acesta le-a produs.

Citește mai departe Condițiile de eligibilitate

Dosar de înscriere

Următoarele documente vor face obiectul dosarului de înscriere:

  • formularul de inscriere al proiectului, în limba engleză
  • actul constitutiv semnat al organizației non-profit, în limba engleză
  • copia eliberării Sentinței Civile (încheierea judecătorească pronunţată în şedinţa publică de judecător) şi a Certificatului de Înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundațiilor.
  • lista membrilor consiliului de administrație al organizației non-profit
  • cel mai recent raport anual
  • cel mai recent raport financiar
  • datele bancare (cod IBAN/SWIFT)

COMBATEREA CORUPȚIEI – Conformitatea cu legea franceză „Sapin II”.
Fundația Auchan respectă Politica anti-corupție a Auchan. Echipa care lucrează pentru Fundație, precum și managerii/responsabilii Fundației Auchan în țările respective, membrii Comitetelor de selecție a proiectelor și membrii Comitetului Executiv se angajează să respecte aceste principii.

Toate organizațiile non-profit sunt rugate să completeze și semneze
„Angajamentul organizației non-profit”

Aplică

Înscriere documente administrative
Vă invităm să completați aici documentele administrative necesare înscrierii proiectului dvs.

ATENTIE!

Completați în limba engleză Appendix1_Auchan Foundation_Guidelines_Application Form și adăugați la dosar.

Înscrierea documentelor administrative pentru call de proiecte s-a incheiat in ianuarie 2022.

Rezultate

45 de entități (ONG-uri, grădinițe, școli, licee și universități), au înscris proiecte care să sprijine alimentația sănătoasă, cu prioritate pentru categoriile defavorizate.
În urma analizării dosarelor de înscriere, ne face plăcere să anunțăm cele 3 proiecte câștigătoare:

1. Mâncare caldă, zilnică și asistență nutrițională pentru copii vulnerabili – Asociația Ana și Copiii
⇒ Obiectivul proiectului este să crească capacitatea organizațională a centrului de zi deținut de asociație, prin oferirea unui spațiu adecvat, o bucătărie și o sală de mese nouă, complet echipată și utilată, pentru copii din familii defavorizate din București si Ilfov. În primul an operațional, iunie 2022 – iunie 2023, noul centru va deservi 100 de copii.

2. Școala din livada – lucrăm cu natura – Asociația de Ajutor Amurtel România
⇒ Prin acest proiect, asociația va aduce împreună trei inițiative sustenabile: Copiii și Permacultura, Livada Urbană și Gradina Bio Amurtel, unind astfel două comunități: una urbană și una rurală, pentru a pune fundația unei societăți incluzive și prietenoase cu mediul înconjurător.
60 de copii, părinți și profesori din București și Buzău vor participa împreună la activități educaționale și practice (cultivare sustenabilă) desfășurate în cadrul natural, pe o perioadă de 18 luni.

3. Conexiunea mâncării sănătoase – Fundația FARA Charity
⇒ 105 tineri din familii vulnerabile din mediul rural (județul Suceava) vor avea ocazia să fie implicați, timp de 9 luni, în diverse activități, cum ar fi: cultivarea unei grădini de 1000 mp, construcția și îngrijirea unei sere de 100 mp, plantarea a 100 de pomi fructiferi, creșterea a 25 de găini și cocoși. Scopul proiectului este acumularea de experiență pentru a maximiza beneficiile producției și consumul de alimente sănătoase în propriile gospodării.

Cuantumul grantului oferit de Fundația Auchan Franța pentru cele 3 proiecte este de 112.500 euro.

La finala internațională am fost reprezentați prin proiectul propus de Asociația Ana și Copiii. Acesta a fost votat de angajații Auchan România pentru a avea posibilitatea de a fi extra finanțat.

În urma analizei proiectelor înscrise, comitetul internațional a selectat proiectele câștigătoare, care vor primi o finanțare în plus, din următoarele țări:

  1. Ungaria va dezvolta un program de combatere a obezității pentru 5.000 de copii și tineri;

  2. Senegal va consolida planul național de sprijin pentru cantinele școlare pentru aproape 2.000 de copii și tineri;

  3. India va experimenta un program pilot pentru prevenirea și gestionarea anemiei pentru 2.500 de persoane.

Felicitări tuturor câștigătorilor și succes la implementarea proiectelor!